reklama

Vady nátěrů V. - Vadné aplikační postupy

V minulém dílu jsem psali o vadách vznikajících při špatné aplikaci barev a dnes u tohoto tématu ještě zůstaneme a povíme si něco o vápenných květech a vrásnění náteru. Opět vycházíme ze zkušeností technických pracovníků společnosti Austis, a.s., tradičního českého výrobce vodou ředitelných barev značky ETERNAL, www.barvy-eternal.cz.

Vady nátěrů V. - Vadné aplikační postupy

Vápenné výkvěty

Vápenné výkvěty
Vápenné výkvěty

Popis poruchy:

Vápenné výkvěty objevující se na nátěrech silikátových podkladu, jako jsou omítky, betonové povrchy, fasády a zateplovací systémy. Výkvěty tvoří bílé solné substance na povrchu nátěru, podobné plísni.

Možné příčiny:

  • byly natírány nevyzrálé silikátové podklady
  • vysoká vlhkost podkladu, voda vzlínající k povrchu vyplavuje vápenaté sloučeniny
  • nedostatečná nebo porušená hydroizolace, voda transportuje rozpustné soli z konstrukce, po odpaření se soli koncentrují na povrchu podkladu

Odstranění poruchy:

Silikátové podklady nechejte vyzrát minimálně 30 dní. Výkvěty okartáčujte a očistěte. Povrch odmastěte a po vyschnutí penetrujte vždy patřičnou penetrací. Natřete vhodným vrchním materiálem, zamezujícím vzniku vápenných výkvětu. Na fasády použijte SANATHERM B akrylát, SANATHERM B silikon, v blízkosti vzrostlé vegetace doporučujeme SANATHERM B silikon PREVENSIL.Fasády z cementotřískových desek a podobných materiálu natřete barvou ETERNAL mat akrylátový, na podlahy v interiéru je možné použít také ETERNAL epoxy stabil.

Vrásnění nátěru

Vrásnění nátěru
Vrásnění nátěru

Popis poruchy:

Nepravidelné tenké výstupky podobné zvrásněnému papíru, které se snadno odlomí.

Možné příčiny:

  • povrch byl znečištěný
  • barva byla nanesena v příliš silné vrstvě
  • natírání při příliš horkém nebo příliš chladném vlhkém počasí, což způsobilo, že nátěrový film zaschnul rychleji na povrchu než u podkladu
  • nanesení vrchního nátěru na nedostatečně vytvrzený podkladový nátěr
  • nevhodně zvolený vrchní nátěr
  • nedostatečná úprava podkladu

Odstranění poruchy:

Zvrásněnou barvu odstraňte oškrabáním nebo obroušením. Povrch očistěte, kovové podklady odmastěte, doporučujeme účinný prostředek ETERNAL odmašťovač s následným oplachem vodou a nechte oschnout. Pro vrchní nátěr zvolte vhodnou akrylátovou barvu jako ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový nebo ETERNAL na kovy. Za chladného počasí aplikujte vetší počet tenkých vrstev nátěru, které rychleji zaschnou. V podmínkách extrémního tepla či vlhka okolního prostředí raději nenatírejte.

Trápí vás jiná vada nátěru, než o jaké jsme teď psali? V našem Lexikonu pod heslem Vady nátěrů najdete postupně veškeré možné problémy s nátěry a jejich způsob řešení.

Publikováno: 3. 6. 2014, Autor: Austis (text a foto), Profil autora: Redakce