reklama

Tradiční techniky rozdělávání ohně napříč takřka celým světem

Tradiční techniky rozdělávání ohně napříč takřka celým světem nám představí a předvede Standa Juhas.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Pokud se ocitneme v přírodě a potřebujeme rozdělat oheň a nemáme zápalky ani zapalovač, přijdou nám k dobru rady, jak oheň rozdělat. Jsou různé techniky rozdělání ohně a každá se váže k prostředí, kde ho chceme rozdělat. Nejznámější jsou třecí techniky a ty všechny vychází ze základu, kterým je vrtání dřevěného dřívka jiným dřevěným dřevem. Je to set, který se skládá z ohnivé desky a vrtáku. Funguje to tak, že se udělá jamka, do ní se zasune vrták a vrtí se. Vznikne třením teplo, které zapálí piliny, nebo jiný snadno zápalný materiál. Jinou technikou je křesání, buď kameny, nebo ocílkou, kdy křísnutím vytvoříte jiskru a ta zapálí oheň. V moderní době existují improvizační techniky kdy člověk v nouzi rozdělá oheň i mobilním telefonem. Vyndáte baterii a ke kontaktům přiložíte ocelovou drátěnku, která okamžitě vzplane.

Publikováno: 17.5.2019, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.