reklama

Máte na střeše bezpečnostní prvky?

Střechu je už z hlediska své podstaty nutné opatřit bezpečnostními prvky, které zajistí možnost její údržby, ale také zaručí bezpečnost třeba během zimních měsíců. Pády z výšky jsou závažné a není tedy radno práci zde podceňovat. A pokud je na své střeše ještě nemáte, nemusíte se bát – lze je instalovat i dodatečně, a to rychle a jednoduše.

Máte na střeše bezpečnostní prvky?

Zákon mluví nejasně

Nutnost opatřit střechu bezpečnostními prvky je poněkud nejasně zakotvena v zákoně. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. na několika místech zmiňuje bezpečnostní opatření objektu, která musí být zanesena už při projektování, je samozřejmě nutné je mít a dodržovat i při provádění stavby. Podobná doporučení se nachází i v normě ČSN Navrhování střech – Základní ustanovení. Tam se ovšem definice potřeby bezpečnostních prvků vztahuje pouze na střechy budov s provozem, u ostatních se nepožadují. Jediné, co nesmí chybět u rodinných a rekreačních objektů, je nutnost zajištění bezpečného přístupu ke komínu. Využijete pro to lávky a žebříky.

Základní bezpečnost

Jedním z nejlépe finančně dostupných a zároveň velmi bezpečným prvkem, který je možné instalovat na střechu, je bezpečnostní hák. Montáž je rovněž snadná – není nutné upravovat tašky ani zasahovat do konstrukce – připevní se přímo do krokve a toto místo se skryje taškou. Jejich místo je zejména u střešních oken, kolem okapů, štítů a hřebenů. Jsou určené k zachycení postroje upevněného na laně, případně i k zachycení střešního žebříku.

Pro práci na střeše je vhodné zde nainstalovat bezpečnostní prvky - háky či nášlapné tašky
Pro práci na střeše je vhodné zde nainstalovat bezpečnostní prvky - háky či nášlapné tašky

Pochozí systémy

Dalším možným bezpečnostním prvkem na střeše jsou stoupací plošiny, lávky a nášlapy, které vytváří pochozí systém. Údržba střechy je pak snadná a bezpečná. Někteří výrobci nabízejí systém, kdy si univerzálním nášlapem, který lze bez zásahů do krytiny umístit na tašku, vytvoříte cestu po střeše tam, kam potřebujete:

 • sklon si upravíte podle sklonu střechy,
 • nášlapy mají madla pro přidržení,
 • je vhodný pro pálené i betonové tašky,
 • využijete ho na menších střechách či jako doplněk ke stoupacím plošinám.

Nezbytné sněhové zábrany

Jaký bezpečnostní prvek by na střeše rozhodně neměl chybět? Protisněhové zábrany. Jejich počet je určen nadmořskou výškou, průměrnými srážkami, délkou po spádu a sklonem střechy. Jaké jsou ty vhodné?

 • Protisněhové háky – prvek, který umožňuje rozdělení sněhové masy a její postupné odtávání; nezapomeňte je rozmístit po celé ploše střechy, ne jen na okrajích.
 • Sněholamy – v jedné či dvou řadách se upevňují na střechy domů v oblastech, kde často a hodně sněží; umístěte je nad vchody, balkony a chodníky či jinými komunikacemi.
 • Protisněhové zábrany – v místech, kde se tvoří led, použijte vyšší prvky, které ho zachytí – můžou to být protisněhové mříže, trubkové sněholamy či zábrany s kulatinou.
Protisněhové zábrany zajistí, aby se masa sněhu nesesunula a nezpůsobila škody
Protisněhové zábrany zajistí, aby se masa sněhu nesesunula a nezpůsobila škody

A co ploché střechy

Podobná opatření kolem bezpečnostních prvků se týkají také plochých střech. Zde se zásady liší podle toho, zda jde o střechu s veřejným provozem či střechu přístupnou z veřejného prostoru, nebo o střechu bez provozu, kde se bude pravděpodobně pohybovat pouze osoba, která se zabývá kontrolou a údržbou střechy, a je tedy znalá nebezpečí.

 • Střecha s provozem veřejným – máte-li střešní terasu, zahradu či pojížděnou střechu, nebo dokonce heliport.
 • Střecha s provozem neveřejným – sem patří vegetační střechy, střechy s technologiemi či konstrukcemi, které je nutné udržovat, střechy s požárním únikem.

Na střeše bez ohledu na provoz nutně zajistěte to, aby byla pochozí, protiskluzová a byla zabezpečena proti pádu osob – u okrajů i u světlíků, šachet a jiných otvorů. Myslete i na bezpečnost, pokud jsou na střeše umístěna technologická zařízení.

Vhodným prvkem je také střešní výlez, ideální je ho umístit co nejblíže komínu
Vhodným prvkem je také střešní výlez, ideální je ho umístit co nejblíže komínu

Čeho se vyvarovat

Jsou věci, kterých byste se rozhodně při výběru a instalaci bezpečnostních prvků na střechu měli vyvarovat:

 • nedostatečné množství a velikost prvků či jejích úplná absence,
 • nedostatečné množství kotvících prvků pro zajištění při střešních pracích,
 • chybějící úniková cesta pro případ požáru domu,
 • chybějící bezpečný přístup na střechu.

Publikováno: 31. 8. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto)