reklama

Technologické fórum zaostří na blížící se milníky českého stavebnictví

Digitalizace stavebnictví a rekodifikace stavebního práva. To jsou hlavní pilíře blízké budoucnosti stavebnictví v Česku. Odborná konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM se zaměří právě na tyto milníky 17. září 2019 v rámci prvního dne stavebního veletrhu FOR ARCH. Během přednáškových bloků i úvodní panelové debaty se konference zúčastní řada odborníků z oboru a také – pro oblast stavebnictví klíčoví – představitelé vlády.

Technologické fórum zaostří na blížící se milníky českého stavebnictví

Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení a také jedno úložiště dat včetně jednoho výkladu stavebního práva a další zjednodušení. To je cílem nového stavebního zákona, na který čeká Česko již více než 20 let a jehož věcný záměr schválila před pár dny vláda.

„Projednat a prosadit takto radikální změnu současného stavu legislativy v oblasti stavebnictví je velmi složité a hledání kompromisů obtížné, je to ale také nesmírně důležité pro další rozvoj České republiky. Ráda bych poděkovala všem resortům a dalším organizacím a institucím za vstřícný a konstruktivní přístup při přípravě a projednání návrhu věcného záměru,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která se jako jedna z členů panelové debaty zúčastní zářijové konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace - stavební právo.

Debata odborníků s politiky i prezentace novinek

V úvodu akce, kterou organizátoři slavnostně zahájí v 9:30 hodin, se účastníci seznámí s aktuálním vývojem ve stavebnictví z pohledu Petry Cuřínové z Českého statistického úřadu. Krátce po desáté dopolední hodině odstartuje úvodní diskuse, která se zaměří na očekávanou rekodifikaci stavebního práva a digitalizaci stavebnictví.

Účast v diskusním panelu přislíbil také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Digitalizace je dnes klíčovým tématem průmyslu, stavebnictví nevyjímaje. I zde musíme být inovativní, efektivně a ekonomicky rozumně přenášet poznatky z vědy a výzkumu do praxe. Přetvářet je v konkrétní produkty, které budou moderní a které budou rychle a operativně reagovat na poptávku na trhu. Česká republika tak bude lépe konkurenceschopná a jako inovační lídr bude skutečnou zemí pro budoucnost, Country for the Future,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na Technologickém fóru nebude chybět ani předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, člen správní rady Institutu ekonomického vzdělávání Mojmír Hampl nebo Dušan Kunovský z Central Group. Do debaty se zapojí také předseda ČKAIT Pavel Křeček, předseda ČKA Jan Kasl nebo František Korbel ze společnosti HAVEL & PARTNERS.

Od pravého poledne začne v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO PRAHA také blok prezentací Digitalizace stavebnictví – vize a současnost. Jednotlivé příspěvky představí praktické uplatnění BIM ve stavebnictví, příklady digitalizace na konkrétních realizacích a vize budoucnosti. V rámci bloku vystoupí mimo jiné předseda Odborné rady pro BIM Petr Matyáš, dále Václav Švub ze společnosti ABB, či Leoš Svoboda, který se zaměří na digitální mapu. Ta v současné době jde v podobě novely zákona do parlamentu.

Dozvědět se podrobnosti o události a objednat si vstupenku na odborný kongres je možné na webu www.forarch-forum.cz.

Publikováno: 20. 7. 2019, Autor: PVA EXPO PRAHA (tisková zpráva), Profil autora: Redakce