reklama

Ze staré nová – renovace podlahy

Po koupi domu či bytu se většina z vás vrhne do rekonstrukce. Při renovaci podlahy vás čeká mnoho zásadních úkonů. Potřebujete odstranit staré linoleum, zjistit stav trámů a po renovaci položit novou podlahovou krytinu v podobě plovoucí podlahy či koberce. Jak při renovaci podlahy tedy postupovat?

Ze staré nová – renovace podlahy (Zdroj: Depositphotos)

Renovace podlahy začíná odstraněním staré podlahové krytiny

Renovaci podlahy je třeba započít odstraněním staré podlahové krytiny.

 • Staré lino či koberec odstraňte. Pokud je na velké ploše v jednom kuse, nařežte je na kusy menší, aby se vám s nimi lépe manipulovalo, použít můžete ostrý nůž nebo břitvu, pak jednotlivé malé kusy vytrhejte.
 • Drží-li lepidlo krytinu pevně na místě (zejména na betonových podlahách), můžete si pomoci horkovzdušnou pistolí, kterou lepidlo nahřejete, a to pak povolí.
 • Odstraňte prkna dřevěného záklopu.
Stará krytina
Starou podlahovou krytinu je nutné před renovací odstranit (Zdroj: Depositphotos)

Co s vrzající podlahou

Často se stává, že podlaha při chůzi vrže, a i toho se chcete v rámci její renovace zbavit. Vrzání dřeva v podlaze je bohužel častý a přirozený jev, protože dřevo neustále pracuje a vlivem vzdušné vlhkosti se smršťuje a zase roztahuje, čímž se jednotlivé jeho díly hýbou a posouvají. Řešením je kompletní rozebrání dřevěných částí a jejich opětovné složení a důkladné upevnění, které pohybu kusů zabrání (a samozřejmě výměna dílů poškozených). Případně lze takto ošetřit pouze místa, kde se vrzání objevuje.

Broušení podlahy
Betonovou podlahu po vytvrzení přebrousíme (Zdroj: Depositphotos)

Starý zásyp odstraňte

Cokoli při renovaci dřevěné podlahy najdete pod ní, je nejlepší odstranit. Může se jednat o škváru či písek, směs různých materiálů, a to i odpadních, takže z hlediska bezpečnosti a zdraví je vhodné je nahradit. Stropy bývají z dřevěných trámů, takže budete muset řešit jejich nosnost při volbě nového výplňového materiálu.

 • Po vyčištění zkontrolujte stav dřevěných prvků konstrukce – v případě poškození je vyměňte, je také vhodné je ošetřit přípravkem proti plísním, dřevokazným houbám, hmyzu a hnilobě.
 • Vhodné z hlediska hmotnosti je například lehké keramické kamenivo, které zároveň funguje jako tepelná a zvuková izolace a je zcela přírodního původu. Navíc je práce s ním rychlejší a jednodušší – položíte netkanou geotextilii, na níž se vysype daná vrstva kameniva, to pak pouze ručně zhutníte a můžete pokračovat v pokládce podlahových desek.
 • Dalším vhodným podsypem je minerální pórobetonový granulát, který izoluje tepelně i zvukově a splňuje i různé protipožární parametry. Stejně jako u kameniva je nutné pod něj vložit tkaninu zamezující propadání materiálu.
 • Sáhnout můžete i po klasice v podobě polystyrenu, minerální vlny či foukané izolace.
 • Klasikou na nosných stropech je potom betonová mazanina, kterou je možné ještě vyrovnat cementovou stěrkou, na kterou se instaluje tepelná izolace a následně pochozí vrstva.
Expandovaný jíl
Vhodnou zvukovou i tepelnou izolací do trámového stropu pod podlahu při renovaci je lehké keramické kamenivo (Zdroj: Depositphotos)

Nové vrstvy podlahy

Po zasypání a vyrovnání stropu je možné pokračovat v rekonstrukci položením dalších vrstev podlahy.

 • Trámoví vyplněné izolací lze znovu zaklopit deskami. Vhodné jsou OSB desky, sádrokartonové či sádrovláknité desky i další materiály. Položte je ve dvou vrstvách křížem přes sebe – nebudou se prohýbat a budou zátěž lépe rozvádět.
 • Desky zaručí vyrovnaný podklad, který je důležitý pro dokonalý vzhled nové podlahy. Zejména  u lina se projeví každá drobná nerovnost.
Foukaná izolace
Dalším vhodným izolantem pod renovovanou podlahu je foukaná izolace (Zdroj: Depositphotos)

Pokládka nové krytiny

Renovaci podlahy zakončíte položením finální, pohledové vrstvy - linolea nebo koberce, případně plovoucí podlahy.

 • Zajistěte pevný, suchý a čistý podklad, který rovněž musí být dokonale rovný.
 • Linoleum mějte alespoň 24 hodin před pokládkou v pokoji, kde se bude pokládat, nebo v podobných podmínkách, aby se aklimatizovalo.
 • Lepidlo na linoleum nanášejte zubovou stěrkou vždy po částech a postupně do něj pokládejte jednotlivé pásy. Dejte pozor, abyste všude vytlačili vzduch a pod krytinou nezůstaly bubliny  – pokud vzniknou, vytlačte je od středu ke krajům.
Pokládka linolea
Na závěr renovace položte novou krytinu na podlahu – bubliny je třeba zpod lina vytlačit (Zdroj: Depositphotos)
 • Na malých plochách lze použít také oboustrannou lepicí pásku a linoleum upevnit pomocí pásky ve spojích a na okrajích.
 • Na závěr celou plochu přejeďte přítlačným válcem.
 • Po zaschnutí lepidla následuje konečná úprava, a to svaření spojů. Ty je vhodné svařit, abyste dosáhli vyšší odolnosti zejména proti rozlitým tekutinám. Svařovací šňůry seženete v mnoha odstínech a můžete tak mít barevně ladící či kontrastní spojení. Ke svaření použijte svařovací pistoli a následně vzniklý spoj ještě srovnejte frézkou.
 • Povrch linolea ošetřete nátěrem z vosku, který zvyšuje odolnost a životnost materiálu.
 • Koberec, stejně jako linoleum, nechte po vyjmutí z obalu v místnosti aklimatizovat.
 • V malých místnostech je vhodné koberec podlepit na okrajích pomocí oboustranné pásky, ve větších potom po celé ploše - déle vydrží a nebudete mít problémy s jeho shrnováním.
Pokládka koberce
Koberec bude potřeba seříznout (Zdroj: Depositphotos)
Pokládka plovoucí podlahy
Pokládka plovoucí podlahy je jednoduchá skládačka (Zdroj: Depositphotos)
 • Koberec či jeho jednotlivé díly rozložte v místnosti – dejte si pozor na směr vlasu, aby byl vždy stejný.
 • Koberec vyrovnejte k jedné stěně, na druhé potom můžete odříznout přesahující okraj.
 • Nyní můžete v případě použití lepicí pásky okraje koberce přizvednout, odstranit ochranný papír z pásky a koberec na ni přitlačit.
 • Pokud podlepujete celou plochu lepidlem, naneste lepidlo zubovou stěrkou zhruba na polovinu místnosti a koberec položte a vyrovnejte.

Jak postupovat při rekonstrukci suchou cestou?

Podívejte se na celou video reportáž

Publikováno: 13. 3. 2020, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto)