Aplikace stavebních materiálů v zimním období

Výstavba domů mnohdy probíhá nejen během řádné stavební sezony, ale při mírných teplotách ji stavebníci posouvají i do zimních měsíců. Toto prodloužení bývá umožněno používáním stavebních směsí s přídavkem speciálních přísad, které zabraňují zmrznutí a především umožňují zrání těchto hmot při nestandardně chladných teplotních podmínkách. Použití takto upravených malt a omítek, případně potěrů, s sebou ovšem přináší řadu úskalí, která nejsou na první pohled patrná.

Aplikace stavebních materiálů v zimním období

Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem. Mohou to však být i dny mimo toto období, kdy tři dny po sobě poklesne noční teplota pod bod mrazu. Hydraulicky tvrdnoucí materiály, tzn. stavební materiály v zimě na bázi cementu, ovšem vyžadují k nastartování chemického procesu tvrdnutí teploty minimálně +5˚C. Je-li potřeba i v takovém případě pokračovat ve výstavbě, bývá zcela logicky zvykem, přistoupit k přídavku tzv. nemrznoucí přísady do stavebních hmot, která zároveň umožňuje jejich tvrdnutí za nižších teplot (zpravidla až do -5 ˚C) …a zde začíná první problém.

Přidávání výše uvedených přísad je prakticky možné pouze do malt, které jsou míchány přímo na stavbě. Jejich dávkování je totiž poměrově závislé na hmotnostním množství cementu v maltě, které je v takovém případě známé. Tato skutečnost prakticky vylučuje individuální dávkování zimní přísady do hotových směsí, kde množství obsaženého cementu je předmětem receptury chráněné výrobcem.

Aplikace stavebních materiálů v zimním období
Aplikace stavebních materiálů v zimním období

Pomineme-li problém přehledu o množství cementu, je tu další problém, a sice přesnost dávkování. Aby zimní přísada byla dávkována přesně a v potřebném množství, musela by na stavbě být pro tento účel k dispozici přesná váha. Nepřesné dávkování pod potřebné množství ohrozí účinnost přísady, což může vést k degradaci materiálu vlivem mrazu a v konečném důsledku ke statickým poruchám konstrukcí. Nadměrné množství hmoty způsobí příliš rychlé tvrdnutí hmoty a tím možnou ztrátu její zpracovatelnosti.

Lepší variantou použití stavebních materiálů v zimě je tedy použití již hotových zimních směsí. Za funkčnost takových hmot zodpovídá jejich výrobce. Odpadá zde starost s kvalitou hmoty a celkový výsledek díla je potom už dále závislý pouze na dodržení zbývajících potřebných podmínek, které eliminují ostatní rizika spojená s chladným a vlhkým počasím. Malty pro zdění, cementové potěry i fasádní materiály se zimní úpravou vyrábí a dodává na objednávku společnost LB Cemix, s.r.o.

Výčet podmínek, které je nutné při stavebních pracích v souvislosti se zimním obdobím dodržet, je velmi dlouhý. Výrobci stavebních materiálů vydávají k použití svých výrobků se zimní úpravou speciální technologické předpisy a postupy, ze kterých je na první pohled patrné, že samotné použití těchto hmot je pouze základním předpokladem pro řešení tak složitého problému, jako je výstavba v zimním období.

Detailní informace naleznete v dokumentu Pracovní postup Cemix – Aplikace výrobků v zimním období, který je dostupný na www.cemix.cz.

Autor: LB Cemix, s.r.o. (text a foto)

Související k tématu