reklama

Už jste zazimovali

Zima dovede prověřit stav chaty nebo chalupy a rovněž znalosti jejich majitelů. Jestliže „chodili za školu“ a neví nic o zvyšování objemu vody při jejím zmrznutí, může je to stát značnou částku za výměnu čerpadla či bojleru poškozeného mrazem.

Už jste zazimovali
Už jste zazimovali čerpadla a bojlery?
Už jste zazimovali čerpadla a bojlery?
Už jste zazimovali čerpadla a bojlery?
Už jste zazimovali čerpadla a bojlery?

Zatímco voda v tekutém skupenství běžná potrubí, vodovodní ventily a čerpadla nijak nenamáhá (bojler mívá bezpečnostní přetlakový ventil), při teplotách „pod nulou“ je všechno jinak. Voda, která se změnila v led, má sice objem jen asi o 9 procent větší, ale i tak může majitelům studny poškodit čerpadlo, chalupářům napojeným na vodovodní řad zase zničit vodoměr. Jeho výměna je drahá (kolem 3500 Kč), výměna čerpadla vyjde na 3000 až 7000 Kč, oprava kolem 2000 Kč; navíc se na jaře kvůli „nucené odstávce“ zahájení sezóny opozdí.

Z těchto důvodů je nutné, aby si majitelé rekreačního objektu, který na zimu opouštějí, ujasnili, zda do ochrany vodovodu před mrazem chtějí investovat čas nebo peníze.

V prvním případě, což je klasické „zazimování“ čerpadla a bojleru, není nutno vynaložit víc než několik desítek korun za denaturovaný líh a kuchyňskou sůl, nutné činnosti však bývají často otravné – například v nepřístupném prostoru někde u čerpadla vypouštět z potrubí vodu, na jaře ji zas do systému nalévat. V druhém případě se voda ze systému nevypouští, ale čerpadlo a jiné části rozvodu se chrání vhodným topným zařízením.

Zazimovat za pár korun

Zazimovat za pár korun
Zazimovat za pár korun

Ve vodovodním systému nesmí zůstat voda, která by se mohla změnit v led. I když potrubí, zejména moderní polypropylénové, je odolné, o vodovodních ventilech (kohoutcích) to neplatí. Nejvíc jsou ovšem ohrožené vodoměry a čerpadla. Vodoměry bývají instalované v šachtách, které je obtížné tepelně izolovat (obložení různými textiliemi se neosvědčuje, protože textil navlhne, zmrzne a neizoluje). Dobré zkušenosti učinili chalupáři s drtí pěnového polystyrenu; aby drť nebylo nutno při odečtu pracně odstraňovat například vysavačem, je vhodné ji nasypat například do vyřazených silonových punčoch a těmi obtočit a obložit vodoměr i blízké potrubí.

Stejným způsobem je možné izolovat čerpadlo domácí vodárny, ale to nebývá umístěno v tzv. nezámrzné hloubce jako vodoměr a je tak víc vystaveno mrazu. Proto bývá většinou nutné z něj vypustit vodu; vyjmout výpustný šroub (většinou bývají dva) a otevřít kohout nebo vyšroubovat zátku v nejnižším bodu systému. Osvědčilo se také potrubí profouknout kompresorem pro stříkací pistoli nebo pro huštění pneumatik.

Zazimovat za pár korun
Zazimovat za pár korun
Zazimovat za pár korun
Zazimovat za pár korun

Průtokový ohřívač nebo bojler je rovněž nutno vypustit. Moderní bojlery i průtokové ohřívače jsou sice vybaveny pojistkou proti zamrznutí, ta však způsobuje připojování topného tělesa k síti, takže zimní provoz takového ohřívače se prodraží. Vypouštění bojleru, kotle či průtokového ohřívače sice nevyžaduje žádné přímé investice, zkracuje se však tím jejich životnost: působením vzdušného kyslíku dochází snáze ke korozi jejich nádob i vnitřních stěn potrubí z pozinkované oceli.

Před vypouštěním vody z ohřívače nebo kotle je nutno vypnout přívod elektrického proudu a vhodným způsobem zajistit, abychom jej na jaře omylem nezapnuli „nasucho“ – topné těleso by se zničilo.

Součástí zazimování čerpadla a bojleru je vypuštění vody ze všech nádob, ve kterých by mohla zamrznout, tedy i z rezervoáru WC a sifonů pod umyvadly a WC mísami. Tam, kde není možno vodu vypustit (nebo to neumíme), se musí zvýšit její odolnost proti zmrznutí. Levnou metodou je vsypání obyčejné kuchyňské soli v množství cca dvě polévkové lžíce na litr vody, nebo nalití denaturovaného lihu (asi půl decilitru lihu na litr vody). Takto „impregnovaná“ voda pak za běžných „podnulových teplot“ nezamrzne. V tomto případě můžete vypnout i přívod elektřiny, plynu a vody hlavními vypínači.

Nezapomeňte ze zahrady také včas uklidit postřikovače, hadice a zahradní čerpadla.

Zazimovat za pár korun
Zazimovat za pár korun
Zazimovat za pár korun
Zazimovat za pár korun

Zazimovat bez námahy

Upozorňujeme, že řešení nelze použít ve všech objektech, ale jen tam, kde jsou čerpadlo a potrubí dostatečně přístupné a délka trubek není příliš velká. Princip ochrany před mrazem spočívá v temperování potrubí. Když teplota v prostoru s čerpadlem a jinými ohroženými díly rozvodu vody klesne pod +5 °C, pak termostat zapne proud do topných kabelů obtočených kolem trubek či čerpadla; při oteplení nebo dosažení zvýšené teploty jej opět vypne. Tyto topné kabely lze zakoupit hotové v několika délkách a výkonech a instalovat svépomocně. Vhodný typ vám poradí v odborných prodejnách. Mimoto je na internetu možné zjistit po zadání délky a světlosti potrubí, typu a tloušťky tepelné izolace a předpokládané nejnižší teplotě, které může být chráněné zařízení vystaveno, optimální typy těchto kabelů. Při vyšších nárocích se doporučuje nechat si temperovací kabely instalovat odbornou firmou.

Provoz těchto topných kabelů se vyplatí jen v menších objektech, protože každý metr potrubí vyžaduje příkon minimálně 10 až 15 W. Spolu s provozem zámrazové pojistky bojleru či průtokového ohřívače, která zapíná ohřev když teplota vody poklesne pod 7 °C, dosahuje odebíraný výkon v zimním období několik desítek kWh v ceně 1000 až 2000 Kč. Odběr se ještě dále zvýší, pokud se zároveň temperují místnosti na teplotu, která zabrání zamrznutí vody (koupelna, WC).

Co ještě před odjezdem

Co ještě před odjezdem
Co ještě před odjezdem
Co ještě před odjezdem
Co ještě před odjezdem

Vodu je vhodné vylít i z různých nádob, například na dešťovou vodu (ty je nutné obrátit dnem vzhůru, protože jinak do nich nateče voda z tajícího sněhu, která může zmrznout a nádoby tak roztrhat), vhodné je i sejmout okapové žlaby. Jestliže do nich napadalo listí, které zabraňuje odtékání vody z tajícího sněhu, může při jejím opětovném zmrznutí dojít buď k pádu okapů (váha ledu je až 20 kg na metr délky okapu), nebo k jejich deformaci. Před odjezdem by měla být rovněž zkontrolována střecha kvůli možnému zatékání a předpokládané sněhové pokrývce; jestliže je některá lať držící tašky nalomená, určitě ji hmotnost sněhu zlomí úplně.

Co ještě před odjezdem
Co ještě před odjezdem
Co ještě před odjezdem
Co ještě před odjezdem

Vzhledem k tomu, že v místnostech bude přes zimu vlhko, je vhodné všechny nasákavé materiály uložit tak, aby je vlhkost nepoškodila. Nejde jen o sůl či cukr, ale zejména o stavební hmoty (zejména cement). Hygroskopické jsou i výrobky z plynosilikátů (ytong, hebel), navlhá i dřevěné uhlí na grilování, které by pak na jaře nešlo zapálit.

Doporučuje se rovněž místa, kde se někdy vyskytly plísně, opatřit preventivně ochranným postřikem či nátěrem (Bochemit, Fungisan, Fungispray, Primalex Mykostop, Detastop). Je rovněž vhodné odsunout nábytek od stěn, aby se v nevětraných místech neobjevily plísně. (případně rozestavět na kritická místa vysoušeče).

V objektech, které navštěvují myši, se doporučuje lůžkoviny umístit tak, aby k nim myši nemohly (zavěsit nebo použít odpuzovače). Rovněž je nutné odvézt nebo zabezpečit všechny potraviny. Odvézt by se měly všechny cennější předměty; dražší nářadí (sekačka, pily) zajistit tak, aby se jejich odcizení ztížilo. Předměty, které není možno odvézt, se doporučuje fotograficky zdokumentovat (zejména jejich štítky s výrobními čísly). Samozřejmě se nesmí na snadno přístupných místech (nedostatečně zajištěná kůlna) nechávat sekyry a páčidla, pomocí nichž může zloděj do objektu proniknout. A před odjezdem je vhodné navštívit sousedy a požádat je, aby na chalupu či chatu dohlédli.

Publikováno: 30. 9. 2018, Autor: K. Štech (text), PePa (foto), Profil autora: Redakce