reklama

Dřevěné ploty

V současné době se oplocení rodinných domů převážně skládá z betonové nebo kamenné podezdívky a dřevěné nebo kovové výplně. Dřevěné oplocení je dnes dominantní. Je to věc pořizovacích nákladů, ale i estetického skloubení s okolím.

Dřevěné ploty

Při použití dřeva budeme vždy současně řešit i otázku povrchové úpravy. Musíme mít na paměti, že dřevo je přírodní materiál a na rozdíl od kamene, je stále živé. Tím máme na mysli především jeho nasákavost, která má vliv na objemové změny, které následně způsobují deformaci celé konstrukce. Vlivem vlhkosti dřevo mění objem tzv. „pracuje“. Je citlivé na venkovní prostředí. Je snadno napadnutelné škůdci, hmyzem, houbami a plísněmi. Pokud není vhodně chráněno, má omezenou životnost.

Další důležitá skutečnost je ta, že plot je tak zvaně nestabilní konstrukce – mezi jednotlivé části může zatékat voda a způsobit rozmáčení. Zde platí tři zásady:

  • správná konstrukce, s možností odtoku vody
  • povrchové ošetření všech dílů již před sestavením plotu
  • výběr nátěrové hmoty, která nevytváří hutný povrch, jež se může loupat
Dřevěné ploty
Dřevěné ploty

Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?

Značka SOKRATES®, tradiční český výrobce nátěrových hmot na dřevo, vám nabízí a doporučuje řadu produktů.

Z lazur doporučujeme rozpouštědlový systém – Olejovou lazuru DŘEVO, která má vynikající penetrační vlastnosti, dokonale a dlouhodobě chrání povrch dřeva. Zasychá pomalu. Druhý nátěr se provádí po 24 hodinách. Má vynikající životnost a vytváří na omak velmi příjemný, luxusní voskový povrch. Nikdy ne „hladový povrch“. Nátěrový film je rezistentní před napadením houbami a plísněmi. Tím dokonale brání jejich pronikání dál do dřevěného podkladu. Aplikuje se ve dvou nátěrech s předpokládanou životností 10 let. Lazura se zásadně neloupe a opravné nátěry se provádí pouze očištěním povrchu a nanesením nové vrstvy. Lazura je pochozí s očistnou zónou.

Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?
Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?

Z lazur ředitelných vodou nabízí a doporučuje SOKRATES® klasické produkty Lazurit FORTE a Lazurit PLUS.

Lazurit FORTE je vyroben na bázi uretanizované fermeže, která ovlivnila vlastnosti produktu. Zajistila extrémní penetraci, ale i pomalé zasychání. U málo nasákavých dřev je vhodné pro první nátěr FORTE naředit 1:1 vodou. Druhý nátěr se provádí zásadně již neředěným Lazuritem FORTE. První nátěr lze po zaschnutí podle potřeby lehce přebrousit. Výsledný povrch je polomatný s absolutní odolností na loupání a extrémní životností. Je pochozí.

Aplikuje se především na štíty budov, protihlukové stěny dálnic, dětská hřiště, golfové areály, ploty a podobně. Pokud chcete získat na omak příjemný povrch, líbivě pololesklý, tak druhý nátěr proveďte Lazuritem PLUS. FORTE a PLUS jsou vzájemně mísitelné bez možnosti skladování.

Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?
Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?

Lazurit PLUS je vyroben na bázi středně dlouhého hybridního alkydu s velmi dobrou penetrací a elasticitou po celou dobu životnosti nátěru. Aplikuje se ve dvou až třech vrstvách. Ideálem je základ FORTE, ale není podmínkou. U málo savých podkladů je opět vhodné první nátěr naředit vodou. Nátěr je dokonale odolný k loupání a jako FORTE odolný před houbami a plísněmi. Lazura je vhodná k použití na obložení budov, oplocení, zahradní nábytek, dětská hřiště a podobně. Aplikace především štětec.

Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?
Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?

Sedlácká barva - pokud chcete dosáhnout barevné oplocení s krycí barvou, pak je správnou volbou Sedlácká barva. Jako hlavní složku obsahuje uretanizovanou fermež, dále olej, vosky a pojivo, které zajistí trvalou flexibilitu povrchu. Zasychá pomalu. Je klasickým výrobkem 3 v 1. Extrémně penetruje, základuje a vytváří dokonalý povrch. Aplikuje se ve dvou vrstvách, kde se první nátěr do dřeva prakticky beze zbytku vsákne. V interiéru na obložení postačuje pouze jeden nátěr. Díky kryvosti a penetraci budete mít dokonalý, exklusivní výsledek. Aplikaci provádějte především štětcem, kde první nevsáklou vrstvu postupně stahujte. Další nátěr provádějte nejlépe druhý den. Nátěry poskytují dlohodobou ochranu před nepříznivou povětrností a jsou rezistentní k napadení houbami a plísněmi. Použití – zahradní nábytek, ploty, obložení budov, dveře, hračky a podobně. Díky vynikající adhezi je vhodná i na kovové a plastové podklady, včetně minerálních.

Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?
Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?

Značka SOKRATES® Vám nabízí i levnou, ale vysoce kvalitní vodou ředitelnou Lazuru na ploty. Polokryvý výborný povrch, který se neloupe a má životnost min. 5 let. Vyrábí se v odstínech Palisander a Oregonská pinie.

Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?
Jaké zvolit produkty pro ošetření dřeva?

Více informací naleznete na www.barvy-sokrates.cz.

Publikováno: 8. 6. 2019, Autor: Building Plast (text a foto), Profil autora: Redakce