Základy pasivního a nízkoenergetického domu

Nejčastějším způsobem založení pasivního rodinného domu je založení na betonových pasech se zateplením podlahy s eliminací vzniklého tepelného mostu v místě detailu soklu pomocí přídavné svislé okrajové izolace. Existují také modernější řešení. Když je tepelná izolace integrovanou součástí základové desky, získáte izolační vrstvu pod celou budovou a ušetříte na vytápění domu.

Základy pasivního a nízkoenergetického domu

Při stavbě základů pasivních a nízkoenergetických domů můžete ušetřit čas i peníze díky elegantnímu řešení ELEGOHOUSE. Základová deska ELEGOHOUSE je díky svým vlastnostem ideálním řešením pro nízkoenergetické a pasivní domy bez nutnosti další tepelné izolace do podlahy. Důkazem toho je certifikace v programu Zelená úsporám a množství spokojených zákazníků. Systémové řešení minimalizuje vznik tepelných mostů a snižuje riziko poruch, které by mohly vzniknout pozvolným stlačováním polystyrenu v podlaze. Protože polystyrenové vložky použité v desce Elegohouse nejsou zatěžovány UV zářením a výkyvy teplot, mají extrémně dlouhou životnost, stejně jako celý systém.

Polštář z tepelné izolace pomůže odvodnit a odvětrat

Základová deska ELEGOHOUSE může být postavena na jakémkoliv podkladu, je na něm nezávislá. Mezi terénem a základovou deskou ELEGOHOUSE je vzduchová mezera, která je dalším tepelným izolantem a navíc zabraňuje vzlínající zemní vlhkosti a promrzání.Vzduchová mezera mezi zeminou a deskou může být také provětrávaná jak z boku, tak směrem nahoru, což je výhodné zejména pro pozemky s vyšším radonovým indexem. U velmi svažitého pozemku lze vzduchovou mezeru využít jako skladovací prostor, který má ještě tu výhodu, že se snadno kontroluje. Dutina může zároveň sloužit efektivně jako vzduchový zásobník pro rekuperaci nebo jako přívod vzduchu ke krbu.

Polštář z tepelné izolace pomůže odvodnit a odvětrat
Polštář z tepelné izolace pomůže odvodnit a odvětrat

Další výhody základového systému ELEGOHOUSE

  • Deska je samonosná, nezávislá na podkladu. Není potřeba provádět jakékoliv podpůrné podsypy a především jejich náročné hutnění.
  • Nadstandardní tepelná izolace integrovaná již v konstrukci. Sílu tepelné izolace základové desky Elegohouse lze jednoduše uzpůsobit pro nízkoenergetický nebo pasivní standard.
  • Deska umožňuje různé řešení rekuperačního systému.
  • Systém bez tepelných mostů. Základové pásy jsou přerušeny izolační vrstvou XPS 700 o síle 4 až 10 cm, která přeruší tepelný most a zároveň funguje jako vodorovná hydroizolace.
  • Dokonalá rovinatost a přesnost desky pro následné zakládání stavby a pokládce podlah díky použití samozhutnitelného betonu COMPACTON.
  • Rychlost realizace. Například deska o ploše 100 m2 může být zhotovena za šest dní.
  • Základové desky ELEGOHOUSE jsou kompatibilní s jakýmkoliv druhem zdícího materiálu, výborně fungují u domů z vápenopískových cihel, Porothermu, Heluzu, Ytongu i dřevostaveb.
Další výhody základového systému ELEGOHOUSE
Další výhody základového systému ELEGOHOUSE

Řez základovou deskou Elegohouse s integrovanou izolací

Inovativní základovou desku Elegohouse tvoří samonosná konstrukce nezávislá na podkladu. Deska je formována železobetonovými nosníky a masivními izolačními vložkami z polystyrenu. Ty navíc fungují jako ztracené bednění pro samozhutnitelný beton CEMEX COMPACTON. Deska je uložena na základové nadezdívce z tvárnic ztraceného bednění rovněž zalitými betonem. Tvárnice ztraceného bednění jsou usazeny na tradičních betonových základových pasech. Vytvořený sokl se rovněž izoluje pomocí minimálně 6 cm polystyrenové izolace, která může být doplněna do větších mocností v průběhu hrubé stavby. Půdorys nadezdívky je opatřen izolační podložkou z extrudovaného polystyrenu (XPS 700 kPa tl. 4 až 10 cm), jež přerušuje tepelný most a zamezuje vzlínání vlhkosti. Na tuto podložku se usazují zmíněné železobetonové nosníky základové desky Elegohouse.

Řez základovou deskou Elegohouse s integrovanou izolací
Řez základovou deskou Elegohouse s integrovanou izolací

1. Roznášecí betonová deska 2. Obvodové vyztužení 3. Plošné vyztužení betonové roznášecí desky 4. Tepelně izolační dílce ztraceného bednění 5. Betonové základové pasy 6. Příhradové nosníky 7. Podkladní izolační deska 8. Vnější a vnitřní tepelná izolace 9. Základová nadezdívka s horizontálním a vertikálním vyztužením 10. Vzduchová mezera

Dodávka nízkoenergetického domu na klíč

Stavba ekodomů je vysoce odbornou činností s velkým důrazem na znalosti a preciznost provedení. Všechny stavby základových desek Elegohouse, jak pro soukromé investory, tak pro stavební společnosti, provádí na klíč pouze společnost CEMEX Elegohouse. Tím je zaručena maximální kvalita a odbornost. Kompletní základy mohou být hotové již za 6 dnů (plocha 100 m2). Konstrukce základové desky ELEGOHOUSE na klíč v nízkoenergetickém standardu stojí cca 2.690 Kč bez DPH/m2, v pasivním standardu je orientační cena cca 2.890 Kč bez DPH/m2. Cenové relace jsou závislé na mnoho podnětech jako: velikost základové desky, svažitost a přístupnost pozemku, četnost vnitřních pasů, hloubka založení, šíře základových pasů, vzdálenost od betonárny atd. Za tři roky od uvedení na trh bylo v České republice realizováno okolo 120 až 130 desek CEMEX Elegohouse.

Dodávka nízkoenergetického domu na klíč
Dodávka nízkoenergetického domu na klíč

CEMEX Elegohouse je také realizační firma

CEMEX Elegohouse dokáže na svých základových deskách postavit kompletní hrubou stavbu téměř z jakéhokoliv materiálu. Kvalifikovaní pracovníci CEMEX Elegohouse dokážou postavit dům od základů přes nosné zdi, příčky, schodiště až po strop, komín, střechu a případně i sklep. Součástí dodávky hrubé stavby jsou také přípojky, vnitřní sítě, štuky, hydroizolace, tepelné izolace, podlahy a podlahové topení. Při výstavbě pracovníci respektují zpracovaný projekt a dodržují předepsané technologické postupy. Staví z materiálů navržených projektantem, ale protože jsou sami odborníci, rádi poradí s alternativním řešením.Pracovníci CEMEX ELEGOHOUSE jsou odborně zaškoleni prakticky pro všechny druhy zdicích materiálů. Jediné, co CEMEX ELEGOHOUSE nestaví, jsou dřevostavby.

CEMEX Elegohouse je také realizační firma
CEMEX Elegohouse je také realizační firma

Reference – ukázková stavba základové desky rodinného domu v pasivním provedení

Základovou desku ELEGOHOUSE v pasivním standardu má například dřevostavba v Praze – Kamýku. Jeden z hlavních požadavků investora byl, aby podlaha a zahrada neměla velký výškový skok oproti okolnímu terénu. Pokud by projektant zvolil klasickou základovou desku na štěrkovém podloží, podlaha by musela mít vysokou vrstvu tepelné izolace v podlaze. To by vyžadovalo, aby samotná deska byla hluboko zakopána v zemi. Systém základových desek Elegohouse s izolací integrovanou do základové desky umožnil, že samotná horní hrana desky je téměř v rovině s budoucím terénem. Tímto řešením jsme zakázku vyhráli jak u projektanta stavby, tak u našeho zákazníka, potažmo investora.

Další informace najdete na www.elegohouse.cz.

Autor: Cemex (text a foto), Porsenna (foto)

Související k tématu