reklama

Požární odolnost konstrukcí, tedy doba, po kterou je konstrukce (např. stěna, strop, střecha) schopna odolat ohni, závisí na použitých stavebních materiálech a jejich skladbě. Při zásahu hasičů a záchraně osob a majetku záleží nejen na tom, jak rychle materiál hoří, ale i jak se šíří plamen, zda vytváří plamenně hořící kapky a také na vývinu kouře. Jak dopadl experiment 4 různých druhů izolantů?

Diskuze k článku

Publikováno: 29. 11. 2016, Autor: Ciur (video)