reklama

Rekonstrukce dřevěné fasády

Dřevěné obklady fasád jsou v našich končinách asi nejstarší venkovní povrchovou úpravou domů. Jednak proto, že dřevo bylo nejdostupnějším stavebním materiálem, nejsnáze se opracovávalo, montovalo na povrch domu a bez další povrchové úpravy měl dřevěný obklad vysokou životnost.

Rekonstrukce dřevěné fasády

S dřevěnými obklady budov se dnes setkáváme stále častěji nejen v horských a podhorských oblastech, ale i v městské zástavbě. Dřevěný obklad vedle ochrany domu před povětrností, také plní významnou estetickou funkci. Aby plnil estetickou funkci dokonale, tak jeho povrch musí být bohužel i pravidelně ošetřován a obnovován.

Dřevěné obklady budov, vzhledem ke svému konstrukčnímu provedení, patří do tak zvaných nestabilních konstrukcí. Nestabilní dřevěné konstrukce, jsou takové konstrukce, kdy v exteriéru může mezi jednotlivé dřevěné prvky volně zatékat voda. Volně zatékající voda potom v různých částech dřevěného obkladu může způsobit rozmáčení dřeva, odmrznutí a loupání – destrukce nátěru. Z uvedeného vyplývá, že k povrchové úpravě bude nutné používat jenom takové nátěrové hmoty, které se nemohou loupat. K tomu účelu jsou vhodné jenom slabovrstvé nátěry se silně penetračním charakterem. Tyto produkty je vhodné používat jak při prvním nátěru, tak například při rekonstrukci fasády.

Rekonstrukce dřevěné fasády
Rekonstrukce dřevěné fasády

Opravu nátěru nikdy neodkládejte. Nesmíte dopustit devastaci nátěru. Opravovat staré zničené nátěry se zašedlým dřevem již není snadné. Nejkratší frekvence při opravách nátěrů budou při použití samotných olejů. Podle použitého typu budou nutná pravidelná oživení po 2 až 4 letech. Faktem ale je i to, že u olejů je oprava nejrychlejší a nejsnazší.

Pokud budete opravovat jiný starý nátěr, tak povrch dřeva dobře očistěte, odstraňte všechny odlupující se části starého nátěru, nedej Bože dřeva, a použijte správně zvolený opravný nátěr.

Zvolený nátěr by měl mít vždy výborné penetrační vlastnosti. Platí zásada, že pokud předchozí nátěr je rozpouštědlového systému a stále převážnou část plochy dřeva tvoří původní nátěr, tak zvolte opět vhodný slabovrstvý rozpouštědlový systém. Pokud je většina nátěru vlivem povětrnosti zničena, povrch očistěte a k opravě použijte rozpouštědlový nebo vodou ředitelný systém. Je nutné poznamenat, že i vodou ředitelné systémy na bázi lněného oleje a podobně, mají extrémní penetrační schopnosti s vynikající odolností s vysokou životností.

Počítejte také s tím, že přidáváním stále dalších vrstev i slabovrstvých lazur bude nezvratně docházet k tmavnutí nátěru. To, že jsou na horách téměř všechny chaty po letech tmavé, není náhoda. Pokud tento proces chcete přerušit, musíte použít polotransparentní, nebo netransparentní nátěr. S použitím, tak zvaného renovačního nátěru, většinou okrové barvy a následně klasickou lazurou nemusíte být spokojeni. Získáte totiž něco jako fládr - nutno odzkoušet.

Zn. SOKRATES®, která se systematicky již 25 let věnuje dřevu, vám nabízí dokonalé nátěrové hmoty vhodné k renovaci. Na bázi rozpouštědlového systému Olejovou lazuru s vynikající penetrační schopností. Lazura vlivem přítomnosti oleje zasychá 24 hodin. Z vodou ředitelných systému máte k dispozici vodou ředitelnou klasiku na bázi lněného oleje Lazurit FORTE. Bezkonkurenční penetrace, pomalé zasychání 24 hodin a středně penetrující lazuru Lazurit Plus. Všechny lazury se aplikuji ve dvou vrstvách a obsahují prostředky ochrany proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Rekonstrukce dřevěné fasády
Rekonstrukce dřevěné fasády
Rekonstrukce dřevěné fasády
Rekonstrukce dřevěné fasády

Lazurit FORTE a Lazurit plus se dodávají i v provedení polotransparentí a netransparentním.

Bližší údaje získáte na www.barvy-sokrates.cz.

Nyní máte navíc možnost zasoutěžit si o balíček produktů společnosti Building Plast, který obsahuje univerzální vrchní barvu SOKRATES Colour a středněvrstvou lazuru SOKRATES Lazurit Plus.

Publikováno: 21. 3. 2016, Autor: Building Plast (text a foto), Profil autora: Redakce