reklama

Pivo, tekuté zlato

Stále platí, že v České republice patří pivovarský průmysl mezi nejvýznamnější potravinářská odvětví. Obdobně jako celé hospodářství i tento obor zaznamenal významné milníky. Do roku 1992 vlastnilo téměř veškeré pivovary ministerstvo zemědělství, následně docházelo k vlastnickému přeskupení pivovarů. Dalo by se říci, že veškeré transformace jsou v současnosti dokončeny, velké množství pivovarů je v soukromém vlastnictví, několik stále vlastní stát. DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice je zase posledním měšťanským pivovarem u nás.

Pivo, tekuté zlato

Pivovarský průmysl prošel během uplynulých let rozsáhlou modernizací spojenou často s rozšiřováním výrobních kapacit a vývojem nových produktů. Ve většině pivovarů se zvýšila produktivita práce, vytvořil se tlak na kvalitu. Z pohledu běžného konzumenta je možné říci, že dnešní trh je rozdělen mezi velké pivovary s finančním zázemím a celorepublikovým zastoupením, malé regionální pivovary s tradiční výrobou nepasterovaného piva a módní mikropivovary s výrobou speciálů a silnějších piv. Pravidla regionu padají a dříve regionální značky pronikají i do středních a velkých měst. Je stále více bouráno tabu mnoha producentů piva, že „dobré pivo se prodá samo“. Dobré pivo se musí především dostat k pivařům. Chytrý hospodář proto investuje do výroby, obchodu a komunikace. Příkladem pozvolné, ale dobré taktiky je DUDÁK – Měštanský pivovar Strakonice, který již dalece přesahuje hranice svého regionu. Dnes jeho nepasterované pivo naleznete v Praze, v okolí Brna, ale i v Německu a Rakousku.

Čech vypije v průměru 160 litrů piva

Celorepublikový průměr vypitého piva 160 litrů na osobu řadí Čechy v žebříčku spotřeby zlatavého moku na nejvýše postavené příčky. Stále větší část konzumentů má zájem o nepasterovaná piva, pivní speciály nebo chce ochutnat „jiné pivo“. Přední místa v žebříčku spotřeby piva dokazují, že skutečně holdujeme našemu národnímu tekutému zlatu. V dnešní záplavě nově příchozích piv a vzniku téměř 110 nových minipivovarů je nutné pracovat se zákazníkem. Dnešní pivař má chuť zkoušet a ochutnávat, klade důraz na kvalitu. Vzrůstá preference nepasterovaného piva. Zákazník vyhledává nejen tradiční produkci, ale stále více stoupá obliba pivních speciálů, silnějších piv. A v letním období jsou to piva v praktických obalech, jako je například Sklepák v plastové 1,5l lahvi.

Čech vypije v průměru 160 litrů piva
Čech vypije v průměru 160 litrů piva

Český pivař se mění

Stejně jako se mění doba, mění se i český pivař. Bourají se hranice regionů a směle se obchoduje s pivem z malých pivovarů ve městech a naopak. Stálicí na pivní scéně zůstávají malé hospůdky na vesnicích, kde věrnost značce přetrvává, ale možnost zákazníka „jít na pivo“ klesá, ať již z důvodu stávající finanční krize nebo časového deficitu konzumentů. Proto právě města a metropole lákají menší pivovary. Proč tedy nedopřát českému pivaři ochutnávku? DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice opustil od líbivé a podbízivé politiky prodejů ve velkokapacitních řetězcích a raději se soustředil na specializované prodejní kanály. Za stěžejní považuje restaurace, kavárny, pivnice ve větších městech a velkoměstech. Pivo Dudák je možné dnes ochutnat na více místech Prahy, která je považována za jistou mekku velkých pivovarů.

Realitou současného trhu je na jedné straně boj o zákazníka, na druhé straně boj s levnými dovozovými pivy, proto je třeba hledat stále nové cesty, jak zaujmout konzumenta a posilovat zejména kvalitu a značku. Kvalita piva je prvořadá, proto tendence neustupovat tlaku některých obchodních řetězců, které tlačí zejména na cenu, je vidět právě u menších pivovarů. Právě zákazník má v rukou trumfy. Pokud zůstane věren pravému českému pivu, pivovarnictví se blýská na dobré časy.!

Tak tedy Češi, pojďme na pivo!

Více na www.pivovar-strakonice.cz.

Publikováno: 3. 9. 2011, Autor: DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. (text a foto), Profil autora: Redakce