reklama

Povrchová úprava parket

Možná, že jste se i vy rozhodli, že si zrenovujete dřevěnou podlahu. Stojíte uprostřed místnosti a váháte nad tím, pro jaký povrch se máte rozhodnout. Vybrat si můžete mezi lakem, olejem a voskem. Každý z těchto materiálů má svá pro i proti a konečné rozhodnutí je jen na vás. Máme pro vás několik zásadních informací, které vám pomohou orientovat se v těchto produktech a umět prodavači vysvětlit, co vlastně požadujete.

Povrchová úprava parket

Dnes proto chceme porovnat povrchovou úpravu parket lakem a olejem nebo voskem. Pokusit se srovnat jejich výhody a nevýhody. Málokdo z konečných uživatelů se vyzná v chemickém složení těchto produktů, a proto se nedokáže rozhodnout. Pokud však může volit na základě užitných vlastností, jde mu to lépe.

Odkud začít

Neuškodí znát pár informací z oblasti přípravy a vlastního nanášení konkrétních materiálů. Dřevěné podlahy se v zásadě upravují laky nebo oleji a vosky, popřípadě jejich kombinací. Problematika je poměrně rozsáhlá a nestačí orientovat se pouze v materiálech na povrchovou úpravu. Firma, zabývající se pokládkou parket a jiných typů dřevěných podlah, by se měla vyznat také v broušení dřeva.

Broušení je grunt

Broušení položených parket, ale i jiných masivních typů podlah, je velmi důležité a rozhoduje o konečném vzhledu podlahy. Broušení musí probíhat v několika krocích a volba brusného zrna závisí na počátečním stavu podlahy. Pokud je podlaha již povrchově upravena a my chceme například starý lak obrousit, musíme volit zrnitost cca 36–60. Potom nastává postupné broušení až po zrno 150–180.

Z principu by se neměly jednotlivé zrnitosti přeskakovat o více než dva stupně. V době broušení také musí být jasné, jakým materiálem se bude podlaha dokončovat, popř. mořit. Pokud ji upravíme vodouředitelnými materiály, mělo by se broušení věnovat o trochu více péče, než u ostatních produktů. Také podlahy z měkkých druhů dřeva vyžadují jemnější broušení než tvrdší druhy, zvláště pokud je chceme mořit.

Broušení je grunt
Broušení je grunt
Broušení je grunt
Broušení je grunt

Moření podlah

Moření podlah různými typy mořidel je možné, je však třeba říci, že budoucí následné opravy jsou náročnější, zvláště u měkkých dřevin a při větším zatížení podlahy. Mořidla se používají podle druhu dřeviny a způsobu aplikace. Na trhu najdeme mořidla vodouředitelná na bázi přírodních barviv nebo mletých pigmentů s negativním vybarvením dřeva, vhodná pro ruční nanášení štětcem a houbou. Nebo s pozitivním vybarvením dřeva, které je však většinou nutné stříkat, což je na položené podlaze úkol takřka nemožný.

Moření podlah
Moření podlah
Moření podlah
Moření podlah

Takto vypadá dřevo, upravené voskovým mořidlem. Vybrat si můžete z mnoha barev. Voskové mořidlo se však nedoporučuje na podlahy, a to z důvodů nízké odolnosti proti vodě a otěru. I podlahy ale můžete mořit, vhodná mořidla na podlahu jak pod lak, tak i pod olej, najdete pod značkou Aquacolor.

Z ostatních mořidel jsou zajímavá tzv. rustikální mořidla, která jsou vhodná především pro moření dubu. U mořidel je třeba ještě podotknout, že moření zvýrazní nejen všechny krásy dřeva, ale zároveň také jeho vady i nedostatky v broušení. Mořidlo nic neschová a ne každá dřevina je pro moření vhodná. Naprosto zbytečné je mořit smrk například na dub a podobně.

Lakování

Laky používané na dřevěné podlahy jsou dnes v zásadě vodouředitelné, nebo rozpouštědlové akryluretanové laky, jedno nebo dvousložkové, kyselinotvrdnoucí laky, či UV tvrditelné laky, které se však zpracovávají pouze u výrobců velkoplošných podlahových dílců. Pro jejich vytvrzení je totiž třeba UV záření určité intenzity a vlnové délky, která je dána typem lampy. To je ovšem jiná kapitola.

Vraťme se ale k lakování masivních podlah, ať se jedná o klasickou parketu nebo o podlahové palubky. Předpokládejme, že podlaha je řádně připravena, parkety přilepeny, podlahové palubky připevněny k podložce a je provedeno první nebo druhé broušení zrnem 80–100. Nyní by se měla plocha zkontrolovat a provést tmelení spár připraveným tmelem, jenž se míchá z čistého dřevěného brusného prachu, který vznikl při broušení, a z hmoty určené k tomuto účelu. Vzniklým tmelem se na podlaze stěrkou vytmelí spáry a jiná vadná místa. Tmelené spáry by neměly být větší než 1 mm. Pokud snad při pokládce vznikly spáry větší, je lepší do mezery zalepit dýhu (parkety se totiž při chůzi prohýbají, širší vytmelení praská, tmel se uvolňuje a vypadává ven.)

Lakování
Lakování

Tmel vzniklý z dřevěného brusného prachu má tu výhodu, že je totožně zabarvený jako parkety a odstín spáry tmavne přibližně stejně jako okolí (parkety). Po vyschnutí následuje dokonalé přebroušení až do zrna 150–180, další kontrola plochy, případná oprava a opakování postupu.

Před lakováním odstraníme brusný prach a začneme lakovat. Jako první vrstvu je možné použít základní lak určený výrobci, stále častěji se prosazuje lakování 2 – 3× jedním lakem. Tento způsob je výhodný při menších plochách, kdy nám nejspíš lak zbyde - co potom s nimi, že?

Laky pro ruční nanášení mají různé vydatnosti. Nejčastěji se vydatnost pohybuje mezi 8–10 m2 na jeden nátěr, jsou však laky s vydatností 12–16 m2 na nátěr. Na trhu se totiž v podstatě nevyskytují špatné materiály, existuje pouze špatné zpracování.

Doporučení

Před začátkem práce je třeba provést vlastní zkoušku, neboť výsledek je závislý také od broušení, způsobu nanášení a dalších pracovních podmínek. Při zpracování laků je třeba také důsledně dodržovat doporučení výrobců na ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.

Nanášení a tvrdnutí laku

Lak se nanáší štětcem nebo lakovacím válečkem ve 2 až 3 vrstvách s mezischnutím a mezibrusem a pouze výrobce příslušného materiálu může doporučit okamžik, kdy se lak přebrušuje. Existují materiály, které se přebrušují po první vrstvě, ale také produkty, které se přebrušují až po druhé vrstvě. V každém případě ale hotová nalakovaná podlaha musí řádně vytvrdnout. Pochozí je asi za 24 hodin, mokré čištění a pokládání koberců je možné až za 7 až 8 dnů. Vše je samozřejmě zavislé ještě od okolních podmínek, při kterých k vysychání dochází.

Nanášení a tvrdnutí laku
Nanášení a tvrdnutí laku
Nanášení a tvrdnutí laku
Nanášení a tvrdnutí laku

Co jste možná nevěděli

Věřte, že neexistuje ekologický lak, existují pouze materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Zvláště vodouředitelné laky jsou nebezpečné v tom, že vlivem nekorektní reklamy vznikl dojem, že tyto laky nejsou nebezpečné pro životní prostředí. Mají však pouze snížený objem emisních látek unikajících do ovzduší. Jejich nebezpečí pak spočívá při čištění nářadí, kdy se kontaminovaná voda použitá na čistění, dostává do kanalizace a dále pak do povodí.

Co jste možná nevěděli
Co jste možná nevěděli

Lakovat by se také neměly měkké dřeviny (smrk, borovice), neboť u nich dochází k rychlému opotřebení a poškození vlivem tlaku na podlahu (kolečková židle, židle, vysoký podpatek a jiné). Působením tlaku dřevina povolí a lak s ní, většinou sice nedojde k prasknutí, ale poškozené místo je velmi těžko opravitelné.

Další informace získáte na www.acolor.cz.

Publikováno: 8. 7. 2012, Autor: Pavel Kašpar a Elena (text), PePa a Acolor (foto), Profil autora: Redakce