reklama

Kvalitní dřevník si dokáže vyrobit každý šikovný kutil

Léto skončilo, dlouhé zimní večery již brzy zaklepou na naše dveře a romantické chvíle při hořícím krbu i praskajícím dříví zlákají nejednoho z nás. Na tyto chvíle se však musíme pečlivě připravit. Nikdo z nás se určitě nechce v sychravém období klepat zimou. Bohatá zásoba naštípaného dříví zajistí pohodu a klid při dlouhých mrazivých večerech. V tomto článku si ukážeme, že vyrobit prostor pro uskladnění velkého množství dřeva není nic těžkého. Velký a kvalitní dřevník naplněný naštípaným dřívím nám zajistí hřejivé teplo na mnoho dní i večerů.

i (Zdroj: Prima DOMA)
Kvalitní dřevník si dokáže vyrobit každý šikovný kutil (Zdroj: Prima DOMA)

Příprava základu při výrobě dřevníku

V prvním kroku je nejdůležitější odstranit stávající rozbitý dřevník a připravit si místo pro ten nový. Oblékneme si pracovní rukavice, do ruky vezmeme pořádnou sekeru a pustíme se do práce. Po odstranění staré stavby srovnáme povrch, vyčistíme jej a odstraníme trávu.

Nyní si založíme dřevník nový. V případě, že máme na pozemku, v blízkosti místa pro výstavbu nové stavby, např. kůlnu, zarovnáme nově navržený dřevník do roviny se stávající stavbou. Na zadní stranu tohoto objektu naboucháme hřebík, ke kterému přivážeme provázek. Ten pak pořádně natáhneme. Konec nataženého provázku připevníme ke kolíku a ten zatlučeme do země. Natažený provázek zajistí rovnou stranu zadní stěny nového dřevníku. Od zatlučeného kolíku odměříme délku potřebnou pro náš nový dřevník, který bude mít rozměry 360 cm x 140 cm. Od místa, kde máme zatlučený kolík, naměříme podél provázku délku 360 cm. V tomto místě opět zatlučeme kolík do země. V tuto chvíli máme přesné rozměry zadní strany.

Měření
i (Zdroj: Prima DOMA)
Nejprve si vyměříme základy na ukotvení zemních vrutů

Vzhledem k tomu, že potřebujeme udělat hrany dřevníku, kde bude hranolek připevněný na patkách, vezmeme si další kolíky. Na každé straně si od již zatlučených kolíků naměříme 18 cm. V tomto místě dáme do země další železné pomocníky. V místě, kam jsme nyní vložili nové kolíky, budou umístěny patky. Ty zajistí snadnější kompletaci nové stavby. V tuto chvíli nám chybí ještě jeden důležitý rozměr. Jedná se o hloubku dřevníku. Od vnitřních kovových kolíků, určených pro umístění patek dřevníku, odměříme rozměr o velikosti 140 cm směrem do zahrady. Získáme tak boční stěny stavby určené pro uskladnění naštípaného dřeva. I tyto strany musí být rovné. Pomoci si můžeme např. prknem či opět nataženým provázkem. V tuto chvíli máme dvě možnosti. Buď si od zadní strany odměříme pravý úhel a boční stěnu srovnáme podle něj, nebo si tuto bočnici srovnáme podle již postavené kůlny. Každopádně si základy této budoucí stavby srovnáme a opět vsuneme do země kovový kolík v příslušné délce. Stejnou operaci provedeme na obou stranách budoucí stavby a získáme tak půdorys ve tvaru písmene U. Pro kontrolu přesného zaměření následné stavby si ještě změříme rozměr získaný mezi zatlučenými kovovými kolíky v přední části budoucí stavby. Tento rozměr se musí naprosto shodovat s příslušným rozměrem zadní stěny dřevníku. Do středu zadní i přední stěny vložíme do země vždy po jednom kolíku. Získali jsme tím půdorys následné stavby ve tvaru obdélníku.

Zemní vruty

Nový dřevník máme vykolíkovaný a nyní se pustíme do umístění zemních vrutů. Vyjmeme ze země kovový kolík. Jedná se o kolík, který nám vymezuje místo pro umístění patky. Do vzniklé díry vytvořené tímto kolíkem přijde vložit vrut. Nejprve však musíme zjistit, zda se do oné díry vejde. Mohlo by se stát, že v místě, které potřebujeme pro umístění vrutu, může být např. nějaký kámen a ten by pak bránil bezproblémovému vniknutí vrutu do díry. Pro zjištění, zda máme zem volnou pro naši stavbu, použijeme vrtačku. Následně do vzniklé díry vložíme vrut, zatlačíme a zatočíme.

Zemní vruty
i (Zdroj: Prima DOMA)
Do předvrtaných děr našroubujeme zemní vruty

Je dobré disponovat i klíčem k předmětnému vrutu. Ten nám bude nápomocen při snadnějším zatočení. Dále je vhodné umístit na tento klíč také sloupkovou vodováhu. Budeme pak mít jistotu, že vrut jde do země rovně. Naprosto shodnou operaci provedeme u všech čtyř rohů, které jsme si vytyčili kovovými kolíky jako místa pro umístění patek. Navíc ještě vložíme po jednom vrutu přímo uprostřed zadní i přední strany dřevníku. Dbáme však na to, aby i tyto vruty byly v naprosté rovině s již vytvořenými rohovými vruty obou stěn.  Abychom zajistili, že všechny vruty jsou od země ve stejné výšce, použijeme vodováhu. V tuto chvíli můžeme již na použité vruty umístit kovové patky.

Základ
i (Zdroj: Prima DOMA)
Trámy nosné konstrukce upevníme do patek

Montáž podlahy

Pro podlahu použijeme hranoly 10 cm x 10 cm, které si již dopředu necháme uříznout na potřebnou délku 360 cm. Tyto hranoly potřebujeme dva. Jeden na stěnu zadní a druhý na přední. Oba hranoly vložíme do zapuštěných patek a vyrovnáme do roviny. Abychom předešli uhnívání hranolu, potřebujeme vytvořit mezi patkou a hranolem mezeru. Tu vyplníme prkýnky. V tuto chvíli musíme zajistit, aby vzdálenost od stávající kůlny byla shodná pro oba naše trámy a zároveň se shodovala vzdálenost od rohu hranolu k patce, a to na obou stranách shodně. Odměříme si tedy od naší kůlny 115 cm a gumovou palicí vyrovnáme oba trámky na potřebnou vzdálenost.

Kompletace
i (Zdroj: Prima DOMA)
Nosnou konstrukci sestavíme a zpevníme vruty

Hranoly máme v tuto chvíli položené, odměřené a vyrovnané dle vodováhy do roviny. Můžeme tedy základy rámu podlahy šroubovat. Použijeme vruty, nejlépe o průměru 8 mm, pro které nejprve předvrtáme díry. Hranoly přišroubujeme k patkám a pustíme se do příčníků. Ty přišroubujeme k hranolům konstrukčními vruty. Pokud nedisponujeme utahovákem, použijeme obyčejnou vrtačku. Ta sice nemá takový odpovídající točivý moment pro dlouhé vruty, avšak pokud si díru předvrtáme, udělá naprosto shodnou práci. Nyní máme hotový rám, do kterého přijde ještě pět mezipříčníků. Od vnitřní strany příčníku odměříme 625 mm a uděláme si tužkou značku. Takto pokračujeme ještě třikrát.

OSB desky
i (Zdroj: Prima DOMA)
Na podlahu použijeme OSB desky

Zbylý vnitřní prostor rozdělíme na polovinu a opět si označíme. Uvedené značky slouží jako místo, kde přišroubujeme mezipříčníky. Nově vzniklý rám podlahy dřevníku naimpregnujeme proti škůdcům a pustíme se do řezání OSB desek. OSB desky nařežeme ponornou pilou na příslušný rozměr tak, abychom je mohli přišroubovat na rám. Hoblíkem ještě zarovnáme hrany pod úhlem 45 °, aby nebyly ostré.

Hrany
i (Zdroj: Prima DOMA)
Hrany podlahy obrousíme horní frézkou a začistíme

Montáž konstrukce

V tuto chvíli máme hotovou kompletní podlahu. Připravíme si kulatinu, kterou použijeme na sloupky dřevníku a nařežeme ji na osm dílů. Čtyři sloupky budou mít délku 150 cm a přijdou na zadní stěnu dřevníku. Další čtyři sloupky pak budou vysoké 200 cm a ty přijdou na přední stěnu naší nové stavby. Zbylý odřezek použijeme na zakreslení, kde budou příslušné sloupky stát. Musíme však počítat také s opláštěním celé stavby. Vezmeme si tedy prkýnka, která pak použijeme pro vnější část stavby. Přiložíme k hraně podlahy a získáme hrubý odhad toho, kde bude stát stěna. Odřezek kulatiny přiložíme nejprve do rohu, kde bude sloupek a tužkou jej obkreslíme. Stejně pokračujeme ve všech čtyřech rozích a dále přijdou další dva sloupky mezi hrany zadní i přední stěny dřevníku. Pro upevnění sloupků použijeme vždy dvě hliníková "elka"(hliníkové profily ve tvaru písmene L), která pečlivě přišroubujeme jak do podlahy, tak do sloupku.

Sloupky
i (Zdroj: Prima DOMA)
Ke sloupkům přivrtáme "vingle", které poslouží na přichycení stěn dřevníku

Střecha a opláštění

Pro základ střechy použijeme hranol o rozměrech 40 cm x 100 cm. Položíme jej užší stranou na sloupky vždy podélně na zadní i přední stranu vznikajícího dřevníku. Tyto hranoly přišroubujeme. Dále pak zpevníme stavbu napříč, v horní části bočních stran, vždy jednou vzpěrou a přišroubujeme ke sloupkům tak, aby se nám celá stavba v horní části svázala.

Stěny
i (Zdroj: Prima DOMA)
Všechny trámy pečlivě sešroubujeme dohromady

Nyní se pustíme do sedla střechy. Potřebujeme sedm hranolů, opět o rozměru 40 cm x 100 cm, které budeme pokládat užší stranou dolů na podélné výztuže přední a zadní strany dřevníku. Nejprve však musíme tyto hranoly přizpůsobit tak, aby seděly na dřevěné výztuži a kopírovaly její tvar. Na hranolu je nutné vyříznout trojúhelníkový "vinglík" tak, aby nám nevznikal mezi hranolem a výztuží stěn výstupek. Všech sedm upravených hranolů položíme na dřevěné výztuže. V přední části je pak seřízneme do svislé polohy směrem k zemi. Tyto hranoly narovnáme na střechu, předvrtáme a prošroubujeme. Na vzniklý krov narovnáme OSB desky a opět přišroubujeme ke krovu, až získáme celou plochu naší nové střechy.

Střešní trámy
i (Zdroj: Prima DOMA)
Trámy na střechu připevníme pomocí vrutů

V tuto chvíli se již můžeme pustit do opláštění celé stavby. Prkna k tomu určená si předem nařežeme na potřebnou délku a začneme je pokládat na příslušné strany. Aby nám stavba dostatečně dýchala, položíme si na podlahu prkénko. Na něj přijde prkno, které se přišroubuje ke sloupkům. Na toto přišroubované prkno opět položíme malé prkénko a opakujeme připevnění dalšího prkna. Celý postup se repetuje na všech stranách vznikající stavby, které mají být opláštěny. Když se nyní podíváme zepředu na naši stavbu, zjistíme, že kulatinové sloupky rozdělují vznikající dřevník na tři třetiny. Dvě třetiny použijeme na nařezané dřevo a jednu třetinu budeme využívat jako prostor pro chrastí. Tento prostor oddělíme tak, že připevníme ke sloupkům prkna v naprosto shodném postupu, jaký se použil pro opláštění celé stavby. Vznikne tak další bočnice oddělující dva samostatné prostory. Z přední strany dřevníku pak přidáme opláštění zhruba do výšky půl metru. Jedná se o takové uzavření stavby, kdy nám narovnané dřevo nebude vypadávat z dřevníku ven, ale přitom se pro něj dostanou i naše děti.

Bočnice
i (Zdroj: Prima DOMA)
Aby dřevník nebyl hermeticky uzavřen, na přední stěny použijeme prkna jako ohrádku

Jako ochranu před silnějším větrem ještě provedeme zavětrování stavby. Seřízneme hranol o rozměrech 40 cm x 100 cm tak, aby lícoval se sloupky a jejich horní výztuží a připevníme jej. Jedná se jak o praktickou pomoc před větrem, tak i o vylepšení estetičnosti celé stavby.

Nyní se již můžeme pustit do nové střechy. Přímo na OSB desky položíme textilii. Jedná se o ochranu před deštěm, kdy se padající voda přes tuto textilní vrstvu nedostane a desky, které máme na střeše, se nepromočí. Textilii v pásech položíme na celou plochu střechy a připevníme za pomoci nastřelovací pistole. Nastavíme na okraje dřevníku boční plechy, které přibijeme hřebíky. Nyní vezmeme střešní krytinu a pustíme se do finální úpravy. První pás asfaltové střešní krytiny je nutné k plechům, ohraničujícím střechu dřevníku, přilepit lepidlem. Zbylá krytina, která se skládá jako mozaika a její pokládku zvládne prakticky kdokoliv, stačí připevnit hřebíky.

Střešní krytina
i (Zdroj: Prima DOMA)
Střešní krytinu bude tvořit lepenka a asfaltové šindele

Bezpečnost práce a použité nářadí

Při stavbě dřevníku dbáme samozřejmě na bezpečnost při práci a používáme ochranné pomůcky. Během celé stavby našeho projektu bylo použito nářadí ryze české značky ASIST. Jedná se o nejznámější značku nářadí na našem trhu, kterou využívá převážná část českých kutilů. Toto nářadí se vyznačuje příznivou cenou a nejširším sortimentem náhradních dílů. Díky tomu může být hravě opraveno i starší nářadí, kterému již skončila záruční lhůta. Firma klade obrovský důraz na bezpečnost i ergonomii používaného nářadí, které je navrhováno tak, aby perfektně padlo do ruky. Stejně tak klade důraz na kvalitu svého produktu.

Při našem projektu byla největším pomocníkem Aku vrtačka s plynulou regulací mezi dvěma stupni otáček a možností nastavení utahovacího momentu. Dále pak příklepová vrtačka s elektronickou regulací otáček. Taktéž jsme použili elektrickou přímočarou pilu, která je vybavená předkmitem. Pilu můžeme použít na dřevo, plasty, i např. ocel. Její hlavní výhodou je snadná výměna pilových listů a laserový ukazatel. Dále jsme použili ruční okružní pilu s plynule nastavitelným úhlem úkosu v rozmezí od 0 ° až do 45 °. A také byl použit i elektrický hoblík, který je vynikajícím pomocníkem při práci se dřevem.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 27. 10. 2020, Autor: Beáta Boháčová (text), Prima DOMA (foto), Profil autora: Beata Boháčová