reklama

4 tipy, jak vybrat správné pracovní rukavice

Pracovní rukavice jsou důležitým ochranným pracovním prostředkem s využitím napříč mnoha odvětvími a profesemi, neboť zajišťují bezpečnost rukou před zraněními při nehodách na pracovišti. Existuje však mnoho typů rukavic, přičemž každá vyhovuje specifickým potřebám. Než si koupíte rukavice, ujistěte se, že kupujete ty správné.

4 tipy, jak vybrat správné pracovní rukavice

Rukavice se dají dělit podle mnoha kritérií – z hlediska použitých materiálů, účelu použití, odolnosti atd. Například v katalogu pracovních rukavic CERVA jsou rukavice rozděleny do 6 kategorií na:

  • Mechanické
  • Neprořezné a proti propichu
  • Chemické
  • Svářečské
  • Proti tepelným rizikům
  • Proti speciálním rizikům

S podobným nebo trošku jiným rozdělením se pak můžete setkat i jinde. S tolika možnostmi výběru, však můžete trochu znejistět v tom, co přesně koupit. Tento článek by vám tak měl v rozhodování pomoci.

Jak tedy postupovat při nákupu pracovních rukavic?

Primárním krokem k výběru správných pracovních rukavic je seznámení se s povahou možných rizik, s nimiž se můžete na svém pracovišti setkat. Dle potenciálního rizika samozřejmě volíte vhodné osobní ochranné prostředky. Pojďme to pro vás udělat lehčí a jednotlivá rizika vyjmenovat:

1. Práce s lehkými a tupými předměty

Bezešvé rukavice máčené v polyuretanu, nitrilu, PVC či latexu jsou nejlepší možností, pokud není náplní vaší práce manipulace s hrubými, ostrými nebo těžkými předměty. Existují ale i bezešvé máčené rukavice proti propichu. Nebo bavlněné máčené v nitrilu pro práci v olejnatém prostředí.

Zajišťují dostatečnou ochranu rukou před nečistotami, otěrem a oděrem, proto se dají považovat za jednu ze základních bezpečnostních komponent. Neměli bychom ani zapomínat na fakt, že máčené rukavice rovněž zajišťují protiskluznost při manipulaci s kluzkými předměty.

2. Práce s horkými (studenými), ostrými předměty

Pracovník, který je při práci s materiálem a při montáži výrobků vystaven extrémnímu nebezpečí v důsledku tepla (chladu) nebo nárazu, by měl hledat variantu rukavic, která ho ochrání právě před těmito riziky.

Taková osoba bude vyžadovat rukavice zajišťující ochranu před vysokými a velmi vysokými teplotami, a zároveň ochranu proti propichu či neprořezné rukavice. Na podobné situace vás nejlépe připraví rukavice z aramidových vláken, což je umělé vlákno s velmi zajímavými vlastnostmi. Je velmi pružné a odolné proti řezu i teplu. Proto dokáže ochránit vaše ruce právě v okamžicích, kdy jsou vystaveny extrémním teplotám.

3. Práce s toxickými a jinak nebezpečnými chemikáliemi

Zahrnuje vaše práce manipulaci s chemikáliemi, čímž čelíte chemickým rizikům? Můžou být vaše ruce vystaveny lehkému postříkání nebo úplnému ponoření do chemické látky? To jsou dvě základní otázky, které si musíte položit, než si půjdete vybrat pracovní rukavice.

Po hmatu silnější materiál může poskytnout lepší ochranu, ale nemusí to být vždy pravidlo. Při práci s toxickými a nebezpečnými chemikáliemi tak vždy vybírejte rukavice určené k těmto účelům. Ty jsou dle norem rozděleny na tři typy:

Cerva Grebe – chemické rukavice
Cerva Grebe – chemické rukavice

  • Typ C

Ochrana proti nízkým chemickým rizikům. Ochrání před alespoň 1 chemikálií po dobu delší než 10 minut.

  • Typ B

Ochrana proti středním chemickým rizikům. Chrání vaše ruce alespoň proti 3 chemikáliím po dobu delší než 30 minut.

  • Typ A

Ochrana proti vysokým chemickým rizikům. Tyto rukavice vás ochrání před alespoň 6 chemikáliemi po dobu delší než 30 minut.

Dávejte pozor na toxicitu látky, se kterou se chystáte pracovat dříve, než se rozhodnete použít jakékoliv rukavice. A po jejich použití se k nim náležitě chovejte podle toho, zda jste si koupili rukavice jednorázové nebo chemicky odolné. Nezapomeňte ovšem, že žádné rukavice nelze po kontaktu s chemikálií dekontaminovat.

4. Práce s elektrickými zařízeními

Izolační gumové rukavice jsou nejlepší pro ty pracovníky, kteří chtějí být chráněni před úrazem elektrickým proudem. Takové rukavice dokážou ochránit před elektrickým výbojem, který může být někdy i životu nebezpečný!

Mějte proto na paměti, že taková pracovní rukavice dokáže minimálně ochránit před vážným zraněním, které vám hrozí i v případě, kdy manipulujete doma se žárovkou. Nepodceňujte prosím podobná rizika.

Cerva Razorbill – neprořezné rukavice
Cerva Razorbill – neprořezné rukavice

Slovo závěrem

Kromě výše zmíněného je také nutné dbát na pohodlí a správnou velikost pracovní rukavice. Bez ohledu na konkrétní typ pracovní rukavice, musí být před použitím zkontrolovány, zda neobsahují nějakou vadu, opotřebení, či jiné nedostatky, které by mohly způsobit ztrátu jejich ochranných vlastností.

Kromě toho je důležité si koupit pracovní rukavice od důvěryhodného a spolehlivého výrobce, a právě CERVA se může směle považovat za jednoho z důvěryhodných výrobců, kteří distribuují pracovní rukavice pro každou příležitost.

Publikováno: 12. 5. 2022, Autor: Cerva (text a foto) , Profil autora: Redakce