Sledujte statiku svého domu

Statika se posuzuje u staveb, domů a konstrukcí dřevěných, betonových i dalších. Posouzení je možné provádět preventivně – pokud se u stavby chystají větší zásahy (například bourání otvorů do nosných zdí, vestavba do půdního prostoru a další změny s většími stavebními kroky) nebo také v případech, kdy se někde projeví trhlina ve zdi nebo ve stropě.

Sledujte statiku svého domu

V jakých případech bude potřeba statický posudek

Případů, kdy je třeba vypracovat statický posudek na dům či jinou stavbu, je celá řada.

 • Rekonstrukce bytu, bytového jádra, a to zejména v případech, kdy se hýbe s příčkami, staví se nové či bourají ty původní.
 • Dodatečné zatížení nosných konstrukcí - například pokud se umisťuje nové, těžké zařízení.
 • Poškozená stavba - její zhodnocení a posouzení, zda je nutná její demolice, či bude stačit ji rekonstruovat.
 • Poškození otvorů ve zdech - dveře či okna nejdou dobře otevřít nebo zavřít, poškozují se skleněné výplně.
 • Trhliny - objeví-li se trhliny ve zdech, příčkách, stropech, je vhodné dle jejich charakteru statiku domu zkontrolovat.
 • Koupě nemovitosti - před koupí domu či bytu je taktéž vhodné mít vyjádření statika ke stavu objektu.
 • Úpravy dispozic - ať už je to bourání otvorů do nosných zdí či příček, nebo zásahy do stropní konstrukce.
 • Změna užívání stavby nebo její části je také důvodem pro vyhotovení posudku, stejně tak je potřeba zhodnotit stávající stav nosné konstrukce s přihlédnutím k budoucím zásahům během plánované rekonstrukce.
Je na posouzení statika, zda určí dům k demolici
Je na posouzení statika, zda určí dům k demolici

Narušení statiky

Abyste sami poznali, že má dům narušenou statiku, můžete se držet několika ukazatelů. Stoprocentně vám ale takové domněnky může potvrdit či vyvrátit pouze statik.

Jak se tedy může narušená statika projevit?

Praskliny ve zdech a stropech si zasluhují pozornost vaši i odborníka
Praskliny ve zdech a stropech si zasluhují pozornost vaši i odborníka

Trhliny, praskliny, vyboulení

Narušenou statiku domu lze mnohdy snadno poznat už na první pohled. Tyto trhliny či praskliny se objevují v původní omítce. Mohou být známkou narušení základů a nosného zdiva. Jsou většinou charakteristické svým vzhledem a tvarem a pro statika tak snadno identifikovatelné.

Původem bývá často poškození stavby, kdy jsou narušeny základy. To může mít opět mnoho příčin, od nesprávného založení stavby, přes promrzání základů, přílišné zatížení stavby. Problém může vzniknout ale nejenom u objektu samotného, ale i v jeho okolí. Dojde-li například k přístavbě na sousedícím pozemku či se zvýší hladina podzemní vody, může i takto být stavba narušena. Určitý vliv statiku domu může mít na i neustálá vlhkost, povodně, zemětřesení nebo hustý provoz na blízkých komunikacích.

Nejčastější problémy

Statika domu bývá nejčastěji narušena v určitých místech nebo za určitých podmínek, které souvisí se základy.

 • Přístavba - nejvíce se trhliny objevují v místech, kde se změnila konstrukce. To se týká především různých přístaveb. Při zvětšování prostoru v původních malých domech přibyl pokoj, koupelna či veranda a základy se u nich udělaly nedostatečně hluboké, případně je dům podsklepený, přístavba nikoli. Pak se přistavovaná část v zimě pohne, klesne, nakloní a ve zdi v místě spojení se utvoří trhlina.
 • Žádné základy - i takové domy mohou být, zcela bez základů, nebo se základy mělkými, nebo utvořenými z kamenů. Na měkkém podloží pak začne část stavby sesedat a ve zdech mohou vznikat trhliny.
Statiku domu může narušit i působení sil mimo dům
Statiku domu může narušit i působení sil mimo dům

Kdy volat statika?

Určitě se ne každému chce hned zvát odborníka, pokud si není jistý, zda a kde problém se statikou domu vlastně je, významnou roli může hrát také finanční hledisko. Ale není dobré situaci podceňovat. Určitě neuděláte chybu, pokud statika zavoláte, když dojde k:

 • otevírání a prodlužování již vzniklých trhlin,
 • objevení se nových trhlin, když v okolí probíhají výrazné stavební práce.
Na narušenou statiku domu můžou ukázat i špatně se dovírající okna a dveře, v horším případě mohou skleněné výplně praskat
Na narušenou statiku domu můžou ukázat i špatně se dovírající okna a dveře, v horším případě mohou skleněné výplně praskat

Jak na opravy

Pokud je od statika potvrzeno, že statika domu je nějakým způsobem narušena, určitě od něj dostanete i návrh, jak danou situaci řešit. Podle příčiny je možné zesílit nosné konstrukce. Mohou se zesilovat sloupy a pilíře, vyztužit konstrukce, podepřít nebo ji stáhnout. V závažnějších případech pak může být budova staticky sanována, a to sepnutím předpínacími lany, kotvením ocelovými lany, injektáží trhlin, použitím podpůrných mikropilotů nebo výztužných drátů.

Jak je vidět, zhodnocení statiky domu je velmi důležité a je třeba tomu věnovat náležitou pozornost, abyste předešly možným budoucím problémům. Včasný zásah bude totiž méně náročný, a to jak z hlediska objemu práce, materiálu, tak samozřejmě ceny. O možných fatálních následcích, které mohou být důsledkem třeba zřícení stropu, ani nemluvě.

Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto)

Související k tématu