reklama

SOKRATES Olejová ochranná lazura na dřevo

Pokud očekáváme, že nátěrová hmota, kterou ošetříme dřevěný podklad splní naše očekávání, musí i samotný podklad splňovat určitá kritéria. Prakticky všechny nátěrové hmoty si kladou určité nároky nejen na kvalitu samotného podkladu, ale i na vlastní konstrukční provedení.

SOKRATES Olejová ochranná lazura na dřevo

Než si zvolíme vhodný nátěrový systém, musíme mít na paměti, že dřevo je značně problematický podklad. Jeho problematičnost souvisí s rozměrovou citlivostí na vlhkost, která může dosáhnout až 10%. Nejvyšší hodnoty objemových změn vykazuje buk. Proto se nehodí pro venkovní prostředí.

Správný výběr nátěrové hmoty je základ

Dřevo je v exteriéru namáháno sluncem a vodou - povětrností. Stupeň zatížení závisí na nadmořské výšce. Proto se musí podle očekávaného zatížení povrchu dřeva a s ohledem na samotnou konstrukci dřevostavby volit i nátěrovou hmotu, která nám zajistí maximální životnost s minimální plánovanou dodatečnou povrchovou údržbou. V současné době jsou v oblibě lazurovací nátěrové hmoty. A to zcela oprávněně. Lazury zvýrazňují přírodní krásu dřeva a současně zajišťují při správném výběru i požadovanou životnost.

Firma Building Plast, spol. s r.o. je specialista na nátěrové hmoty na dřevo a na trh je dodává již 25 let. Své zkušenosti zúročuje neustálým zkvalitňováním sortimentu lazur. Nabízí lazury jak vodou ředitelné, tak na bázi rozpouštědel.

Úzce spolupracuje s německou firmou CLOU, specialista na dřevo a dodává již 15 let na český trh vynikající olejovou ochrannou lazuru SOKRATES.

Správný výběr nátěrové hmoty je základ
Správný výběr nátěrové hmoty je základ

Lazura zvýrazní přirozenou krásu dřeva

SOKRATES® Olejová ochranná lazura je pomalu zasychající olejová lazura s hedvábně lesklým povrchem. Povrch nátěru je resistentní k napadení houbami a plísněmi, a chrání tak i dřevěný podklad. Vysoký obsah vosků vytváří dokonale hydrofobní povrch, který zamezuje rozmáčení dřeva, praskání, zahnívání a loupání. Lazurový nátěr má dlouhou životnost bez nutnosti častých oprav. Povrch lazury je dokonalý.

Zvolte si odstín lazury podle vašich představ

Lazura se dodává v odstínech dle orientační vzorkovnice. Dále se tónuje v polotransparentním až kryvém provedení na tónovacích centrech barev SOKRATES.

Olejová ochranná lazura SOKRATES je určena k nátěrům dřeva pro venkovní prostředí. Polotransparentní a kryvé provedení je vhodné k opravným nátěrům, nebo k nátěrům nesourodých dřevěných podkladů. Olejová ochranná lazura je určena k nátěrům dřevěných obkladů budov, vchodových dveří, oken, okenic, garážových vrat, pergol, plotů, přístřešků pro parkování a podobně.

Lazura se nanáší štětcem, nebo vhodným válečkem při min. teplotě lazury, vzduchu i podkla­du +15 °C a max. vlhkosti dřeva 18 %.Doporučenáteplota pro aplikaci: + 23°C a rel. vlhkosti vzduchu do 60%.

Příklad nátěrového postupu:

 • 1. Dokonalé očištění povrchu dřeva od mastnot, výronů pryskyřic a přebroušení brusným papírem č. 150-180. Odstranění brusného prachu. Dřeva s vysokým obsahem pryskyřic nejsou vhodnými podklady.
 • 2. První nátěr se nanáší vhodným štětcem, nebo doporučeným válečkem, v rovnoměrné vrstvě ve směru dřeva, při dodržení vydatnosti 1 litr na 14 až 16 m2 plochy v jedné vrstvě. Přebytečná nevsáklá lazura se postupně z povrchu dřeva stahuje. Nátěr nevytírejte do sucha. Aplikujte vždy přiměřeně tlustou vrstvu podle savosti dřeva.
 • Po 24 hod. dle potřeby přebroušení brusným papírem číslo 180-220. Není ale podmínkou.
 • 4. Druhý nátěr se nanáší vždy až po dokonalém zaschnutí prvního nátěru. Nikdy ne dříve. Podle stejných zásad aplikace jako u prvního nátěru. Nevsáklá a nesetřená lazura může zanechávat po zaschnutí na povrchu lesklé, barevně nestejnoměrné plošky.
 • V exteriéru a ve vlhkém prostředí, kde může hrozit napadení dřeva dřevokaznými houbami, je nutné podklad předem ošetřit biocidním přípravkem např. Lignofix E-profi. Mezi napouštěním dřeva Lignofixem E profi a aplikací nátěrové hmoty musí být dodržena lhůta min. 48 hodin.

  Příklad nátěrového postupu:
  Příklad nátěrového postupu:

  Renovační nátěry provádějte vždy včas. Nesmíte dopustit zešednutí a povrchové poškození dřeva. Pokud chcete zmírnit postupné tmavnutí povrchu dřeva vlivem nanášení dalších renovačních vrstev nátěrů, použijte renovační nátěr se sníženým obsahem pigmentu, odstín natur NE, ale čirou!!! Dřevo musí být před renovaci čisté, suché, podle potřeby přebroušené, zbavené sinic, prachu a podobně. Na určitých exotických dřevech (např. kambala), ale i sibiřském modřínu s borovicí a dubu, schne SOKRATES® Olejová ochranná lazura pomaleji. Proto je nutné prodloužit dobu schnutí mezi jednotlivými nátěry.

  Obsah obalu s lazurou musíte před každým požitím dokonale rozmíchat. Líbivé stejnoměrné zbarvení povrchu získáte při pečlivém odebírání přebytečné nevsáklé lazury. Nenanášejte proto zbytečně tlusté vrstvy.

  SOKRATES® Olejová ochranná lazura má vysoký obsah sušiny, a to více než 42 %. Při správné aplikaci vám zajistí životnost nad 10 let.

  Lazura splňuje současně všechny podmínky německých certifikací:

  • Splňuje normu TL 7100-0001/5 – opracování dřevěných povrchů
  • Normu DIN 68861 -1B – chemická odolnost
  • Normu DIN 4102, tř. B2 – obtížná vznětlivost
  • Normu EN 71-3/2013

  Publikováno: 28. 5. 2018, Autor: Building Plast (text a foto), Profil autora: Redakce