reklama

Aby lešení bylo bezpečné

Při stavbě domů se používá lešení, které se musí spolehlivě upevnit k obvodovému zdivu. Podmínky určují příslušné normy (ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení) a montáž musí realizovat výhradně osoby proškolené a splňující požadavky předpisů (respektování tzv. kotevního plánu, praxe v oboru, zdravotní způsobilost).

Aby lešení bylo bezpečné

Každoročně se lze v novinách dočíst o pádech lešení; většinou jde o „lidovou tvořivost“ majitelů rodinných domků, kteří improvizovaná lešení upevňují „ponkajznami“ (zednickými skobami), popřípadě tzv. lavičáky či kramlemi zatlučenými do spár mezi cihlami či dokonce do rámů oken. Lešení však někdy i renomované stavební firmy upevňují značně velkoryse a koledují si tak o malér – o pád lešení a dokonce úraz zedníků či některého chodce. Přitom spolehlivé upevnění zaručují dostupné hmoždinky a kotvy; jejich montáž je snadná a investice minimální.

Aby lešení bylo bezpečné
Aby lešení bylo bezpečné
Aby lešení bylo bezpečné
Aby lešení bylo bezpečné

Na tyhle staré „pomocníky“ byste měli při stavbě bezpečného lešení raději zapomenout

Předpisy pro lešení

Vzhledem k tomu, že podle současných norem je každé lešení či pracovní plošina, jejíž podlaha je nad zemí výš než 1,5 m, kvalifikováno jako práce ve výšce, musí konstrukce lešení odpovídat bezpečnostním předpisům a normám. K lešení musí být vypracována technická dokumentace a mohou jej stavět pouze odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou každý rok odborně proškoleni a přezkoušeni. Konstrukce lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí.

Lešení musí být pevné, stabilní, zavětrované a v dostatečném počtu bodů kotvené ke zdivu. Lešení je možné založit pouze na takovém terénu, který odpovídá zatížení vlastního lešení včetně budoucího provozu na něm. Při stavbě, provozu i demontáži lešení musí být jeho nejbližší okolí zabezpečeno tak, aby byla zajištěna bezpečná doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích. Lešení je nutno opatřit zábradlím o výšce min. 1,1 m; při výšce pracoviště do 2,0 m stačí jednotyčové, vyšší musí být doplněno sítí nebo provedeno jako dvoutyčové. Jednotlivé součásti lešení je nutno před montáží vizuálně zkontrolovat, zda nejsou poškozeny.

Lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a předání. Předání a převzetí lešení do užívání musí být provedeno písemně. Podrobnější dispozice uvádí Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Osvědčené kotevní prvky

Přes veškeré moderní koncepce lešení (HAKI, FOX, ALFIX, Bosta, Plettac, Layher) se dosud nejčastěji používají „klasická“ lešení z ocelových trubek bez povrchové úpravy. Tyto trubky (o vnějším rozměru 48,25 mm a tloušťce stěny 3,25 mm) jsou velmi těžké, takže celková hmotnost lešení u větších objektů dosahuje desítek tun. To vyžaduje jak prověřené stabilní podloží, tak dostatečný počet upevňovacích bodů realizovaných spolehlivými kotvami či šroubovacími oky.

Osvědčené kotevní prvky
Osvědčené kotevní prvky
Osvědčené kotevní prvky
Osvědčené kotevní prvky

Firma Fischer k tomuto účelu vyrábí lešenářské šrouby s oky; typ GS 12 má průměr oka 23 mm. Oko je svařované, takže se nerozevře ani při maximálním zatížení. Pro cihlové zdi lze použít plastovou hmoždinku S14 ROE, méně pevné materiály (děrované cihly, dutinové tvárnice, vápenopískové děrované cihly, pórobeton) vyžadují rámové hmoždinky S-H-R popřípadě UX.

Osvědčené kotevní prvky
Osvědčené kotevní prvky

Rámové hmoždinky S-H-R mají dlouhou rozpěrnou část, která tak zaručuje maximální nosnost přenosem sil do četných příček u děrovaných cihel, případně do velkého povrchu vrtané díry u stavebních hmot s nízkou pevností v tlaku. Jejich pevný kraj („límeček“) brání pronikání hmoždinky hlouběji do podkladu, podélná žebra zabraňují protáčení hmoždinky při šroubování oka. Vyrábějí se v průměrech 8, 10, 14 a 16; pro ocelová šroubovací oka je určen průměr 14 mm.

Šroubovací oka je možno použít i pro stavby ze dřeva; do měkkého dřeva je lze zašroubovat bez předvrtání, do tvrdého dřeva, překližky a desek OSB je pro lešenářský šroub s okem nutno předvrtat otvor odpovídající „malému“ průměru šroubu; u šroubů o průměru 12 mm je to 8,5 až 9 mm. Lze je zakoupit v délkách 90 až 350 mm; pro méně soudržné materiály je vhodné použít větší délky.

Osvědčené kotevní prvky
Osvědčené kotevní prvky
Osvědčené kotevní prvky
Osvědčené kotevní prvky

Kromě šroubů (spíš vrutů) s oky se vyrábějí i šrouby s metrickým závitem M12; ty jsou určeny pro spojení s kotvami s vnitřním závitem typ FIS E. Pro kotvy se závitovým svorníkem (FH-B, FHB II, RG M, FZA, FAZ II, FAZ, FIS G) se dodávají lešenářská oka typu RI. Sortiment zahrnuje závity M8, M10 a M12 s pevností 1,4; 2,3 a 3,4 kN při tahovém zatížení v ose závitu. Oka nabízí výrobce i v provedení nerez ocel A2, A4.

Jak lešení upevnit

Jak lešení upevnit
Jak lešení upevnit
Jak lešení upevnit
Jak lešení upevnit

Do míst odpovídajících kotevnímu plánu se v průběhu montáže lešení vyvrtají otvory odpovídajícího průměru a do pročištěného otvoru se vtlačí hmoždinka.

Jak lešení upevnit
Jak lešení upevnit

U málo soudržných materiálů, jako je porobeton, je vhodnější otvor vytvořit průrazníkem. Do otvoru se šroub s okem zašroubuje pomocí vhodné tyčky ručně, bez mechanizace. Připomínáme, že pro dosažení naprosté spolehlivosti montáže se smí nylonové hmoždinky použít jen jednou; vytažením z vyvrtaného otvoru se jejich kotvicí prvky („zpětné háčky“) poškodí a kontakt se zdivem se tak zhorší.

Zakrytí otvoru po kotvě

Zakrytí otvoru po kotvě
Zakrytí otvoru po kotvě

Při demontáži lešení zůstávají ve fasádě otvory, kam bylo lešení kotveno. Z estetických i praktických důvodů (pronikání vlhkosti do omítky a zdiva) je vhodné tyto otvory uzavřít. Rychlejší než zednické přeštukování otvorů je použití plastových krytek AD 12 x 40, jimiž lze zakrýt místa, kde bylo připevněné lešení, a to i tehdy, jestliže okraje vyvrtaných děr jsou nepravidelné. Plastová čepička o průměru 28 mm a délce 40 mm se snadno vtlačí do hmoždinky ponechané ve fasádě. V případě nutnosti lze krytku zkrátit.

Připraveno ve spolupráci s fischer international s.r.o.

Publikováno: 29. 6. 2009, Autor: Karel Štech (text), Fischer (foto), Profil autora: Redakce