reklama

Tepelně izolované základy svépomocí, beton svěřte betonárně

Nesou tíhu domu a udržují jeho stabilitu. Řeč je o betonových základech, základových pasech a deskách. Pozornost věnovaná složení betonu i samotné realizaci základů se vyplatí, vady se tady jen těžko opravují. Jistotou optimálního složení i vhodné konzistence směsi je beton z betonárny. Každá ze 70 betonáren CEMEX beton vyrobí, přičemž garantuje jeho parametry dopraví a případně pomůže s uložením pomocí čerpadla. Kromě toho CEMEX nabízí systémové základové desky. Tepelně izolační základovou desku si šikovný kutil pro betonáž připraví sám.

Tepelně izolované základy svépomocí, beton svěřte betonárně

Při realizaci základů je třeba zohlednit vlastnosti a složení podloží. Nejběžnější způsob zakládání rodinných domů jsou základové pasy, které se ale nehodí například do sypké či štěrkovité půdy. Řešením je základová deska, která přenáší zatížení domu na celou plochu. Velikost základů, resp. šířka a hloubka pasů a tloušťka základové desky, závisí na statickém výpočtu. Objem betonu potřebného pro betonáž je i u malého domku značný.

Tvar a velikost základů

Základové pasy jsou nejrychlejší a nejjednodušší variantou. Budují se pod všemi nosnými konstrukcemi, případně i pod příčkami. Jednotlivé pasy tvoří základové rošty. Šíře a hloubka pasů je dána statickým výpočtem, šíře vychází z tloušťky zdiva a také závisí na únosnosti podloží. Častěji, než základové pasy z monolitického betonu se nyní realizují pasy z tvárnic ztraceného bednění.

Při vysokém zatížení základové půdy či méně únosném podloží, ale také v lokalitách s výskytem vyšší hladiny spodní vody, se uplatňuje tzv. deskové zakládání. Tuhá železobetonová deska přenáší zatížení na celou plochu a brání nerovnoměrnému sedání stavby. Tloušťku základové desky, nejčastěji 100-150 mm, ovlivňuje délka vrutů, které budou kotvit svislé konstrukce.

Systémové základové desky

Systémová základová deska ELEGOHOUSE splňuje kromě spolehlivého založení stavby také vysoké nároky na tepelnou izolaci. Kombinuje tradiční zakládání na pasech se systémem příhradových nosníků, které se využívají pro stropní konstrukce. Mezi nosníky se vkládají tepelně izolační polystyrénové vložky, jež zároveň slouží jako ztracené bednění při betonáži. Systémové základové desky v několika variantách realizuje společnost CEMEX na klíč, zručný kutil si může objednat jen materiál a připravit desku na betonáž vlastními silami.

Systémové základové desky
Systémové základové desky

Beton z míchačky nebo z mixu?

Přípravou betonu svépomocí lze sice ušetřit, ale otázkou je, zda bude dodržena pevnostní třída a požadované parametry v celé konstrukci. Vlastnosti betonu navíc závisí kromě poměru složek i na kvalitě cementu, kameniva a vody. Vlastními silami není dosažení optimálního složení betonu reálné. Beton přesných vlastností lze získat mícháním na moderních betonárnách, co je předpoklad přesného a rychlého provádění stavebních prací i dosažení požadovaných konečných vlastností konstrukcí. Díky počítačem kontrolované receptuře betonárna CEMEX namíchá beton přesně v objednaném množství i kvalitě.

Míchání ve stavební míchačce a následná betonáž je pracná a výrazně prodlužuje dobu výstavby. Nejčastější objem stavební míchačky je 160-190 l. Není určena pro nepřetržitý provoz, není vhodné ji přeplňovat s ohledem na dostatečné promíchání obsahu. Tento postup navíc dělí realizaci základů do samostatných částí, kdy vzniká časová prodleva mezi betonážemi jednotlivých částí pasu. V případě monolitických základů hrozí, že se do výkopu sesunou stěny. To může způsobit špatné navázání jednotlivých částí pasu. Trhliny v základových pasech mohou vést k nerovnoměrnému sedání objektu a riziku praskání zdiva.

Společně s výrobou betonových směsí poskytuje společnost CEMEX také dopravu moderními autodomíchávači přímo na staveniště. Doprava materiálů je řízena tak, aby byly zajištěny dodávky na požadované místo v potřebném množství, čase a kvalitě. Další doprovodnou službou je ukládání směsí do konstrukce pomocí čerpadel. CEMEX disponuje širokou škálou čerpadel s různými výložníky a dosahem ramene, které vyhoví i specifickým požadavkům a podmínkám. Ve spojení s dopravním potrubím a vysokotlakými hadicemi tak prakticky neexistuje požadavek na uložení směsí do konstrukce, který by nemohl být splněn.

Tradiční i samozhutnitelný transportbeton

Pro realizaci základů se nejčastěji využívá beton třídy C 20/25 konzistence S4. Výhodné je použít lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony CEMEX COMPACTON, které působením své vlastní váhy dokonale vyplní připravený tvar konstrukce, dostatečně obalí armaturu a zbaví se vzduchových pórů bez nutnosti strojního vibrování. Realizace plošných konstrukcí je pak rychlá a přesná. Betony řady COMPACTON navíc vytvářejí dokonale rovný povrch. Ten je při realizaci základových desek velkou výhodou, protože usnadňuje montáž navazujících konstrukcí. Kromě těchto betonů se při realizaci základů uplatňují také drátkobetony, tzv. betony s rozptýlenou výztuží. V případě použití drátkobetonů již není nutné vyztužovat základovou desku ocelovými kari sítěmi.

Kalkulátor on-line

Nejbližší betonárnu CEMEX snadno vyhledáte pomocí interaktivní mapy na www.cemex.cz. Pokud si nejste jisti, kolik betonu budete potřebovat pro Váš projekt, použijte pro výpočet kalkulačku objemu betonu umístěnou rovněž na www.cemex.cz. Vyberte tvar konstrukce, zadejte rozměry a výsledný objem můžete navýšit o rezervu. Pokud chcete znát i cenu betonu, zvolte typ projektu, který plánujete realizovat, poté vyplňte poptávkový formulář. Získáte cenovou nabídku na dodání betonu včetně dopravy.

Publikováno: 8. 8. 2019, Autor: Cemex (text a foto)