Co jsou pelety

Pelety jsou granulát materiálu rostlinného původu z tzv. biomasy.

Co jsou pelety

Do kategorie biomasy řadíme jednak odpad vznikající zpracováním produktů rostlinného původu, a jednak přímo rostlinné kultury pěstované právě za účelem jejich zpracování pro energii.

Do první skupiny patří například sláma, plevy, natě, dřevní odpad aj. Do druhé šťovík, rychle rostoucí dřeviny apod.

Granulace biomasy probíhá za vysokého tlaku bez dalších přídavných směsí, pojiv nebo lepidel.Pelety se řadí do kategorie obnovitelných zdrojů energie šetrné k životnímu prostředí.Kamna na pelety jsou uzpůsobena ke spalování pelet různých velikostí, záleží vždy na typu kamen.

Výhřevnost pelet je závislá na kvalitě. Kvalita pelet je dána procentem příměsí. Pokud je materiál odebírán z pil zpracovávajících kulatinu, bývá příměsí kůra. Vodítkem pro určení kvality paliva je jeho barva. Platí pravidlo: čím světlejší granule, tím kvalitnější. Každý výrobce má certifikát kvality s parametry kvality.

Základní technické parametry:

Výhřevnost: 17–18,5 MJ/kg.Váha/objem: 850 kg/m3.Vlhkost: max. 10 %.Distribuce: v PE pytlích po 15 nebo 25 kg. Popelnatost: max. 0,5 %.

V ČR je řada certifikovaných výrobců pelet. 80 % produkce je exportováno do sousedních zemí, zejména do Rakouska, Itálie, Německa a Dánska.

Cena se řídí poptávkou a nabídkou v daném ročním období. Doporučujeme nakupovat palivo v letních měsících.

Náklady na vytápění přibližuje následující tabulka:

Základní technické parametry:
Základní technické parametry:
Autor: Tukan RG (text a foto)

Související k tématu