reklama

Méně známé tuzemské sladkovodní ryby

Představení méně známých tuzemských sladkovodních ryb.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Pan Jiří Rachfalík nás provede výstavou ryb a představí několik druhů ryb, které nejsou příliš známé široké veřejnosti a přitom žijí v našich vodách. Jednou z nich je siven americký, který byl u nás uměle vysazen a do dnešních dnů plně zdomácněl. V přírodě je to dravec. V akváriu se krmí malými rybičkami a granulemi. Další rybou je kaprovitá ryba bolen dravý. Je to také dravec, který je velmi bojovný. Žije v našich řekách a jezerech. Dorůstá až do velikosti 1m. Úhoř říční žije skrytým způsobem života. Pstruh duhový americký je zdomestikovaná ryba. Z přehlídky ryb z našich řek a rybníků stojí za zmínku jeseter a střevle potoční. Je vytvořen program na záchranu střevle a její opětovné vysazení do vod.

Publikováno: 22.12.2005, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.