Upevnění konstrukcí do sádrokartonu

Konstrukce suché výstavby jsou v mnoha ohledech již běžnou záležitostí. Estetické kvality, akustickou pohodu a požární bezpečnost si mnoho z nás, uživatelů, vychutnává na vlastní kůži. Mnohdy se ale projektanti i zákazníci ptají, jestli je možné na sádrokartonovou příčku pověsit kuchyňskou linku. Když slyší pozitivní odpověď, mnohdy nevěří vlastním uším.

Upevnění konstrukcí do sádrokartonu

Konstrukce suché výstavby Knauf, ať už se jedná o příčky, podhledy, šachtové stěny a předsazené stěny, jsou konstrukcemi staticky nenosnými, což ovšem neznamená, že neunesou dodatečná užitná zatížení. Velmi však záleží na tom, jak je konstrukce navržena, postavena a také, jakým kotevním prostředkem se vnáší do dané konstrukce zatížení. Základním rozlišovacím znakem je, jedná-li se o konstrukce svislé (příčky, šachtové a předsazené stěny), nebo o konstrukce vodorovné (podhledy, opláštění podkroví).

V podstatě jediným omezením pro zavěšování předmětů na konstrukce suché výstavby je zemská gravitace. Z toho plyne jednoduchý závěr, že na svislé konstrukce lze zavěsit řádově větší zatížení než na konstrukce vodorovné, jak se v zápětí dočtete. Prakticky každou konstrukci suché výstavby však lze „vyšlechtit“ pro daný požadavek (např. použitím vhodných desek opláštění, tloušťkou a typem podkonstrukce, typem upevňovacího prostředku).

Upevnění konstrukcí do suché výstavby Knauf
Upevnění konstrukcí do suché výstavby Knauf

Aby bylo hned na začátku v této problematice jasno, musíme vymezit pojmy, kterými budeme disponovat v dalších částech tohoto článku. Únosnost opláštění – odolnost proti roztržení (smykové namáhání) nebo protržení (tah kolmo k rovině desky) vlastního opláštění dané konstrukce (je funkcí desky a kotevního prostředku – typ desky a použitá hmoždinka). Konzolové zatížení – únosnost svislé konstrukce na svislé zatížení, které nemá těžiště přímo v rovině opláštění, ale působí silou na rameni = momentem síly (kuchyňská skříňka dané hloubky, ve které je uloženo nádobí a porcelán).

Problematiku zatížitelnosti konstrukcí rozdělíme pro přehlednost na svislé a vodorovné konstrukce. Jako prvním se budeme věnovat vodorovným sádrokartonovým konstrukcím, tedy zejména podhledům. Zavěšování předmětů (lampy a svítidla, stínítka, květináče) na podhledy je omezeno jednak únosností podkonstrukce a závěsného systému, a jednak odolností desky proti protržení.

Únosnost samotných desek na vytržení je 6 kg. Pokud budete chtít zavěsit více takovýchto břemen vedle sebe, pak pamatujte, že odstup dvou závěsných bodů by měl být rozdělen montážním profilem, případně ≥40 cm. Břemena do 10 kg lze zavěsit na podhled s použitím speciálních rozpínacích hmoždinek, případně přes montážní profil (lať). Břemena nad tento hmotnostní limit je nutno zavěsit na samostatný závěs přímo do nosné konstrukce stropu. Existují možnosti, jak do stropu zabudovat například svítidlo o vyšší hmotnosti, ale je nutno tomu přizpůsobit podkonstrukci i závěsovou techniku (hustější podkonstrukce, noniové závěsy, závitové tyče a UA50 profily apod.). U sádrovláknitých desek Knauf Vidiwall je únosnost opláštění tloušťky 12,5 mm až 22 kg na jeden bod a u cementových desek Aquapanel až 20 kg na jeden bod.

Upevnění konstrukcí do suché výstavby Knauf
Upevnění konstrukcí do suché výstavby Knauf
Upevnění konstrukcí do suché výstavby Knauf
Upevnění konstrukcí do suché výstavby Knauf

Pro svislé konstrukce suché výstavby jsou směrodatné dimenzační tabulky podle typu opláštění. Tyto tabulky najdete u v každém technickém listu systémů suché výstavby Knauf W 11, W 13, W 15 a W 62. Začneme napřed únosností opláštění a následně předvedeme dimenzování konzolového zatížení.

Posledním typem zatížení, které je nejčastěji používáno, je konzolové zatížení. Do sádrokartonové příčky můžete instalovat zatížení až do 150 kg/bm příčky. Příčka k tomu ale musí být uzpůsobena. V zásadě existují tři třídy zatížení, které lze na příčky pověsit. První třídu (do 40 kg) lze v zásadě použít na jakýkoliv typ konstrukce i opláštění. Druhá třída (do 70 kg) vyžaduje buď opatření v podkonstrukci, nebo v materiálu opláštění. Třetí třída (do 150 kg) vyžaduje speciální nosiče a traverzy a samozřejmě úpravy v podkonstrukci. Podrobnější informaci k posledně jmenované třídě zatížení (do 150 kg) najdete v technickém listu W21. Samozřejmostí je například zabudování závěsného WC do instalační příčky Knauf, zavěšení umyvadel a baterií. Pro jednoduchou představu uvádíme dimenzační tabulku na příčky z technického listu Knauf W11.

Jak jste v našem článku zjistili, do sádrokartonového stropu Knauf si můžete v klidu pověsit lampu nebo například reproduktor domácího kina, do příček Knauf bezpečně osadíte i středně velké otopné těleso, závěsné WC, umyvadlo i kuchyňskou linku. Vyšších únosností lze dosáhnout pouhou záměnou sádrokartonových desek za desky Knauf Diamant. Pro speciální případy použití tu jsou sádrovláknité desky Knauf Vidiwall a cementové desky Aquapanel.

Závěrem: nemusíte se suché výstavby bát – unese mnohdy víc, než lidé.

Více informací naleznete na www.knauf.cz

Autor: Knauf Praha (text a foto)

Související k tématu