reklama

Jak zachytávat dešťovou vodu, aniž by došlo k přetékání sudu či nádrže

V létě se často potýkáme s vyššími teplotami a nedostatkem srážek. Pokud tedy srážky přijdou, bývají velmi vydatné. Abychom podpořili úrodu a růst rostlin na své zahrádce, je zapotřebí využít co nejvíce zdrojů, které nám příroda nabízí. Jakými způsoby lze zachytit vodu do nádob bez jejich přetékání?

i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Odvod vody z okapu pomocí odbočky do keramické nádoby (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Kromě posledních dvou let byly minulé roky velmi suché, a když se objevil déšť, byl velice vydatný, vláha se nedostala do půdy a stekla po jejím povrchu. V těchto suchých letech může být běžným jevem obecní zákaz používat vodu z vodovodního řadu, což znamená často problém pro celou zahradu. Bez vláhy neudržíte vegetaci v dobré kondici. Proto je nutné připravit se na takovéto roky a důsledně se zařídit i pro případ takových potíží. 

Sud
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Přetékání nádob na dešťovou vodu lze účinně zabránit

U nových domů, které jsou ve výstavbě, počítá projekt často s vybudováním vsakovací jímky nebo podzemní nádrže. Vsakovací jímka spočívá v tom, že je pod zem do šachty odváděna dešťová voda, která se zde i vsakuje do podloží. Avšak tuto vodu můžete využít nejen na zalévání, ale i například pro splachování toalety nebo jiné aktivity venku, jako je použití tlakové myčky nebo napuštění bazénu pro letní osvěžení.

Jímka
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Vsakovací zařízení pro novostavby

Pro zachytávání dešťové vody je možné využít například sudy z plastu nebo kovu, do kterých je vyveden svod z okapů. Může to být ale i kameninová nebo betonová nádoba. O všech typech nádob pro zachytávání vody se dozvíte v našem dalším článku. Přetékání lze zabránit pořízením několika nádob, které jsou spojeny trubkami a jakmile se naplní jeden sud, další voda teče do druhého, čímž nádoby nepřetékají a nevznikají tak případné škody. Čím je nádoba větší, tím je větší problém vyřešit její umístění tak, aby to působilo esteticky.

Instalace hadice
i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Montáž odvaděče dešťové vody na okap se zaústěním do sběrné nádoby

Pokud nemáte vybudovaný svod dešťové vody do kanalizace a chcete vodu zachytávat, lze to vyřešit zkrácením odpadové roury z okapu a instalací chrliče. Přečtěte si, jak to.

Odvaděč vody s hadicí je novinka na tuzemském trhu, který funguje jako odbočka na svod, ale je zapotřebí dodržet spád zhruba 3 cm na 1 m délky hadice. U nádob, kam je složité dostat konev nebo kbelík, je vhodné pořídit provedení s výpustným ventilem, který je na spodku nádoby. Podzemní nádrže se pak spoléhají na čerpadlo, které vláhu dopravuje na místo určení přes potrubí.

Podívejte se, jak na samozavlažování záhonu:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

TIP

Nádoba na dešťovou vodu se může stát designovým prvkem vaší zahrady. Podívejte se, jak opláštit zahradní sud a udělat z něj hezkou dekoraci pro sběr dešťové vody. 

Publikováno: 20. 8. 2021, Autor: Radoslav Ptáček (text), Prima DOMA MEDIA, s.r.o. (foto), Profil autora: Radoslav Ptáček