reklama

Přívěsy a jejich provoz z hlediska legislativy

V minulém článku jsme se dozvěděli, podle čeho přívěs či přívěsný vozík vybírat a jak je to s jejich běžným provozem. Dnes se na tuto tématiku podíváme z hlediska legislativy. Jak je to s přihlášením přívěsu a technickou kontrolou, jaká je jeho maximální povolená rychlost... Nejen na tyto otázky nám odborníci z firmy VEZEKO dali odpověď.

Přívěsy a jejich provoz z hlediska legislativy

Jak probíhá přihlášení nového vozíku do evidence? Jak často probíhají technické kontroly?

Přihlášení nového přívěsného vozíku:

Společně s přívěsem vám prodávající, v tomto případě firma VEZEKO, předá:

  • fakturu
  • velký technický průkaz
  • dočasnou převozní značku
  • velký technický průkaz
  • zelenou kartu (i tu Vám můžeme zařídit při koupi přívěsu, vizte text o povinném ručení)

Na základě těchto dokumentů Vám dopravní inspektorát přidělí stálou registrační značku a nálepku STK.

Po koupi přívěsu od VEZEKA nemusíte absolvovat žádnou technickou kontrolu ani evidenční prohlídku!

Technická prohlídka (STK) u přívěsů:

První prohlídka:Nebrzděné přívěsy - 6 let od koupě Brzděné přívěsy - 4 roky od koupě

Každá další prohlídka:Nebrzděné přívěsy - 4 roky od předchozí prohlídkyBrzděné přívěsy - 2 roky od předchozí prohlídky

Zelená karta

Zelenou kartu musíte mít vždy, když převážíte přívěs po pozemních komunikacích (tzn. i když máte čerstvě koupený přívěs s papírovou převozní značkou). Dočasnou zelenou kartu vám prodávající může vystavit na počkání.

Je potřeba mít zvláštní dálniční známku pro jízdu s přívěsem po dálnici?

Ne. Pokud celková hmotnost tažného vozidla nepřesáhne 3 500 kg, stačí pro jízdu po dálnici známka vylepená na předním skle automobilu.

Kdy je povinné při jízdě s přívěsem po České republice platit mýtné?

Jestliže celková hmotnost tažného vozidla přesáhne 3 500kg, spadá takovéto vozidlo do mýtného režimu.

Veškeré důležité informace o elektronickém mýtném, např. sazby mýtného, obslužná místa, atd. získáte na internetové adrese www.mytocz.eu.

Jaká je nejvyšší povolená rychlost jízdy motorového vozidla s přívěsem?

Společnost VEZEKO vyrábí přívěsy s nejvyšší konstrukční rychlostí 100 km/h nebo 130 km/h (nebrzděné do 750 kg). Pro jízdu s přívěsem platí, že řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

Poznámka: Úplné znění viz §18 zákona č.361/2000 Sb. „Rychlost jízdy“, v plném znění + upřesňující dokument MDČR Upřesnění k rychlosti.pdf.

Jaký přívěsný vozík můžete táhnout za svým vozidlem?

Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorie O1 a O2 platí, že okamžitá hmotnost přívěsů těchto kategorií nesmí překročit povolenou hmotnost, která je stanovená výrobcem a je uvedena v „malém technickém průkazu“ tažného motorového vozidla. (Okamžitou hmotností se rozumí hmotnost přívěsu + hmotnost nákladu)

Poznámka: Úplné znění viz Vyhláška č.209/2018 Sb. + upřesňující dokument MDČR Upřesnění k vyhl. 209.pdf.

Je možné zapojit za auto přívěs, který má vyšší hmotnost než je maximální povolená hmotnost tažného vozidla?

Ano, je to možné, ale okamžitá hmotnost nesmí překročit maximální povolenou hmotnost tažného vozidla. Např. pokud je maximální povolená hmotnost vleku 750 kg, ale auto může táhnout nejvýše 400 kg, mohu přívěs zapojit, ale okamžitá hmotnost nesmí překročit 400 kg. Rovněž by ale povolená hmotnost tažného vozidla měla být vyšší ,než maximální povolená hmotnost přívěsného vozíku.

Poznámka: Úplné znění viz Vyhláška č.209/2018 Sb. + upřesňující dokument MDČR Upřesnění k vyhl. 209.pdf

Jaký přívěs mohou táhnout za autem držitelé řidičského oprávnění sk. B?

Držitelé řidičského oprávnění sk. B mohou táhnout přívěs do celkové hmotnosti soupravy (auto + vlek) 3 500 kg.

Pokud potřebujete řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost převyšuje 3 500kg, musíte si doplnit řidičské oprávnění o skupinu E.

Poznámka: Úplné znění viz §80 zákona č.361/2000 Sb platné od 20.2.2016.

Je možné nechat si snížit hmotnost přívěsu v technickém průkazu?

Při vystavení technického průkazu u nás máme možnost snížit hmotnost k nejbližší nižší hmotnosti dalšího typu přívěsu, např. přívěs o celkové hmotnosti 2 000 kg můžeme v technickém průkazu snížit na 1 500 kg. Avšak po zaregistrování přívěsného vozíku na dopravním úřadě již hmotnost snížit nelze.

Je možné žádat o opětovné zvýšení hmotnosti přívěsu v technickém průkazu, pokud jste si ji nechali snížit?

Pokud během provozu po zaregistrování na dopravním úřadě dojde k potřebě zvýšit hmotnost vleku zpět na původní hmotnost, výrobce vystaví vyjádření pro dopravní úřad a pokud byl vlek vyroben na požadovanou hmotnost, dopravní úřad provede změnu v technickém průkaze.

Publikováno: 3. 7. 2019, Autor: Vezeko (text a foto), Profil autora: Redakce