reklama

Nebojte se inspektora nemovitosti

Kupujete či prodáváte nemovitost a chcete mít jistotu, že jedna ani druhá strana nenaletí, případně se nebude muset zpovídat z vad, které nejsou třeba zcela viditelné. Pak je na místě obrátit se na odborníka v podobě inspektora nemovitostí, který celou nemovitost i případné pozemky prověří ze všech možných stran a na základě toho vyhotoví zprávu, kde možné vady a nedostatky určí včetně jejich příčin, nápravy a finanční náročnosti. Jeho služby se tedy vyplatí zajistit, protože vám ušetří mnoho možných starostí v budoucnu.

Nebojte se inspektora nemovitosti

Kdo je inspektor

Odborník, který se zabývá inspekcemi nemovitostí, tedy inspektor, má vzdělání stavebního směru a náležitou praxi v oboru, navíc mívá odborné zkoušky. Toto vše je garancí, že prověření nemovitosti proběhne, jak má.

Co je inspekce nemovitosti

Inspekce nemovitosti je prověření nemovitostí s výstupem, kdy byly zhodnoceny dané vlastnosti nemovitosti a jejích konstrukcí na základě osobní prohlídky inspektorem. Popisují se při tom poruchy a vady a také jejich příčiny. Základem je vizuální prohlídka a použití nedestruktivních metod diagnostikování. Ty případně mohou vést i k návrhu dalších šetření za použití metod destruktivních. Na základě domluvy může být následně stanovena cena oprav, které povedou k nápravě zjištěných vad a další úkony.

Spolu s inspektorem projdete důkladně celou nemovitost a budete dobře vědět, kde všude něco "skřípe"
Spolu s inspektorem projdete důkladně celou nemovitost a budete dobře vědět, kde všude něco "skřípe"

Co vše se při inspekci zjišťuje

Inspektor se při prohlídce nemovitosti zaměřuje na několik zásadních aspektů.

  • Statika budovy – inspektor vyhledává možné poruchy stavební konstrukce, prověřuje možné trhliny a praskliny zdí a stropů a jejich původ. S tím souvisí i prověření střešní konstrukce, respektive dřevěného krovu a trámů. Možné příčiny všech takových poruch můžou být vlhkost, sesedání základů, nedostatečné vyztužení věncem, napadení dřevěných prvků různými houbami či zatékání.
  • Tepelně technické prověření – dalším krokem je také prověření nemovitosti z hlediska výrazných tepelných ztrát způsobených tepelnými mosty a možnou kondenzaci vody související se vznikem plísní.
  • Hydroizolační vlastnosti – důležitou součástí inspekce je také posouzení vlhkosti a jejích možných příčin. Může docházet ke vzlínání vlhkosti, vzniku mokrých map na stěnách a následně plísně.
Inspektor důkladně prověří všechna místa, kde dochází k častým problémům - jsou to střechy, poruchy hydroizolace i napadení dřeva škůdci
Inspektor důkladně prověří všechna místa, kde dochází k častým problémům - jsou to střechy, poruchy hydroizolace i napadení dřeva škůdci

  • Akustické vlastnosti – pro klidné bydlení je nutné mít stavbu z akustického hlediska dobře provedenou, ať už jde o izolaci hluku pocházejícího zvenku z pozemních komunikací či výrobních oblastí, nebo o hluk pocházející z bytů nad nebo pod prověřovaným prostorem.
  • Technická zařízení budov – inspektor také v nemovitosti prověří veškerá technická zařízení, která se v nemovitosti nacházejí – může jít o kotel, tepelné čerpadlo, bojler, vzduchotechniku a rozvody sítí atd. Prověřují se nejenom z hlediska jejich životnosti, ale také spotřeby energie.
  • Bezpečnost využívání – nemovitost by měla být zabezpečena různými prvky, jako jsou kouřová čidla, zábradlí a další, která budou eliminovat různá rizika a zranění.
  • Výskyt škodlivých látek – z látek, které se mohou vyskytovat v domě, je to především radon, který se sem může dostávat vodou, pokud chybí či je narušena hydroizolace. Další škodlivou látkou je azbest, vyskytující se dříve ve stavebních materiálech. Je obsažen například v eternitu, který se využíval a stále ho můžeme vidět jako střešní krytinu.
  • Zaměření povrchů – inspektor posuzuje také správný sklon podlah, stěn a třeba i parapetů.
Během kontroly dochází i k zaměřování místností a jednotlivých povrchů. Inspektor používá v různých částech nemovitosti různé nástroje
Během kontroly dochází i k zaměřování místností a jednotlivých povrchů. Inspektor používá v různých částech nemovitosti různé nástroje

Cena inspekce nemovitosti

Na kolik návštěva nemovitosti s inspektorem vyjde je jistě jedna z prvních otázek, které při přemýšlení o této službě padnou. Je pravdou, že cena nebývá na první pohled nízká. Samozřejmě se odvíjí od velikosti a typu nemovitosti. Za prohlédnutí dvoupodlažní vily zaplatíte určitě více, než za byt 1+1 o malé výměře. Další příplatky mohou být zapřičiněny lokalitou, rozsahem všech prací, které si s inspektorem nemovitosti domluvíte, a třeba také časem, kdy návštěva proběhne a v jakém chcete mít podklady zpracované. Je třeba však brát jako protipól ten fakt, že návštěva s inspektorem, za kterou dáte určitou, možná pro vás v tu chvíli vysokou částku, vám mnohem více peněz může ve výsledku ušetřit – za opravy apod.

Je nutné prověřit i veškerá vedení, a to jak elektroinstalace, tak potrubí či vzduchotechniky
Je nutné prověřit i veškerá vedení, a to jak elektroinstalace, tak potrubí či vzduchotechniky

Výsledek inspekce

Výstupem, který po inspekci nemovitosti od inspektora dostanete, je technický průkaz nemovitosti. Jsou v něm shrnuty všechny zjištěné poznatky, které mohou hrát roli, pokud uvažujete o koupi dané nemovitosti. Uvidíte zde veškeré zjištěné vady, jejich příčinu, možnou nápravu a její finanční náročnost. A pokud jste v pozici kupujícího, poslouží tento dokument ke smlouvání o ceně a jejímu možnému snížení kvůli objevených vadám.

Inspektor nemovitosti není určitě jen nějakým výmyslem moderní doby. Pro mnohé je nepostradatelným pomocníkem při koupi či prodeji nemovitosti, protože znalosti v tomto oboru nemají a při takové investici chtějí mít jistotu, že nekupují zajíce v pytli. Neváhejte jeho služeb využít.

Publikováno: 29. 5. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.