reklama

Jak a čím zateplit šikmou střechu?

Zateplení šikmé střechy je důležité, protože tímto místem může unikat až čtvrtina tepla (v extrémních případech i 50 %). Teplo přirozeně stoupá vzhůru a je nemožné ho udržet uvnitř, a to ani v případě pasivních a nulových domů. Jak tedy tomuto zamezit?

Jak a čím zateplit šikmou střechu?

Proč izolovat?

Prvotním důvodem pro zateplení šikmé střechy je určitě zamezení únikům tepla v zimě, ale i v létě funguje izolace ku prospěchu – zajistí tepelnou pohodu. Navíc vhodně použitá minerální tepelná izolace funguje i akusticky – třeba zvuky deště či krup nebudou tak výrazné.

Jakou tloušťku izolace zvolit?

Nyní se požadavky na tloušťku tepelné izolace použité pro zateplení šikmé střechy pohybují od 260 milimetrů, které jsou minimem. Ačkoli norma mluví o povinné základní tloušťce, která má hodnotu poloviční, není s výhledem do budoucna vhodné volit takové zateplení, protože brzy by stejně nesplňovalo ekonomické požadavky. U nízkoenergetických domů je volena tloušťka izolace od 350 do 450 milimetrů.

Skladba zateplení střechy má svá pravidla, které materiály a kde použít, aby fungovala, jak má
Skladba zateplení střechy má svá pravidla, které materiály a kde použít, aby fungovala, jak má

Jak účinně zateplit šikmou střechu?

Při instalaci zateplení šikmé střechy je třeba použít izolaci minimálně ve dvou vrstvách, aby se přerušil tepelný most a byl tak splněn požadavek minimální povrchové teploty konstrukce. Protože dřevo vede teplo několikrát rychleji než běžné izolace, nestačí zateplovat mezi krokvemi, kde může docházet ke kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní.

Tepelná izolace se dá položit také nad krokvemi – je to metoda vyspělejší, jednodušší a také finančně méně náročná. Zde se při pokládání střídá měkká minerální izolace s tvrdými hranoly z expandovaného polystyrenu.

Nejčastěji se pro zateplení střech používá minerální izolace
Nejčastěji se pro zateplení střech používá minerální izolace

Volba té pravé izolace

Tepelnou izolaci, která bude použita pro zateplení šikmé střechy, je nutné zvolit především podle konstrukce, do které se bude instalovat. Když jsou krokve od sebe vzdáleny 1 až 1,2 metru, není vhodné použít velmi měkkou skelnou vlnu, která zde nebude držet. Izolace se řeže většinou o kousek větší než je vzdálenost mezi krokvemi právě z důvodu, aby se udržela na místě.

  • Čedičové izolace řezejte širší o 1 až 2 centimetry.
  • U měkkých skelných materiálů přidejte do šířky až 3 centimetry.
  • Pokud i přes toto opatření izolace vypadává, je možné použít systém drátkování, kdy se pod krokve napne drátek nebo provázek, který izolaci podrží.

Vhodné nejsou ani velmi husté vlny, které jsou určeny především pro fasády nebo podlahy, sice mohou být použity i pro zateplení šikmé střechy, ale nejsou flexibilní, neumí se přizpůsobit danému místu a je zde riziko otevření spáry mezi krokví a izolací. Je možné je tedy použít, ale je nutné je nařezat přesně dle rozměru daného otvoru.

Parozábrana a hydroizolace

Nedílnou a nezbytnou součástí zateplení šikmých střech je použití parozábrany a hydroizolace. Vrstvy střechy musí pouštět ven vznikající vodní páry, ale zároveň nesmí vlhkost vnikat dovnitř z vnějšího prostředí. K ochraně před srážkami slouží pojistná hydroizolace. Parozábrana ochraňuje před vzdušnou vlhkostí z domu a je nutné ji položit co nejblíže teplému interiéru a zároveň dbát při instalaci pečlivě na to, aby se nikde nepropíchla či neprotrhla. Lze ji umístit i do střechy, ale měla by být vsazena maximálně do první pětiny skladby, jinak by zde mohla kondenzovat vzdušná vlhkost. Zároveň jejím položením přímo pod sádrokarton budoucího stropu ji lze snadno propíchnout při jeho montáži či dalších úpravách, takže toto místo je nutné také vynechat.

Pod střešní krytinu je nutné umístit pojistnou hydroizolaci, která ochrání před vniknutím vlhkosti zvenčí
Pod střešní krytinu je nutné umístit pojistnou hydroizolaci, která ochrání před vniknutím vlhkosti zvenčí

Kam vložit izolaci

Způsobů, jak zateplit šikmou střechu, je několik a tepelnou izolaci lze vložit různě:

  • mezi krokve – tato metoda je jednoduchá a cenově nenáročná, ale jejím častým problémem je to, že tloušťka izolace je závislá na výšce krokví, která zejména u starších staveb nemusí být dostačující. Pak je nutné kromě vložení izolace mezi krokve přidat ještě izolaci podkrokevní, kdy se příčně připevní latě ještě na krokve a vloží se mezi ně další izolační materiál. Latě (a s nimi i izolant) je vhodné volit v tloušťce alespoň 50 až 60 milimetrů. Dosáhne se tím také izolování krokví, které jsou dobrým vodičem tepla. Další možností je použít izolaci foukanou, jejíž aplikace má také svá pravidla: kolem krokví zvenku je zapotřebí položit paropropustnou zábranu a na ní ještě pojistnou hydroizolaci. Paropropustná zábrana pak přijde ještě pod krokve, následně se může do prostoru, opatřeného vnitřním i vnějším bedněním, nastříkat izolaci. Dále lze jako tepelnou izolaci použít plst, minerální vlnu, celulózu, dřevní vlákna, konopí i další materiály, nevhodný je naopak polystyren;
  • nad krokve – v tomto případě je nutné bednění z vnější části krovu, na které se instaluje parotěsná zábrana a na ni izolace – většinou se jedná o izolační rohože či velkoformátové desky, na ně přijde hydroizolace a následně střešní krytina. Výhodou je, že nevznikají tepelné mosty a v podkroví je možné přiznat střešní trámy a krokve, což je jednak hezké designově a také to zvětšuje prostor. Je to zateplení šikmé střechy sice finančně nejnákladnější, ale na druhou stranu také velmi účinné a výhodné;
  • pod krokve – tato forma zateplení šikmé střechy se využívá většinou k doplnění izolace mezikrokevní, samostatně nemá úplně smysl. Nevýhodou je snížení prostoru v podkroví, je to drahá a náročná metoda, ovšem tepelné mosty jsou omezeny na minimum. Stejně jako u nadkrokevního způsobu se používají izolační rohože či velkoformátové desky.
Foukaná izolaci je jednou z možností, jak zateplit střechu či strop
Foukaná izolaci je jednou z možností, jak zateplit střechu či strop

Publikováno: 28. 8. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto)