reklama

Odvětrání střechy pro její dlouhý život

Pro správnou a dlouhodobou funkci střešní krytiny je nezbytně nutné zajistit její účinné odvětrávání. Vznikající vlhkost tak bude odcházet a nebude tím docházet k degradaci pláště.

Odvětrání střechy pro její dlouhý život

Rozdělení střech

Střešní krytiny se dají podle způsobu odvětrávání rozdělit na několik typů:

 • paropropustné a větroprodyšné skládané střešní krytiny – sem patří pálené, betonové, vláknocementové, keramické i jiné střešní tašky, dřevěné šindele, břidlice i další,
 • neprodyšné skládané střešní krytiny – jako jsou bitumenové šindele, velko- i maloplošné plechové střechy, falcované plechové krytiny, skládané plastové střechy a jiné.

Proč odvětrávat

Odvětrávání střechy je důležité pro zajištění co nejdelší životnosti a dobrého vzhledu střešní krytiny, zároveň zajišťuje dostatečné odpařování vodních par, které vznikají v zatepleném prostoru pod střešním pláštěm. Odvětrávání se provádí vertikální vzduchovou mezerou pod střešním pláštěm. Je to vlastně volný prostor mezi vnější nezateplenou krytinou a zatepleným podkrovím. Mezera zamezí degradaci střešní krytiny, která může způsobit korozi, delaminaci jednotlivých vrstev, vápenné výkvěty na povrchu střechy, rozpad ve spodní části, degradaci tvaru i vzhledu. Zároveň zabraňuje vzniku vad nejen na střešní krytině, ale zároveň na nosné konstrukci, čili dostatečným odpařováním vlhkosti zamezuje vzniku plísní, hnilob a koroze a také zničení použité tepelné izolace, která by tím mohla ztratit svou funkci.

Do ventilačního systému lze napojit i vývody třeba z digestoře v kuchyni
Do ventilačního systému lze napojit i vývody třeba z digestoře v kuchyni

Kde vzniká vlhkost

Do prostoru pod střechou, kterou je třeba odvětrávat, se vlhkost dostává z velké části z prostoru domu při běžných činnostech, jako je vaření, praní, koupání a samozřejmě dýcháním a pocením osob. Může k tomu docházet přímým průnikem přes zateplený strop či šikminu podkroví, kde použitá parozábrana nezadrží všechny vodní páry, nebo přes paropropustný strop, kdy proniká do studeného podkroví.

Co říkají normy

Dle normy by mělo být odvětrání střechy vyřešeno tak, že požadovaná možnost odpařování vodních par z konstrukce musí být vždy větší než jejich kondenzace uvnitř.

Funkce ventilační mezery

Aby ventilační mezera správně fungovala, a tím tedy celé odvětrávání střechy, musí do ní dostatečně velkým otvorem ve spodní části vstupovat vzduch zvenčí. Ten pak musí dostatečně širokou mezerou proudit až k vrcholu střechy a zde odcházet ventilačním prvkem s dostatečnou kapacitou.

Vzduchová mezera je prostor mezi střešním pláštěm a tepelnou izolací
Vzduchová mezera je prostor mezi střešním pláštěm a tepelnou izolací

Jak určit tloušťku ventilační mezery

Tloušťka ventilační mezery pro funkční odvětrávání střechy se určuje podle několika faktorů.

 • Sklon střechy – může být v kategoriích pod 5°, 5 – 25°, 25 – 45° či více než 45°,
 • původ vlhkosti – podle toho, zda má mezerou unikat jen vodní pára pronikající z vnitřku domu, nebo i provozní či zabudované páry uvnitř konstrukce,
 • délka střechy – myšleno od hřebene ke spodnímu okraji, při délce nad 10 metrů se za každý další metr délky přidává 10 %.

Stejně tak se určuje i velikost otvorů pro vstup i odchod vzduchu.

Když mezera chybí

Odvětrávání střechy je nezbytné a pokud chybí, nebo je špatně navrženo a provedeno, může to zapříčinit vážné vady na střešním plášti.

Chybějící mezera mezi záklopem a konstrukcí – pokud chybí ventilační mezera, dochází v létě k vysokému nárůstu teplot, v zimě zde zase kondenzuje teplý vzduch, který se sráží na spodní straně střešní krytiny nebo záklopu a vznikající voda zatéká do konstrukce střechy, kde ji může poškodit všemi výše zmíněnými způsoby.

Správně navržené a provedené odvětrání je základem jeho perfektního fungování
Správně navržené a provedené odvětrání je základem jeho perfektního fungování

Jak správně na odvětrání

Navržení a vytvoření správného systému odvětrání střechy je klíčové. Nejlepší je způsob, který používá vyvážený ventilační systém. Průduchy jsou vytvořeny po celé délce okapové hrany, těmi je vzduch nasáván, proniká mezerou až k hřebeni střechy, kde odchází ven. Pokud je střecha zateplena izolací, je třeba na ní položit difúzní fólii, která zajistí, že vlhkost nebude pronikat do izolace a znehodnocovat ji.

 • Větraná tříplášťová střecha – je tradiční ověřené řešení odvětrání střechy. Vzduch proudí ve dvou mezerách, které se nacházejí mezi tepelnou izolací a pojistnou hydroizolací. Pro umístění tepelné izolace se ovšem nedá v takovém případě použít celá výška průřezu krokví.
 • Větraná dvouplášťová střecha – poměrné nové řešení, kdy je možné využít tepelnou izolaci v celé výšce krokví. Na těch je instalována pojistná hydroizolace s co nejmenším difúzním odporem. Vzduchová mezera se nachází mezi krytinou a pojistnou hydroizolací, a její výšku určuje výška kontralatí. Platí zde pravidlo, že čím delší jsou krokve a menší sklon střechy, tím vyšší kontralatě musí být.
Odvětrávací turbíny umožňují odvětrávat i bez elektrické energie
Odvětrávací turbíny umožňují odvětrávat i bez elektrické energie

Větrací prvky

K odvětrání střech se používají různé větrací prvky:

 • hřeben a nároží – zde se používají větrací pásy, které mohou nebo nemusí být opatřeny kartáčovou lištou,
 • plocha střechy – větrací tašky jsou v nabídce téměř u každého výrobce střešních krytin, pro bitumenové a vláknocementové krytiny jsou k dispozici speciální odvětrací tvarovky či větrací hlavice,
 • okapová hrana – zde poslouží větrací mřížky ve tvaru hřebene,
 • sady – v sadách, které výrobci nabízejí, najdete většinou vše potřebné pro odvedení vznikající vlhkosti ze střechy i napojených systémů – mohou to být prostupové tašky, odvětrací komínek a spojovací materiál,
 • odvětrací turbíny – jsou vhodným prvkem, který umí odvětrat mnoho vzduchu i bez přívodu elektrického proudu, krom odvětrání zabraňují i průniku vlhkosti do konstrukce střechy, zabraňují přehřátí v létě a dají se použít i ve sklepě, koupelnách a na toaletách či jiných uzavřených prostorech.

Publikováno: 27. 8. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto)