reklama

Co to jsou flexibilní lepené spoje?

Lepení je jednou z možností, jak spojovat materiály dohromady. Jejich velkou výhodou je velmi vysoká pevnost při namáhání v tahu a smyku, problémem ovšem může být pevnost v ohybu (tam může docházet k odlupování) a samozřejmě také kvalita spoje, která je závislá na dobré přípravě, volbě správného lepidla i lepení samotném. Jak tedy vytvořit co nejkvalitnější lepený spoj?

Co to jsou flexibilní lepené spoje?

Teplota při lepení

Jeden z důležitých faktorů, který ovlivňuje kvalitu a pevnost lepeného spoje, je teplota při lepení. Většinou jsou lepidla vhodná pro lepení při pokojové teplotě. Při nedodržení doporučené teploty se materiál jednoduše neslepí. Zde jsou příklady:

 • Epoxidová lepidla – pokud je teplota příliš nízká, třeba kolem 0 °C, nemůže dojít ke správné reakci. Stejný výsledek bude mít i lepení dvousložkovými lepidly.
 • Kontaktní lepidla – obsahující rozpouštědlo, které se při nízké teplotě nebude odpařovat v časech uvedených v návodu a spoj opět nebude držet. Stejně tak se budou chovat lepidla bílé barvy, která obsahují vodu, která se rovněž za nízkých teplot neodpařuje.
Každý povrch je třeba před lepením řádně očistit a odmastit, jinak bude mít lepení velmi malou účinnost
Každý povrch je třeba před lepením řádně očistit a odmastit, jinak bude mít lepení velmi malou účinnost

Příprava povrchu

Pro lepení spojů je důležitá i důkladná příprava povrchu. Vždy je nutné, aby spoje byly suché, čisté a odmaštěné, přičemž poslední podmínka je tou nejnesnadněji proveditelnou. Pevnost se špatným odmaštěním může snížit až o 70 %.

 • Nepoužívejte pro odmaštění benzín ani odlakovače, které obsahují mastné látky. To samé platí pro prostředky na mytí nádobí, které obsahují látky pro péči o ruce.
 • Použijte čistý líh, který je dostupný, na kovy je vhodný aceton, zakoupit se dají případně i další speciální přípravky různých výrobců (Bison Cleaner, UHU universal reiniger apod.).
 • U plastů buďte opatrní – některé přípravky mohou být agresivní a povrch rozleptat a znehodnotit, vyzkoušejte to nejdříve na malém kousku.
Musíme vždy dbát na to, abychom použili správné lepidlo na správný materiál
Musíme vždy dbát na to, abychom použili správné lepidlo na správný materiál

Konstrukce lepeného spoje

Pokud potřebujete vytvořit lepený spoj, je vhodné si jednotlivé části rozdělit na co nejméně složité a co nejvhodnější ke slepování. Dbejte i na několik následujících pravidel:

 • vždy se řiďte návodem výrobce k použití lepidla;
 • slepujte tak, aby nebylo třeba lepení opakovat;
 • kusy s velkým či složitým zakřivením nejsou ke slepování vhodné, stejně tak díly, na které působí velká odlupující síla;
 • předmět musí být při svém používání namáhán rovnoměrně, nesmí docházet pouze k namáhání v místě spoje;
 • vzhledem k vlastnostem lepených spojů je vhodné je namáhat pouze v tahu a smyku, v odlupování minimálně;
 • vytvořte dostatečnou plochu spoje, napětí v něm musí být rovnoměrné;
 • je možné spoj ještě přeplátovat.
Lepidlo je třeba nanést tak, aby měl výsledný spoj dostatečnou plochu
Lepidlo je třeba nanést tak, aby měl výsledný spoj dostatečnou plochu

Typy lepidel

Lepidel je na trhu mnoho druhů a podle toho, jaké materiály potřebujeme spojit, je nutné zvolit to správné. Všechna lze v zásadě rozdělit podle principu tuhnutí takto:

 • lepidla tuhnoucí fyzikálně, kdy se vsakují a rozpouštědla se odpařují ve spoji. Patří sem lepidla rozpouštědlová disperzní a roztoková, lepidla tavná a stále lepivá;
 • lepidla reaktivní, která tuhnou vlivem vlhkosti prostředí, anaerobní lepidla tuhnoucí při kontaktu s kovy, lepidla tuhnoucí přidáním tvrdidel nebo ta, která vytvrzují při zvýšené teplotě či pod UV zářením.

 • lepidla na přírodní bázi – jsou anorganického či minerálního původu, jako třeba vodní sklo, lepidlo asfaltové, fosfátové, či silikátové a další); nebo původu organického – kaseinová, albuminová nebo škrobová;
 • lepidla na syntetické bázi – jsou epoxidová, polyuretanová, akrylátová a také silikony a jiné.
Nanášení lepidla se vždy odvíjí od návodu od výrobce
Nanášení lepidla se vždy odvíjí od návodu od výrobce

Jak lepit rozpouštědlovými lepidly?

Kontaktní, rozpouštědlová lepidla jsou vhodná tam, kde je nutné získat pružný lepený spoj. Tato lepidla obsahují pružný kaučuk obsažený v rozpouštědle, které se při aplikaci odpaří. Lepit se s nimi dá dle lepeného materiálu následujícími způsoby.

 • Mokrý způsob – při spojování savého a nesavého materiálu naneste lepidlo na jednu z lepených ploch a přitiskněte k sobě. Rozpouštědlo z lepidla se vsákne do savého materiálu a postupně se z něj odpaří, do zhruba 24 hodin je odpařeno a lepený spoj zůstává pevný a pružný.
 • Kontaktní způsob – dva nesavé, neporézní materiály musíte lepit jiným způsobem, tzv. kontaktně. Lepidlo naneste na obě slepované plochy a nechte odpařit rozpouštědlo dle doporučení výrobce, může to být až 15 minut. Pokud odvětrání nedodržíte, spoj brzy povolí. Po daném čase k sobě obě plochy krátce a silně přitlačte, případně je možné přiklepnout kladívkem či paličkou.

Publikováno: 22. 10. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce