reklama

Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ a SHERLOCK bezpečnostní dveře

Společnost SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o. je členem organizace „Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR (CMZS-ČR)“, což je oborová, profesní organizace, sdružující výrobce a prodejce mechanických zábranných systémů a prostředků v České republice. CMZS-ČR spustil projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ.

Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ a SHERLOCK bezpečnostní dveře

Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že spojuje více subjektů dohromady, aby společně působily na občany ČR a doporučovaly jim pouze kvalitní, prověřené a certifikované mechanické zábranné prostředky na našem trhu.

Položili jsme tedy cechmistrovi p. Ing. Frázovi, představiteli CMZS, v této souvislosti několik otázek.

Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ a SHERLOCK bezpečnostní dveře
Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ a SHERLOCK bezpečnostní dveře

SHERLOCK:Pane Frázi, můžete nám říci, jak se zmiňované subjekty zapojily do projektu?CMZS:V prvé řadě je třeba říct, že hlavním a podpůrným subjektem zároveň je v tomto projektu Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně Odbor prevence kriminality. Další subjekty vyplynuly právě z tohoto spojení a jsou jimi veřejnoprávní složky. Tedy Policie ČR a Městské policie krajských měst ČR.CMZS předložil tento projekt na poradním sboru MVČR, kde byl schválen a započaly přípravné práce a rozběhnutí samotného projektu.

SHERLOCK:Dá se tedy říci, že je to projekt se státním zájmem, pod záštitou MVČR a plnou podporou policií ČR? CMZS:Ano, přesně tak! A měl bych dodat, že se navíc projekt velmi líbí, neboť se dotýká skutečně hlavně občanů naší republiky, jejich základním potřebám a požadavkům na zabezpečení.

SHERLOCK:Jak máme rozumět pojmu „občan a jeho základní požadavky na zabezpečení“?CMZS:Je to velice prosté. Mechanické zábranné prostředky a způsoby zabezpečení jsou základní prvky zabezpečení, bez kterých se v žádném případě neobejde i sebelepší a sofistikovanější elektronický zabezpečovací systém (EZS). „Mechanika“ opravdu tvoří absolutní základ zabezpečení, které občan řeší při zabezpečení svého domova, majetku, domu nebo komerčních prostor, skladů, atd.

SHERLOCK:Jaký má pro občana a širokou veřejnost projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ přínos?CMZS:Hlavní cíl projektu je veřejnost seznámit se skutečně kvalitními a hlavně certifikovanými výrobky a produkty na našem trhu. Vysvětlit jí co znamená certifikace, proč je to ta nejdůležitější věc, a jaké zásady platí při výběru mechanických zábranných prostředků. Tedy ve vašem případě bezpečnostních dveří.Dalším cílem projektu je naučit veřejnost rozeznávat falešné či „velmi levné dovozové“ produkty. K vašemu zaměření mohu například uvést velký nárůst dovozu nekvalitních bezpečnostních dveří, především z Asie, importovaných přes Polsko, které v drtivé většině nesplňují ani základní požadavky.Mají sice velmi nízkou pořizovací hodnotu oproti kvalitním a prověřeným produktům s certifikací, ale nesplňují žádné legislativní požadavky pro náš trh a nebyly zkoušené podle předepsaných norem – hlavně podle ČSN EN 1627 - 1630.Bohužel se pak stává i to, že takto „zabezpečený“ vchod byl velice snadno překonán a došlo k loupeži.

SHERLOCK:Takže se dá říct, že projekt je tu hlavně proto, aby občan jak se říká „nenaletěl“?CMZS:Ano, i tak to lze říct. Ovšem přesněji bych si dovolil účel projektu definovat takto: „Důvody vzniku jsou de-facto vyústěním současné situace. Proměnlivá míra kriminality, masívní příliv necertifikovaných a falešných mechanických zábranných prostředků jako důsledek globalizace trhu, tlak na cenu v dnešním tržním a konkurenčním prostředí. To vše zapříčinilo obsáhlou nabídku produktů na našem trhu a zákazník se přestal orientovat v rozpoznání funkční kvality od levných dovozových výrobků, které funkční a účinné nejsou. Zákazník si totiž neuvědomuje, že s nízkou pořizovací cenou se mu dostává výrobek nízké kvality, který není zkoušený, tedy nesplňuje účinným způsobem svůj účel – zabezpečovat podle místa a způsobu instalace.“Po překonání takového prostředku (vlámání, vypáčení, prosekání, odvrtání) teprve dochází k tomu, že zákazník začne vnímat potřebu kvality a funkčnosti na prvním místě a začne se zajímat o prověřené a hlavně certifikované výrobky.

SHERLOCK:Projekt je tedy rovněž osvětová, informační kampaň pro zlepšení orientace veřejnosti? CMZS:Správně. To je smyslem projektu, jak jsem již naznačil v předchozí otázce.

SHERLOCK:Mluvil jste o spojení veřejnoprávních subjektů pod záštitou MVČR, jakým způsobem probíhá spolupráce na této úrovni?CMZS:Tato spolupráce má několik směrů. V rámci aktivit MVČR, Odboru prevence kriminality jsou konané odborné semináře postupně ve všech krajích ČR pro odbornou veřejnost, BD, SJV, městské majetkové správy, preventisty.S Městskou policií je spolupráce zaměřena přímo na práci v terénu – co nejblíže občanům. Setkání s občany budou postupně probíhat v různých městech, kde MP pořádá v centrech a frekventovaných městských lokalitách tzv. setkání, což je jakési „stanoviště“, kde jsou informační panely o projektu a názorné ukázky mechanických zábranných prostředků, za přítomnosti našeho člena, který společně s příslušníky MP zodpovídá a vysvětluje veškeré dotazy občanů ohledně správného zabezpečení.Lidé si samozřejmě mohou odnést informační brožury a letáky, aby měli kontakt na Cech a jeho členy v místě jejich bydliště.První společnou akcí i první veřejnou akcí projektu byl veletrh PRAGOALARM, kde se návštěvníci mohli dozvědět vše ohledně zabezpečení od Policie ČR, MP Praha a následně o produktech, způsobech a možnostech realizace od členů Cechu MZS-ČR.

SHERLOCK:Jak se občané dozvědí o projektu a kde mají možnost získat nějaké informace? CMZS:Členové Cechu MZS-ČR mají svá prodejní místa označena logem projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ. Všude, kde občané tuto samolepku uvidí, mají jistotu, že jim bude nabídnuto pouze kvalitní, prověřené certifikované zboží a produkty. Dostane se jim profesionálního přístupu a korektního jednání.Dalším zdrojem, jak najít prodejny a provozovny našich členů jsou webové stránky www.cmzs.cz , kde je seznam všech členů CMZS-ČR a jejich kontakty.

SHERLOCK:Projekt se tedy postupně bude dostávat do všech koutů České republiky. Jaké všechny certifikované produkty a výrobky či výrobci jsou v tomto projektu zapojeni?CMZS:Jedná se samozřejmě pouze o certifikované produkty a výrobky předních tuzemských a evropských výrobců, kteří jsou našimi členy a naleznete je na stránkách Cechu. Tímto bych Vám chtěl zároveň velice poděkovat za aktivní účast v projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ, jako jednoho z leaderů na trhu. Neboť bezpečnostní protipožární dveře SHERLOCK opravdu patří k naprosté špičce, kterou lze v případě plně certifikovaných, prověřených, kvalitních, bezpečnostních dveří na našem trhu pořídit.

SHERLOCK:Poděkování patří tedy i Vám, za projevenou důvěru, možnost reprezentace a spojení loga BEZPEČNÁ ZEMĚ se značkou SHERLOCK bezpečnostní dveře.Přeji hezký den a nashledanou. CMZS:Nashledanou.

www.sherlock.cz

Publikováno: 26. 6. 2012, Autor: SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce