reklama

Vady nátěrů VI. - Mechanické vady nátěrů

V minulých dílech našeho seriálu Vady nátěrů jsme se věnovali vadným aplikačním postupům. Mezi takové patří např. tak časté pěnění a kráterky, stékání či vrásnění nátěru. Tentokrát nás čekají mechanické vady nátěrů. Opět vycházíme ze zkušeností technických pracovníků společnosti Austis a.s., tradičního českého výrobce vodou ředitelných barev značky ETERNAL, www.barvy-eternal.cz.

Vady nátěrů VI. - Mechanické vady nátěrů

Dolepování

Dolepování
Dolepování

Popis poruchy:

Dochází ke slepování dvou natřených ploch, které jsou k sobě pod tlakem přitisknuty. Např. zavřená okenní křídla na okenní rám, dveře na zárubně apod. Někdy dojde až k odtržení nátěru od podkladu.

Možné příčiny:

  • nedostatečné proschnutí nátěru před zavřením dveří nebo oken
  • použití nevhodné nátěrové hmoty s dlouhou dobou protvrdnutí (alkydy)
  • použití nevhodné nátěrové hmoty – měkký nátěr

Odstranění poruchy:

Poruše je možné předejít použitím vhodného tvrdého nátěru na akrylátové bázi určeného pro nátěry dřevěných oken a dveří. Pokud dojde k lokální poruše, poškozená místa přebruste jemným brusným papírem a očistěte, k odmaštění použijte ETENAL odmašťovač. Místa bez nátěru penetrujte prostředkem odpovídajícím podkladu. Kovový podklad natřete antikorozním základem ETERNAL antikor akrylátový. Opravená místa následně přetřete vhodnou nátěrovou hmotou. Při rozsáhlém poškození přebruste a očistěte celou plochu, místa bez nátěru penetrujte. Jako vrchní nátěr použijte nátěrovou hmotu odolnou blokování, s vyšší tvrdostí a rychlejší dobou zasychání, např. ETERNAL mat Revital nebo ETERNAL lesk akrylátový. Prvotní dolepování je možné omezit potřením styčných ploch mýdlem, posypáním klouzkem.

Špatný rozliv

Špatný rozliv
Špatný rozliv

Popis poruchy:

Nátěrová hmota se špatně rozlévá, netvoří hladký film, zůstávají tahy po štětci nebo stopy po válečku.

Možné příčiny:

  • použití nevhodné nátěrové hmoty s nízkou viskozitou
  • použití starého nebo nevhodného štětce (tvrdý vlas) či válečku
  • vysoká teplota podkladu a okolí, kdy barva rychle zasychá
  • suché a větrné počasí
  • nátěr je prováděn na slunci

Odstranění poruchy:

Povrch pečlivě přebruste, vzniklé či původní nerovnosti přetmelte a očistěte. Nový nátěr proveďte vhodnou nátěrovou hmotou. Na kovové podklady je vhodné použít ETERNAL na kovy, ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový. Na dřevěné podklady použijte ETERNAL mat Revital nebo ETERNAL lesk akrylátový. Natírejte vždy kvalitními pomůckami (štětec, váleček), které jsou pro natírání daného povrchu doporučeny. Nátěry provádějte za odpovídajících klimatických podmínek doporučených v technických listech k výrobkům. Dodržujte doporučená ředění nátěrových hmot.

Trápí vás jiná vada nátěru, než o jaké jsme teď psali? V našem Lexikonu pod heslem Vady nátěrů najdete postupně veškeré možné problémy s nátěry a jejich způsob řešení.

Publikováno: 10. 6. 2014, Autor: Austis (text a foto, Profil autora: Redakce