reklama

Průvodce pokládkou terasových desek: Tipy a triky pro úspěšnou instalaci

Ozdobou každého rodinného domu nebo chalupy je terasa. Ať už se rozhodujete mezi přírodním kamenem, dlaždicemi z jemné kameniny, betonovou dlažbou, dřevem nebo WPC, důležitá pro stavbu je základová plocha. Pokud připravíte dobré základy, budete mít pokládku terasových desek snazší. Nechte se inspirovat praktickým návodem odborníka, jak u domu vybudovat terasu.

i (Zdroj: HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.)
Terasové desky si můžete položit jako dokonalý odborník

„Plochu terasy si vyznačte pomocí napnuté zednické šňůry nebo značkovacím sprejem. Na délku i šířku přidejte vždy 20 cm. Z plochy vykopejte zeminu do takové hloubky, aby celá konstrukce měla požadovanou výšku pod dveřmi terasy,“ radí odborník Richard Klička a dodává, že při kopání je důležité vytvořit směrem od domu sklon 2 %, díky čemuž se bude voda automaticky odvádět od základů domu. Připravenou plochu zhutněte vibrační deskou.

Příprava základové plochy

Dvouprocentní sklon terasy nastavíte pomocí nataženého zednického provazu. U zdi domu na výšku definovaného horního okraje terasy upevněte provázek, pomocí vodováhy ho metr veďte ve vodorovné pozici. Každý metr vzdálený od domu označte další vztyčný bod, v každém bodě provaz přidělejte pomocí lepenky o 2 cm níž. Tento krok opakujte po každém dalším metru až na konec terasy. Na konci provázek upevněte do dané výšky vyznačení. Takto vedená zednická šňůra vytvoří rovnoměrný sklon 2 %.

Stavba obrubníků

Základovou plochu začněte stavbou obrubníků. „Obruby se umisťují na zhutněnou zeminu podél plánované konstrukce, rozměr vnějších okrajů by se měl dotýkat vytyčené zednické šňůry. Rozmíchejte venkovní stavební beton, aby byl zavlhlý, a naneste ho na zem jako 4 až 5 cm silný pás pro první obrubu,“ vysvětluje Richard Klička. Obrubník se umístí do připraveného betonu a vklepe se gumovou palicí. Přitom je důležité podle vodováhy sledovat vodorovné usazení. Tímto způsobem se pokládají obrubníky po celém okraji terasy.

Nejprve nás čeká stavba obrubníků
i (Zdroj: HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.)
Nejprve nás čeká stavba obrubníků

Základní deska z dlažebního štěrku

Podle druhu terasové krytiny lze vnitřní prostor vyplnit mrazuvzdorným materiálem a zhutnit 4 cm vrstvou dlažebního štěrku. Terasové desky je možné pokládat už na takto připravený štěrk. Další variantou je štěrk zalít betonem anebo do něho postavit rektifikační terče, jejichž výhodou je snadná úprava výšky. Při pokládce terasových desek rovnou na štěrkové podloží, musí být povrch zcela rovný a s daným 2% sklonem. Rovný povrch vytvoříte pomocí T profilu jako stěrky. Podle šňůr tak pomocí stahovacích latí vyrovnejte potřebný sklon a celou plochu stáhněte.

Z dlažebního štěrku vytvoříme základní desku
i (Zdroj: HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.)
Z dlažebního štěrku vytvoříme základní desku

Příprava terasových desek

Před samotnou pokládkou terasových desek zkontrolujte, zda nejsou poškozené. „Již položený materiál nelze reklamovat. Při pokládce se řiďte pokyny od výrobce. Ještě nepoložené desky je nutné bezpečně uschovat,“ doporučuje odborník a dodává, že u potažených desek může zakrytí fólií vést k orosení, které může vyvolávat vykvétání. Potažené desky proto až do zpracování nechte uskladněné bez fólie na nějakém chráněném místě.

„Pokud pro pokládku nechcete desky přiřezávat, je nutné přesně změřit plochu mezi obrubami. Kromě rozměrů desek zohledněte také šířku spáry mezi deskami a od okraje,“ radí Richard Klička a pokračuje: „Pokud bude nutné desky přiřezávat, naplánujte položení celých desek na důležitá a dobře viditelná místa a nařezané desky pokládejte u strany domu.“

Terasové desky řežte s opatrností
i (Zdroj: HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.)
Terasové desky řežte s opatrností

Pokládka terasových desek

Desky se pokládají od kraje, aby se nemuselo šlapat po ploše se štěrkem. U okrajů zachovejte mezeru na spáry. „První řadu desek položte přesně v zákrytu, chyby při pokládce první řady se vždy projeví i na všech dalších řadách. Proto desky pokládejte vždy s rovnoměrnou mezerou, pro udržení správné šířky spárů použijte spárovací křížky a rovnost povrchu stále kontrolujte podle vodováhy,“ radí Richard Klička. Terasové desky lze pokládat s křížovými nebo přesazenými spárami. Lehce vklepejte desky gumovou palicí do štěrkového lože. Gumová palice by neměla barvit.

Při pokládání kontrolujte rovinu a buďte pečliví
i (Zdroj: HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.)
Při pokládání kontrolujte rovinu a buďte pečliví

Během pokládky vodováhou kontrolujte rovinnost mezi deskami a v případě potřeby je vyrovnejte. Příliš zatlučené desky se nadzdvihnou a podloží trochou štěrku. Po dokončení pokládky se odstraní spárovací křížky. Spáry se zajistí spárovacím štěrkem, který se úhlopříčně ke spárám zamete.

Zdroj informací: HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.

Publikováno: 12. 5. 2024, Autor: HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce