reklama

Stavíme přístřešek pro auto svépomocí

Přístřešek je nejen levný, ale i elegantní způsob, jak zajistit autu kryté venkovní stání, aniž by bylo potřeba stavět drahou garáž. Výhodou takového přístřešku je navíc možnost využít ho i pro jiné účely, například jako plochu k venkovnímu posezení či grilování. Pokud si chcete nový přístřešek postavit svépomocí, nechte se inspirovat radami a tipy od odborníka z Hornbachu, který vás detailně provede celou jeho stavbou krok za krokem.

i (Zdroj: Hornbach)
Přístřešek chrání kapotu auta před nečistotami, bouřkami i krupobitím (Zdroj: Hornbach)

Přístřešek chrání kapotu auta před nečistotami, bouřkami i krupobitím. Při správném výběru může přístřešek navíc perfektně dotvořit celkovou atmosféru zahrady a stát se jejím nepřehlédnutelným prvkem. Krom designu je však potřeba zaměřit se i na požadovanou velikost a například i sklon a tvar střechy. Pokud máte přístřešek vybraný, pro jeho samotnou realizaci je podstatnou součástí také nářadí. „Rozhodně se neobejdete bez žebříku či lešení, měřících pomůcek, nástrčných klíčů, truhlářské svěrky, stavebního míchadla, vrtáků i ocasky,“ radí Radim Kuřátko, odborník z oddělení stavebnin v projektových marketech Hornbach. V případě, že máte veškeré potřebné vybavení, je možné pustit se do stavby.

Muž upevňuje trám
i (Zdroj: Hornbach)
V případě, že máte veškeré potřebné vybavení, je možné pustit se do stavby

Stavba svépomocí

„Stavba volně stojícího přístřešku na auto začíná zasazením H sloupkové kotvy. Rozestupy se řídí podle parametrů vybraného přístřešku na auto. Pro přesné vyrovnání sloupkové kotvy se napnou provázky oběma směry a do všech směrů se vyrovnají. Na potřebných místech, pokud je to možné, vyjměte stávající dlažbu a udělejte otvory pro základ do hloubky 80 cm. Sloupkové kotvy zavěste do vyhloubených otvorů. Pomocí podložené latě lze kotvu vždy upevnit do správné výšky. Upevňovací otvory pak vylijte betonem, a ještě jednou zkontroluje správné usazení kotev,“ říká Radim Kuřátko.

Sloupky se nyní umístí podle návodu ke stavbě do sloupkových kotev a upevní se pomocí šroubových svěrek. Přišroubování se provede až později. „Pod sloupky položte vždy po jednom dřevěném prkénku. Pomocí vodováhy zkontrolujte kolmé vyrovnání sloupků,“ upřesňuje odborník Radim Kuřátko. Pomocí napnutého zednického provázku a hadicové vodováhy se sloupky označí nahoře ve stejné výšce. To je nutné zejména případě, pokud má stavební plocha sklon. Pokud je sloupky nutné zkrátit, provede se to na spodním konci sloupku, sloupek se pak opět zasadí do sloupkové kotvy a upevní pomocí šroubové svěrky. Až budou všechny sloupky správně usazeny, lze namontovat výztužné pásky na stávající čepové spoje.

„Na sloupky se nyní položí vaznice a připevní se na čepové spoje. Dlouhé vaznice se běžně skládají z několika dílčích úseků. Ty se pak spojují našikmo (schodovitě odstupňované ukončení). Vaznice se přišroubují shora,“ přibližuje Radim Kuřátko z Hornbachu.

Kovový H profil
Pomocí podložené latě lze kotvu vždy upevnit do správné výšky (Zdroj: Hornbach)
Vzpěra
Na sloupky se nyní položí vaznice a připevní se na čepové spoje (Zdroj: Hornbach)

Po namontování vaznic se sloupky přišroubují dole ke sloupkovým kotvám. Pak se odstraní šroubové svěrky. Na vaznice se položí krokve a přišroubují se. Vždy se namontují dvě krokve s odstupem. Rozměry uvedené v montážní sadě je nutné dodržet, aby následně namontované konstrukční díly seděly. Doprostřed se vždy mezi dvě krokve namontují střešní vazníky. Ty později ponesou vrcholovou vaznici. Střešní vazníky se nejprve upevní pomocí jedné šroubové svěrky a přišroubují závitovou tyčí. Také u vrcholové vaznice se skládají delší rozměry z několika úseků. Spojení se i zde provádí pomocí šikmého spoje.

„V tuto chvíli si připravte střešní krokve na montáž. Pro odvod vody ze střechy je nutné vyfrézovat upevnění pro žlabové háky. Nejprve vyznačte požadované prohlubně a pak je vyfrézujte pomocí horní frézky,“ komentuje odborník Radim Kuřátko, a dodává: „Přišroubujte střešní krokve nahoře a dole. Na druhé straně udělejte totéž. Pod krokve nyní upevněte vzpěry“. Na přiroubované střešní krokve lze nyní namontovat žlabové háky. Jelikož střešní okap musí mít později sklon ve směru spádové trubky, vyrovnají se žlabové háky se sklonem podél napnuté zednické šnůry.

Šrouby
Na vaznice se položí krokve a přišroubují se (Zdroj: Hornbach)
Okapové háky
Pro odvod vody ze střechy je nutné vyfrézovat upevnění pro žlabové háky (Zdroj: Hornbach)

„Střešní zakrytí se skládá z jedné vrstvy šalovacích (bednících) prken a bitumenových tašek (elastických desek z organických vláken sycených bitumenem). Šalovací prkna se přišroubují na střešní krokev,“ vysvětluje Radim Kuřátko z Hornbachu. Po dokončení šalování se do zákrytu se šalovacími prkny přišroubují na obě strany štítu dřevěné hranoly. Bitumenové tašky se přibijí hřebíky podle pokynů od výrobce. Přibití se provede na vyznačených místech na taškách. Po dokončení obou stran střechy přijdou na řadu ještě tašky na štít. Ty lze uříznout ze stávajících bitumenových tašek. Na štíty se namontují zástěny. Přišroubování zástěn se provádí za dřevěné hranoly pod šalovacími prkny. Nyní lze odvod vody ze střechy dokončit.

Střešní latě
Šalovací prkna se přišroubují na střešní krokev (Zdroj: Hornbach)
Tašky
Bitumenové tašky se přibijí hřebíky podle pokynů od výrobce (Zdroj: Hornbach)

„U neošetřeného dřeva je ještě nutné nanést ochranný nátěr na dřevo. První nátěr je dobré provést ještě před stavbou,“ uzavírá odborník Radim Kuřátko z Hornbachu.

Publikováno: 29. 7. 2021, Autor: Hornbach (text, foto), Profil autora: Redakce