reklama

Opravy nábytku - renovace

Cílem každé renovace nábytku je vrátit starým opotřebovaným kusům především krásu a někdy také jejich funkčnost. Pro dosažení správného výsledku je třeba dodržovat určité zásady a postupy. To platí zejména pro domácí kutilské práce. Odborné renovační a restaurátorské firmy používají vlastní sofistikované technologické postupy, které jsou náročné na dílenské vybavení i na dostupnost používaných materiálů.

Opravy nábytku - renovace

Pokud se rozhodnete pro důslednější renovaci, která se bude týkat nejen povrchové úpravy, ale i funkčnosti nábytkového kusu, tak první co bude nutné provést, je odstranění čalounění a rozebrání celku na jednotlivé díly. Podle potřeby provedete výměnu nebo opravu vadných dřevěných částí, vodících lišt, kování, spojovacího materiálu a případně dalších součástí.

My se nyní ve stručnosti zaměříme na povrchovou úpravu, kterou je nejlépe provádět na demontovaných částech samostatně. Ty se samozřejmě po ukončení renovace opět složí v jeden celek. Ve většině případů je vhodné ctít původní úpravu. K renovaci můžete použít rozpouštědlové, nebo vodou ředitelné nátěrové hmoty. U interiérového nábytku se k renovaci nátěrů nejčastěji používají vodou ředitelné barvy pro jejich rychlé zasychání a minimální zápach.

Renovace nábytku - opravy
Renovace nábytku - opravy

Nejprve ale musíme odstranit staré poškozené nátěry a to nejlépe broušením. To doporučujeme provést až na podklad tj. dřevo. V první fázi použijte hrubý brusný papír č. 60. Konečné dobroušení pak jemným papírem č. 180 až 220. Broušení se provádí zásadně ve směru vláken.

Pokud se rozhodnete pro vodou ředitelné systémy, zn. SOKRATES vám může nabídnout osvědčené produkty. K opravě laků doporučujeme použít akryl-polyuretanový lak MOVIpur Brilant popřípadě 100% polyuretanový lak TANGO Plus.

Renovace nábytku - opravy
Renovace nábytku - opravy
Renovace nábytku - opravy
Renovace nábytku - opravy

Pro hobby použití je nejvhodnější akryl-polyuretanový lak Aquafin plus. Laky se vyznačují maximální odolností na oděr, bytové chemikálie, pot lidských rukou a použitelností MOVIpuru Brilant a Aquafinu Plus na dětské hračky, u 100% polyuretanu TANGO PLUS absolutní odolností na vodu. Laky vytvářejí dokonalé sametové povrchy v lesku až hlubokém matu a lze je také využívat k barevným penetracím, nebo je tónovat.

Renovace nábytku - opravy
Renovace nábytku - opravy

Před vlastní aplikací laku povrch dřeva dokonale vyhladíte jemným brusným papírem. Penetraci podkladu provedete naředěním laku s vodou v poměru cca 7 dílů laku a 3 díly vody. 1 litr roztoku aplikujete na cca 10 až 12 m2. Poté nechte dokonale zaschnout. Po 2 až 3 hodinách povrch přebrousíte brusným papírem č. 120 - 160. Nanesete první vrstvu laku, kterou po zaschnutí, cca 4 až 6 hodin, přebrousíte. Tento postup vždy s přebroušením opakujte podle potřeby, to znamená, že vytvoříte celkem 2 až 4 vrstvy. Lak na nábytek nanášejte vhodným štětcem dlouhými tahy, napojujte vždy do živého nezaschlého laku, aby došlo ke spojení bez znatelných přechodů. Jenom tak získáte dokonalý povrch. Pro vrchní nátěr se lak NESMÍ ředit vodou z důvodu vytvoření pěny a zanechání defektů.

Renovace nábytku - opravy
Renovace nábytku - opravy

Pokud využijete laku k barevnému moření, tak doporučujeme tento postup: proveďte předpenetraci, to je sjednocení savosti podkladu směsí 2 - 3 dílů vody a 8 - 7 dílů laku. Tím omezíte vznik tzv. „kocourů“. Po zaschnutí povrch přebrousíte. Následuje moření obdobným způsobem: 7 dílů vody a 3 díly laku + pigmentace, nanášíme opět dlouhými tahy štětcem. Poté následuje, dle předchozích zásad, nanášení vrchního laku i s mezibrusy.

U vodou ředitelných laků a lazur dávejte pozor při použití biocidních přípravků. Dřevěný podklad ošetřený těmito biocidy velmi často způsobí zbělení laku. Je nutné dodržet prodlevu mezi aplikací biocidů a laků alespoň 3 – 5 dnů a před lakováním vždy raději odzkoušet na nějakém skrytém místě.

Z krycích barev můžete k povrchové úpravě pro nenáročné povrchy použít univerzální barvu SOKRATES® Colour. Pro kvalitnější nátěry je vhodné použít SOKRATES® Email professional. Pro náročné a vysoce odolné povrchy používejte SOKRATES® Email BRISK, který plní požadavek na vysokou odolnost na oděr, tvrdost a pot lidských rukou. Email Brisk a Colour navíc splňují podmínky použití na dětské hračky pro děti do 3 let.

U vodou ředitelných barev, zejména světlých odstínů, mohou z podkladního dřeva jako je dub, akát, meranti, buk pronikat taniny a také výrazné suky. Hnědé skvrny se mohou objevit i po několika letech a nelze je odstranit dalším vrchním nátěrem. Zde je vhodné použít na základní nátěr syntetický primer na dřevo, nebo SOKRATES® zábranovou barvu případně 2K primer Brisk.

Při aplikaci krycích barev dodržujte tento postup:1. penetrace napouštědlem - zasychá 3 až 4 hodiny2. přebroušení povrchu - strhnutí „chlupu“3. 1x SOKRATES® primer - zasychá 3 - 4 hodiny4. přebroušení brusným papírem č. 120 až 1505. 1x – 2x vrchní SOKRATES® Email profesional nebo email BRISK

U dveří věnujte pozornost emailům odolným na pot lidských rukou. Požadavek splňuje náš SOKRATES® Email Brisk
U dveří věnujte pozornost emailům odolným na pot lidských rukou. Požadavek splňuje náš SOKRATES® Email Brisk

Dodržujte dobu zasychání předchozích nátěrů. Každá vrstva musí být vždy dobře proschlá. Nespěchejte! Polozaschlá barva nebo lak výrazně prodlouží zasychání celého systému. U vodou ředitelných barev je velkou výhodou i to, že použité pracovní nářadí omýváte pod tekoucí vodou. Pozor ale na ředění „voďáků“. Přidávání vody téměř vždy nastartuje pěnění laku nebo barvy! U neznámých výrobků si ověřte přetíratelnost. Při nanášení vždy používejte pouze doporučené štětce.

Pokud k renovaci budete chtít použít oleje, olejovosky, včelí vosk, lakové šelaky, voskové lazury taktéž je naleznete v sortimentu značky SOKRATES®. Ale to je již další kapitola.

Bližší informace a rady naleznete na: www.barvy-sokrates.cz

Publikováno: 27. 10. 2015, Autor: Building Plast (text a foto), Profil autora: Redakce