reklama

Při stavbě domů se používá lešení, které se musí spolehlivě upevnit k obvodovému zdivu. Podmínky určují příslušné normy (ČSN 73 8101 Lešení – Společná ustanovení) a montáž musí realizovat výhradně osoby proškolené a splňující požadavky předpisů (respektování tzv. kotevního plánu, praxe v oboru, zdravotní způsobilost).

Diskuze k článku

Publikováno: 29. 6. 2009, Autor: Karel Štech (text), Fischer (foto)