reklama

Budování skalky

Reportáž o budování veliké skalky s paní Cihelníkovou z Krompachu v Lužických horách

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Štáb Receptáře tentokrát zavítal na návštěvu do Lužických hor do Krompachu k paní Janě Cihelníkové. Na zahradě, která je položena převážně v prudkém svahu si už sedmým rokem buduje rozsáhlou terasovitou skalku. Vypráví o potížích při budování skalky v počátcích i jak si musela poradit v nejprudší stráni, aby nedocházelo k sesuvům půdy, kdy při kopání začala budovat přírodní drnové valy, které hned vysypávala vykopanou hlínou a tím způsobem tak vytvářela samotné terasy. Při pohledu na rozkvetlou skalku v plném květu je to ale pro paní Cihelníkovou velké zadostiučinění.

Publikováno: 11.8.2006, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.