MAGMARELAX chrání před ohněm, hlukem a ještě šetří

Ticho léčí, stávalo na vývěskách nemocničních oddělení. Jako bychom na tuto zásadu v dnešní nervózní a uspěchané době pozapomněli. Je nejvyšší čas se k ní vrátit, pomůže nám foukaná minerální izolace. Systém MAGMARELAX kromě omezení hluku šetří vaši kapsu tím, že výrazně snižuje náklady na topení. Ani to ještě není vše. Účinně chrání před ohněm. Má to ale jeden důležitý předpoklad. Zvolte chytré řešení a spolehlivého dodavatele.

MAGMARELAX chrání před ohněm, hlukem a ještě šetří

Při zateplování podkroví v rodinném domě jsou na konstrukce i na jednotlivé jejich vrstvy kladeny vysoké nároky. Od tepelné izolace očekáváme nejen tepelně izolační vlastnosti, ale také by měla vylepšovat řadu dalších vlastností, které stanovují stavební normy. Soubor vlastností konstrukce jako celku musí přispívat k pohodě a bezpečnosti vnitřního prostředí.

Požární bezpečnost je schopnost maximálně omezit riziko vzniku a šíření požáru. Čím je tato schopnost vyšší, tím je vyšší pravděpodobnost, že předejdeme ztrátám na životech a zdraví osob, a také ztrátám na majetku. Pokud už k požáru dojde, je potřeba aby konstrukce, zejména nosná, umožňovala bezpečnou evakuaci. Požární bezpečnost materiálu výrobci prokazují požární odolností, což je doba, po kterou odolává teplotám při požáru, aniž by docházelo k porušení funkce. Minimální výší parametrů a požadavky na materiál se zabývají příslušné zákony a normy.

Protipožární a zvuková izolace MAGMARELAX
Protipožární a zvuková izolace MAGMARELAX

V případě podkroví, skladby střechy a stropu pod půdou je samozřejmě ideální, když všechny vrstvy konstrukce mají vyšší požární odolnost. Ale tak tomu většinou není. Z tohoto pohledu se materiály dají rozdělit do dvou skupin. U první je nutno materiál protipožárně dodatečně ochránit (např. nátěrem, přidáváním přísad při výrobě, překrytím materiálem s vyšší požární odolností). U druhé skupiny je dobrá požární odolnost konstrukcí daná už vlastnostmi materiálu, z kterého jsou vyrobeny. Důležité je, aby protipožární vlastnosti byly stálé a neměnné, což je u první skupiny složitější, zejména pokud dojde k defektům v konstrukci například vlivem zvýšené vlhkosti, nebo přímo k zatečení dešťové vody. I bez defektů je nutná zvýšená pozornost při řešení detailů (např. teplovzdušné rozvody od krbových těles, elektroinstalace).

Protipožární a zvuková izolace MAGMARELAX
Protipožární a zvuková izolace MAGMARELAX

Z hlediska požární odolnosti má minerální foukaná izolace výhodu v tom, že základem pro její výrobu je čedič nebo křemík a tím je zajištěna požární odolnost už z podstaty materiálu. Izolace stropu, tedy podlahy na půdě, se nejčastěji provádí foukanou izolací. A právě zde je ideálním řešením foukaná minerální izolace MAGMARELAX. Fouká se ze stroje, který je umístěn na nákladním voze, hadicí přímo do podlahy na půdě. Nebo je volně nafoukána na podlahu, pokud není v podlaze vhodná dutina. MAGMARELAX vyplní prostor téměř dokonale a je tak dokonalou bariérou úniku tepla, sníží pronikání hluku z půdy do spodních místností a vytvoří protipožární příčku.

Protipožární a zvuková izolace MAGMARELAX
Protipožární a zvuková izolace MAGMARELAX

Zajímavou vlastností tepelných izolací je tlumení vnějšího hluku (v určitých případech i vnitřního hluku směrem ven). Vnitřní prostředí objektu musí mít hlukovou úroveň na takové úrovni, aby neohrožovala zdraví a zajišťovala vyhovující podmínky k obývání nebo k práci. Ke stanovení maximálních hodnot slouží opět příslušné normy a zákony. Jak se zvuk šíří? Vzduchem, kmitáním, konstrukcemi a vedlejšími cestami (těmi je myšleno to, že se zvuk nešíří dělící konstrukcí, ale prvkem na ní navazujícím). U stavebních konstrukcí rozlišujeme vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. V případě střech se jedná o vzduchovou neprůzvučnost.

Materiálů na zateplení je celá řada. Ale ne každý materiál, který tepelně izoluje, má i dobré akustické a protipožární vlastnosti. Pohlcování zvuku se děje u vláknitých a porézních materiálů přeměnou akustické energie na teplo. Uskutečňuje se to třením molekul vzduchu o vláknitý materiál. Pro účely pohlcování zvuku jsou zvláště vhodné skleněná a minerální vlákna. Dobré akustické vlastnosti materiálu nestačí samy o sobě, ale je důležité, aby v konstrukci nebyly žádné netěsnosti a spáry, které mohou výrazně zhoršit akustické vlastnosti. Právě zde mají velkou výhodu foukané minerální izolace. V izolované dutině totiž vyplní celý prostor.

Z předchozího odstavce je tedy zřejmé, že kvalitní materiály v konstrukcích nejsou sami o sobě zárukou dobrých protipožárních a akustických vlastností. Důležitý je důsledný návrh řešení konstrukčních detailů. Správné pořadí vrstev, tloušťky, aby byl potenciál materiálu dobře využit.

Protipožární a zvuková izolace MAGMARELAX
Protipožární a zvuková izolace MAGMARELAX

Z tohoto hlediska je nutné, aby na realizaci pracovala odborná firma s velkými zkušenostmi. Systém MAGMARELAX dodává v různých variantách společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Firma má různá řešení pro náročné aplikace dle požadavků na zmíněné parametry a tak je kvalitním partnerem pro každého stavitele, investora při výstavbě i rekonstrukci.

Využijete zajímavých akcí pro vás a ušetřete. Více na www.magmarelax.cz/akce

Autor: IP Polná (text a foto)

Související k tématu