reklama

Přibližně 7 % z úrazů elektrickým proudem končí smrtí. Úrazy elektrickým proudem tak nejsou pouze doménou průmyslových odvětví, nevyhnou se totiž ani kancelářským pracovištím. Více než dvě třetiny pracovních úrazů elektrickým proudem se přihodí v pásmu nízkého a středního napětí tzn. 220-400 V. Děje se tak často kvůli nesprávnému používání a chybnou manipulací s elektrickými spotřebiči.

Diskuze k článku

Publikováno: 14. 11. 2021, Autor: SSI Group (text a foto) Depositphotos (https://cz.depositphotos.com), ASPEN.PR s.r.o. (foto)