reklama

Vady nátěrů VII. - Mechanické vady nátěrů

Mezi mechanické vady nátěrů patří dolepování či špatný rozliv, o čemž jsme psali minule. Dnes nás čeká problém zvaný žloutnutí nátěru a nízká odolnost proti otisku. Opět vycházíme ze zkušeností technických pracovníků společnosti Austis a.s., tradičního českého výrobce vodou ředitelných barev značky ETERNAL, www.barvy-eternal.cz.

Vady nátěrů VII. - Mechanické vady nátěrů

Žloutnutí nátěru

Žloutnutí nátěru
Žloutnutí nátěru

Popis poruchy:

Vývoj žlutého nádechu na stárnoucím nátěru, který lze pozorovat většinou u laků a bílých náterů.

Možné příčiny:

  • oxidace alkydových nebo olejových pojiv v nátěrové hmotě
  • teplo od radiátorů, kotlů a jiných zdrojů tepla působící na nátěr
  • působení přímého slunečního záření

Odstranění poruchy:

Předejít tomuto jevu je možné použitím nátěrových hmot s akrylátovým pojivem, které na rozdíl od pojiv alkydových či olejových nemá tendenci žloutnout. Kovové konstrukce přebrušte, očistěete a odmastěte, doporučujeme účinný prostředek ETERNAL odmašťovač s následným oplachem vodou. Pro vrchní nátěr kovových konstrukcí a plechu použijte ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový, ETERNAL na kovy nebo ETERNAL na radiátory.Dřevěné konstrukce přebrušte, očistěte a opětovně natřete barvou určenou k obnovování starých nátěrů ETERNAL mat Revital.

Nízká odolnost proti otisku

Nízká odolnost proti otisku
Nízká odolnost proti otisku

Popis poruchy:

Na nátěru se tvoří otisky předmetů, které byly položené na podkladu.

Možné příčiny:

  • použití nekvalitního (měkkého) nátěru
  • předchozí (základní) vrstva nátěru není dostatečně proschlá
  • velká tloušťka nátěru, spodní vrstva ještě neproschla

Odstranění poruchy:

Předejít těmto poruchám lze použitím kvalitních materiálů s vyšším stupněm tvrdosti. Pokud k této poruše dojde, poškozená místa přebruste, hluboká poškození vytmelte vhodným tmelem. Následně celý povrch očistěte a odmastěte, doporučujeme ETERNAL odmašťovač s následným oplachem vodou. Po oschnutí povrchu jej natřete vhodnou nátěrovou hmotou s vyšším stupněm tvrdosti, rychlým zasycháním a protvrdáním. Pro vrchní nátěry jsou vhodné nátěrové hmoty akrylátové, např. ETERNAL lesk akrylátový, ETERNAL mat Revital, epoxidové ETERNAL epoxy stabil nebo polyuretanové nátěrovéhmoty SANAKRYL 2K PUR.

Trápí vás jiná vada nátěru, než o jaké jsme teď psali? V našem Lexikonu pod heslem Vady nátěrů najdete postupně veškeré možné problémy s nátěry a jejich způsob řešení.

Publikováno: 17. 6. 2014, Autor: Austis (text a foto), Profil autora: Redakce