reklama

Kdy si plechová střecha zaslouží nový nátěr?

Natírání střechy patří zvláště ve straších rodinných domech k pravidelným činnostem. Správně opravovaná a udržovaná střecha má tak velmi dlouhou životnost. Rez a nepořádek na krytině nám mohou do budoucna připravit hodně horké chvilky třeba v zimě, když zjistíme, že střecha protéká a oprava v takovém období prakticky není možná. Co vše musíme provést, než se do nátěru plechové střechy pustíme? Je dobré provádět natírání pouze finálním odstínem?

Kdy si plechová střecha zaslouží nový nátěr?

Proč natírat plechovou střechu?

Starší typy střech s plechovou krytinou vyžadují pravidelnou kontrolu, která spočívá především v rozpoznání prvních příznaků koroze. Ke korozi přispívá střídání teplot a usazování nečistot na jejím povrchu, kde se pod vlhkou rouškou koroze také vyskytuje. Důležité je provádět kontrolu hned v jarním období, když odtaje sníh. K poškození střechy a jejích nátěrů dochází hlavně tehdy, když sníh zmrzne a několik dní poté přijde doba oblevy, kdy se silné ledové krusty posouvají po střeše.

Seznam nářadí a strojů, které se uplatní při opravě nátěrů

  • Tlaková myčka
  • Vrtačka nebo úhlová bruska s kotoučem, který je opatřen ocelovými štětinami
  • Pásová nebo vibrační bruska pro dočištění
  • Smirkový papír
  • Štětce, válečky
  • Základní a finální nátěr, příslušná ředidla
Při natírání střechy kontrolujeme a případně opravíme odtokové žlaby
Při natírání střechy kontrolujeme a případně opravíme odtokové žlaby

Příprava na nátěr

K opravě poškozené nebo jinak opotřebené střechy přistupujeme na jaře, když nehrozí deště. Na úplném začátku použijeme tlakovou myčku s úzkou tryskou, která generuje velmi vysoký tlak vody. Ideální je použití benzinového typu, který dobře snáší déletrvající zátěž a díky silnému motoru má příznivou spotřebu paliva. Při mytí odstraníme nejen vrstvy nečistot, ale i hrubší povrchovou korozi, která pomalu střechu nahlodává. Pokud se chystáme si myčku pořídit za účelem častějšího použití, jako je čištění dlažby, mytí automobilů a podobně, dokoupíme si další příslušenství. Pro mytí střechy se nám hodí například prodlužovací hadice, kde nejsme tak omezeni délkou hadice standardně dodávané.

Po dokonalém a důsledném umytí celé plochy střechy pokračujeme v dočišťovacích pracích. Střešní plechové pásy musíme účinně zbavit zbytků koroze a zdrsnit povrch tak, aby na něm držel nový ochranný nátěr. Nejjednodušší řešení se nabízí v podobě výkonné elektrické vrtačky, opatřené brusným kotoučem s ocelovými štětinami. Speciální brusný kotouč můžeme upnout i do rozbrušovačky. Na jemné dočištění poté použijeme také vrtačku, ale s jemným plátnovým kotoučem, případně vibrační nebo pásovou brusku, které osadíme příslušným plátnem.

Nejprve odstraníme starý nátěr a všechny nečistoty
Nejprve odstraníme starý nátěr a všechny nečistoty

Vlastní nátěr na více vrstev

Plechovou střechu nikdy nenatíráme pouze finálním barevným odstínem. Začínáme vždy nanášením základové barvy, která funguje jako první bariéra, chránící materiál střechy před nechtěnými mikroskopickými změnami. Pokud není původní střešní nátěr úplně zničen, nemusíme základovou barvu nanášet po celé ploše, ale důkladně zatřeme pouze silně poškozená, vybroušená místa. Starší střechu s větším rozsahem poškození nátěrů vždy očistíme a natíráme celou, ulehčí nám to mnoho práce v budoucnu. Nátěry, prováděné po celé ploše střechy, silně zvyšují životnost plechů, protože vytvoří komplexní ochranný krunýř.

U komplikovaného tvaru střechy můžeme některé práce zadat odborníkovi
U komplikovaného tvaru střechy můžeme některé práce zadat odborníkovi

Po nanesení základové barvy vyčkáme několik dní, aby nátěr opravdu dokonale vyschl. Následně se pustíme do nátěru finálního, který nejčastěji provádíme hnědou barvou. V rámci finálního nátěru také pro urychlení práce můžeme použít i váleček, ten práci urychlí. Měli bychom ale dávat pozor, aby na celé střeše byla přibližně stejná vrstva nátěru. Obroušené a jen částečně probarvené plochy zvyšují riziko koroze plechu a následného protékání střechy například v zimě, kdy se opravy provádějí jen velmi nesnadno.

Současné kovové materiály střešních krytin jsou povrchově upravené, takže nereznou
Současné kovové materiály střešních krytin jsou povrchově upravené, takže nereznou

Publikováno: 29. 8. 2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto)