reklama

Tvarovky SIMPLE BLOCK pro bezespárové zdění

Chcete ušetřit čas a peníze? Postavte si plot či zídku z tvarovek SIMPLE BLOCK. Tento zdicí systém je tvořen 4 typy tvarovek – průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového zdění. Odpadá tedy jakékoliv dodatečné zapravování spár. Design tvárnic a fazeta na horní hraně umožňují i přes jistou rozměrovou toleranci zdění s minimální spárou a není nutné provádět spárování ani žádné jiné kroky pro dosažení finálního vzhledu.

Tvarovky SIMPLE BLOCK pro bezespárové zdění

Pohledové části tvarovek SIMPLE BLOCK, které mají hladkou nebo hrubozrnnou strukturu a nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. Vyrábějí se v přírodní, cihlové a okrové barvě a navíc v hladkém provedení si jej lze pořídit i v černé barvě. Systém těchto tvarovek je určen pro výstavbu drobných staveb, zídek, oplocení apod. a tyto stavby lze ukončit originálními zákrytovými deskami SIMPLE BLOCK. Tvarovky i zákrytové desky jsou mrazuvzdorné a opatřeny impregnací.

Tvarovky SIMPLE BLOCK pro bezespárové zdění
Tvarovky SIMPLE BLOCK pro bezespárové zdění

Stejně jako u všech ostatních typů lícových betonových tvárnic je třeba i v případě výstavby jednoduché konstrukce ze systému SIMPLE BLOCK již od počáteční fáze výstavby respektovat určité stavební zásady, aby v budoucnu nedošlo ke znehodnocení nebo poškození stavby vlivem konstrukčních chyb.

Tvarovky SIMPLE BLOCK pro bezespárové zdění
Tvarovky SIMPLE BLOCK pro bezespárové zdění

- vytvoření projektové dokumentace v souladu s platnými technickými normami a ostatními předpisy

- pečlivé provedení detailů dle doporučených návodů a projektové dokumentace

- dodržení optimálních vzdáleností dilatačních celků

Tvarovky SIMPLE BLOCK pro bezespárové zdění
Tvarovky SIMPLE BLOCK pro bezespárové zdění

Nedodržení postupů a nedostatky při výstavbě se mohou projevit následným znehodnocením konstrukce jak estetického (výkvěty), tak konstrukčního charakteru (tvorba trhlin ve stěnách tvárnic).Před zahájením prací doporučujeme důkladné seznámení s technickými návody a doporučeními pro práci s betonovými výrobky. Tyto návody jsou dostupné k náhledu i ke stažení na www.presbeton.cz.

Novinka – Dlažba FLOE

Novinka – Dlažba FLOE
Novinka – Dlažba FLOE

Vzhledem k rozměrům dlažby FLOE (délka 100 cm a šířka 50 cm) řadíme tuto novinku mezi velkoformátové dlažby. Vyrábí se ve výšce 60 a 80 mm a je vhodná pro pochozí plochy.Přírodní provedení této dlažby podtrhuje její přirozenou eleganci. Tryskaný povrch navíc zaručuje výborné protiskluzové parametry.

Novinka – Dlažba FLOE
Novinka – Dlažba FLOE

Tyto dlažební desky jsou vhodným řešením pro zpevněné plochy jako jsou terasy, mezipodestové plochy, nášlapné plochy na veřejných a soukromých prostranstvích. Více na www.presbeton.cz.

Publikováno: 10. 7. 2014, Autor: Presbeton (text a foto), Profil autora: Redakce