reklama

Vodou ředitelná lazura pro venkovní a vnitřní použití Lazurit FORTE

Hitem současné sezony v oblasti nátěrových hmot se stala stará dobrá surovina na bázi mastných zasychajících olejů, tedy glyceridů vyšších mastných kyselin – lněný olej. Ten vyniká výbornými penetračními vlastnostmi a velmi dobrou odolností na povětrnostní vlivy. Hlavními součástmi oleje jsou glycerin a na něm navázané mastné kyseliny. Vedlejšími součástmi jsou volné mastné kyseliny, fosfatidy, barviva, bílkoviny, mýdla a vitamíny. Typickým představitelem tohoto uhlovodíku je již zmíněný lněný olej – fermež. Oleje jsou před použitím v NH podrobeny čistící operaci - rafinaci, kde dochází k oddělení volných mastných kyselin, které by způsobovaly kyselost oleje.

Vodou ředitelná lazura pro venkovní a vnitřní použití Lazurit FORTE

Mastné kyseliny jsou v olejích buď nenasycené (tedy ty, kde je v řetězci mezi uhlíky dvojná vazba) nebo nasycené (kde je v řetězci mezi uhlíky jenom jednoduchá vazba). Snadnost, s jakou olej vytváří pevný nátěrový film, je právě závislá na těchto vazbách. Čím více nenasycených kyselin je v oleji přítomno, a čím je větší počet dvojných vazeb mezi atomy uhlíku, tím je rychlejší zasychání nátěrových hmot připravených z takových olejů.

Děj, který představuje velmi složitý proces, jehož výsledkem je přeměna původně tekutého oleje na nerozpustný film, si můžeme zjednodušeně představit tak, že za spoluúčasti vzdušného kyslíku, který reaguje s dvojnými vazbami, na které se váže, vytváří spojovací můstek mezi mastnými kyselinami. Tím dochází k růstu původního triglyceridu síťováním přes tyto kyslíkové můstky až do stavu trojrozměrné polymerní sítě. Tato polymerizace má za následek postupné tuhnutí materiálu, což se navenek projeví jako „zasychání“. Velkou výhodou zaschlého filmu je jeho hydrofobita. Pokud se použije čirá nátěrová hmota, může postupně dojít k nažloutnutí povrchu.

Lazurit FORTE - vodou ředitelná lazura na dřevo
Lazurit FORTE - vodou ředitelná lazura na dřevo

Pro vlastnosti olejových nátěrových hmot je důležitá nenasycenost mastných kyselin, která se charakterizuje hodnotami jodového čísla. Podle toho se oleje rozdělují na:

1. nevysychavé - s velkým podílem kyseliny olejové (olivový, podzemnicový, kokosový olej); jodové číslo je menší než 1002. polovysychavé - s větším podílem kyseliny linolové (makový, sojový, slunečnicový olej); číslo jodové 130-1503. vysychavé - obsahují velký podíl kyseliny linolové, linolenové nebo eleostearové (lněný, tungový, dehydratovaný ricinový olej); číslo jodové 150-190

Lněný olej tedy patří mezi tzv. zasychající oleje. Pokud se použije k povrchové úpravě dřeva nátěrová hmota vyrobená na bázi tohoto oleje, zasychá zvolna a při tvrdnutí se mírně smršťuje. Nepokrývá povrch jako laky, nýbrž se vsákne a zanechá čirý, nikoli však lesklý film, pod kterým je zřetelně vidět textura dřeva. Povrch je odolný proti promačkávání a poškrábání. Důležité je to, že je snadno opravitelný. Povrch není tak tvrdý jako u moderních laků.

Lazurit FORTE - vodou ředitelná lazura na dřevo
Lazurit FORTE - vodou ředitelná lazura na dřevo

Firma BUILDING PLAST s.r.o přichází na trh s novým výrobkem na bázi lněného oleje pod názvem SOKRATES® Lazurit FORTE. Jedná se o směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi modifikovaného lněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje standardně UV filtr.

Lazurit FORTE - vodou ředitelná lazura na dřevo
Lazurit FORTE - vodou ředitelná lazura na dřevo

Lazurit FORTE je vodou ředitelná slabovrstvá lazura. Je určena pro venkovní a vnitřní prostředí, k průmyslové výrobě nebo pro řemeslnické práce. Vytváří matné, dokonale transparentní povrchy. Modifikovaný lněný olej propůjčuje lazuře velmi dobré penetrační vlastnosti. Minimalizuje pronikání vlhkosti do dřeva. Pigmentace chrání dřevo před UV zářením. Je chemicky neutrální. Chrání životní prostředí.

Lazurit FORTE je určen k vrchním nátěrům venkovního dřevěného obložení budov, pergol, plotů, chatek, srubů, roubenek a podobně. V interiérech se používá k nátěrům podhledů, obložení stěn, trámů v podkroví a podobně. Jeho výhodou je absence povrchu, což je mnohdy z estetického hlediska důležité, zejména v interiéru.

Lazurit FORTE se aplikuje nejlépe štětcem nebo válečkem. Máčení musí být uzpůsobeno tak, aby na povrchu nevznikala vrstva. Veškerá lazura se při aplikaci musí vsáknout do dřeva. Nátěr se provádí na suché, očištěné a odmaštěné dřevo ve dvou vrstvách. Časová prodleva mezi dvěma nátěry musí být minimálně 24 hodin. Zasychání druhé vrstvy je cca 72 hodin. Pro manipulaci je nutná časová prodleva od 4 -6 hodin, podle druhu dřeva. Dokonale hladké povrchy nejsou ideálními podklady. Povrch je vhodné přebrousit brusným papírem č. 80. Pod Lazurit FORTE se nepoužívá žádné napouštědlo. Pokud chceme získat sametovější povrch s vyšší odolností na oděr, je možné druhý, nebo až třetí nátěr, provést klasickým Lazuritem stejného odstínu.

Bližší informace získáte na www.barvy-sokrates.cz nebo info@barvy-sokrates.cz

Publikováno: 23. 7. 2017, Autor: BUILDING PLAST spol. s r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce