Nízkoenergetické stavby

Při výběru nového bydlení mnozí jistě narazili na variantu nízkoenergetického bydlení a přemýšleli, zda se opravdu vyplatí takovou nemovitost pořizovat. Už je pryč doba, kdy ceny nízkoenergetických staveb značně převyšovaly ceny domů klasických, a návratnost vynaložených prostředků byla v řádu desítek let. Nyní už se nízkoenergetické domy stávají standardem, pořídíte je za cenu klasické novostavby a potřebné konstrukční prvky i vybavení jsou snadno dostupné. A pro ekologicky smýšlející jsou rozhodně jasnou volbou.

Nízkoenergetické stavby

Co je nízkoenergetický dům?

Nízkoenergetickou stavbou můžeme nazývat dům, který má výrazně nižší spotřebu tepla na vytápění než ostatní nemovitosti, které můžeme najít v okolí (nebo také v obdobném místě a čase). Pokud bychom hovořili v číslech, poslední roky je to budova taková, která spotřebuje méně tepla na vytápění než 50 kWh/(m2rok). Toto číslo se vztahuje k podlahové ploše vytápěné části budovy.

Jednou z variant je i pasivní dům, který splňuje tento požadavek, ale jeho spotřeba tepla dosahuje maximální hranice 15 kWh/(m2rok).

Zajímavostí je, že bychom mohli definovat i takzvaný nulový dům, který má nulovou či téměř nulovou potřebu tepla na vytápění, energeticky nezávislý dům, který není připojený na běžné vnější energetické sítě, nebo také domy s energetickým přebytkem, ty tedy vyrobí více energie, než jsou za rok schopny spotřebovat.

Jak ovlivnit energetickou spotřebu budovy

Ať už chceme stavět či kupovat nízkoenergetickou stavbu nebo jinou variantu, důležitá je příprava projektu. Mnoha aspekty můžeme ovlivnit výsledek. Patří mezi ně:

  • výběr pozemku a umístění budovy na něm
  • orientace domu ke světovým stranám. Bere se ohled jak na to, jak dopadá přímě sluneční záření, tak na možné zastínění objekty v okolí, ale třeba i na směr větru. V těchto dvou bodech dům využívá sluneční energii – a to takzvanými pasivními solárními zisky. Je proto snaha, aby většina prosklených ploch byla orientována na jih;
  • tvar domu, ideální je kompaktní tvar a minimální členitost. Nízkoenergetická stavba by neměla být přízemní a rozlehlá a nebo mít mnoho výstupků, nik a výčnělků. Vyhneme se tak vzniku tepelných mostů.
  • teplo a jeho prostup obvodovými konstrukcemi
  • vytápěcí režim, tepelné zóny a orientace vnitřního prostoru na světové strany
  • velikost přímo i nepřímo vytápěných prostorů
  • plocha prosklených částí fasády
  • tepelné zisky pocházející zevnitř
  • další aspekty.
Základem pro nízkoenergetickou stavbu je dobrý projekt. Jen při dobrém naplánování bude výsledek opravdu efektivní
Základem pro nízkoenergetickou stavbu je dobrý projekt. Jen při dobrém naplánování bude výsledek opravdu efektivní

Další doporučení

Důležitou součástí pasivní a nízkoenergetické stavby, kterou je třeba zvážit, je systém nuceného větrání. Také ohřev a rozvod teplé vody musí být prováděny s nízkými energetickými ztrátami. Spotřebiče, používané v domácnosti, musí být co nejvíce energeticky úsporné. V nemovitostech, které mají být energeticky co nejúspornější, je vhodné se vyvarovat zbytečných skleněných ploch. To znamená, že například zimní zahrady či jiné prosklené prostory jsou nevhodné, případně je nutné jejich konstrukci co nejlépe izolačně ošetřit.

Konstrukce nízkoenergetické stavby

U nízkoenergetické stavby je zásadní zateplení celé konstrukce. K poměrně tenké samotné nosné konstrukci se přidává tepelná izolace o tloušťce až 50 cm. Izolovat se musí i stěny, které od sebe oddělují vytápěné a nevytápěné části domu (třeba garáž přiléhající k domu). Důkladná izolace se týká nejenom obvodových zdí, ale také podlah a stěn, které sousedí se zemí.

U nízkoenergetických staveb se používá poměrně lehká nosná konstrukce, na kterou patří silná vrstva tepelné izolace
U nízkoenergetických staveb se používá poměrně lehká nosná konstrukce, na kterou patří silná vrstva tepelné izolace

Okna

Okna jsou u nízkoenergetické stavby důležitá, jak již bylo řečeno, kvůli získávání tepla ze slunce. Musí se ale volit taková, kterými projde dovnitř více energie, než se jimi zase dostane ven. Jasnou volbou jsou tedy okna s izolačním trojsklem, či okna s odrazovými fóliemi. Je u nich kladen důraz i na šíři vzduchové mezery mezi jednotlivými skly, čím je větší, tím je samozřejmě izolace lepší. Neméně důležité je také utěsnění oken.

K závěrečnému měření průvzdušnosti budovy, které dokáže určit, zda a kolik tepla netěsnostmi v konstrukci domu uniká, slouží blower door test.

Standardem u nízkoenergetických staveb je okno s trojsklem, které zajistí, že více energie projde ze slunce dovnitř budovy
Standardem u nízkoenergetických staveb je okno s trojsklem, které zajistí, že více energie projde ze slunce dovnitř budovy

Pravidel pro výstavbu nízkoenergetické stavby je jistě mnoho. Každopádně jsou téměř jasnou volbou pro ty, kteří se chystají ke stavbě domu. Tím nejzásadnějším je důkladně připravený projekt specialistou na nízkoenergetické stavby, který zaručí, že budete v novém bydlet úsporně a ekologicky.

Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto)

Související k tématu