reklama

Bobrovka zůstává nesmrtelnou střešní krytinou i v dnešní moderní době

Bobrovka, pálená taška používaná jako střešní krytina, je nejstarší svého druhu a dodnes se používá nejenom k pokrývání historických staveb. Bohužel svou hmotností (cca 1,75 kg/kus) i finančními náklady patří k těm náročnějším, ale jejímu vzhledu se jiná krytina nevyrovná. Svými malými rozměry a tím, že je bez drážek, je vhodná i na složité a velmi členité střechy, vikýře nebo věže oválného tvaru.

Bobrovka zůstává nesmrtelnou střešní krytinou i v dnešní moderní době

Historie

Již tisíce let používaná střešní krytina, jejíž nejstarší pozůstatky pocházejí ze starověkého Říma. První bobrovky používané jako střešní krytina se vyráběly ručně a vypalovaly se buďto po kusech, nebo pouhým vysoušením na slunci. Vyráběly se v různých tvarech i velikostech, a to v závislosti na dané oblasti. Jak název napovídá, vychází z podobnosti s bobřím ocasem. Bobrovka nahradila dřevěné došky na různých typech staveb, vůči kterým měla větší odolnost a také životnost, velkou výhodou byla její nehořlavost.

Střešní krytina bobrovka získává po letech svou typickou patinu
Střešní krytina bobrovka získává po letech svou typickou patinu

Novodobá bobrovka

Nyní je bobrovka vyráběna v základním rozměru 18 x 38 centimetrů, věžové 14 x 28 cm, řez může být kulatý či speciální (segmentový, špičatý, rovný) a je možné ji sehnat v různých povrchových úpravách. Základní je režná barva (keramický materiál bez dalších povrchových úprav, který po čase získává typickou patinu), může mít různé glazury a engoby.

  • Engoba je hliněný nástřik, který se na tašku nanese a následně vypálí. Je tvořen směsí jílů, které jsou obarveny oxidy železa. Povrch je poté matný, taška není tolik porézní a je odolnější vůči nečistotám, zachová si svůj vzhled a zvýší se její životnost. Velmi zajímavou je varianta, která se nazývá flekatá nebo staročervená bobrovka. Nanáší se pouze malé množství engoby, na povrchu jsou černé kapičky a vzhledem tak celý povrch zdálky připomíná tašku s patinou, které mívají starší střechy.
  • Glazura je taktéž nástřik ze směsi jílů a oxidů železa, ale jsou k němu ještě přidané sklovité příměsi. Naproti engobě dodává glazura krytině lesk, ale stejně tak prodlužuje životnost, dokonale chrání před nečistotami a počet pórů je snížen na minimum. Je z hlediska trvanlivosti tou nejlepší, ale nejdražší variantu.
  • Povrch bobrovky může být hladký či rýhovaný. Ačkoli je klasický materiál keramická pálená taška, k dostání je i v neobvyklé betonové variantě, případně v plechové imitaci. Výrobci také dodávají kompletní příslušenství v keramickém i kovovém provedení, jako jsou krajovky, průchody, držáky solárních panelů a ozdobné prvky.

Na metr čtvereční je podle sklonu střechy (minimální sklon je 30°, u jednoduché pokládky až 40°) a zvoleného způsobu pokládky potřeba 34 až 39 kusů.

Bobrovka je díky svým malým rozměrům vhodnou krytinou na členité střechy a vikýře ve tvaru volského oka
Bobrovka je díky svým malým rozměrům vhodnou krytinou na členité střechy a vikýře ve tvaru volského oka

Pokládka bobrovky

Střešní krytina bobrovka se dá pokládat třemi způsoby:

  • šupinová pokládka – latě jsou položeny velmi hustě, je třeba 6,7 běžných metrů latí na metr čtvereční a řady střešní krytiny jsou od sebe ve stejné vzdálenosti, každá řada bobrovek má svou řadu latí
  • korunová pokládka – latí je použito méně, a to 3,3 běžných metrů na metr čtvereční, a každá druhá řada tašek je upevněna na vrchní hranu řady první, jedna lať tak slouží pro dvě řady bobrovek
  • jednoduchá pokládka (loučová) – podobá se korunové, ale latě nejsou dvojité a krytina tak není voděodolná, což je třeba zajistit jiným způsobem hydroizolace pod střechou, a proto se téměř nepoužívá
Bobrovka se dá položit několika způsoby, každá střecha má potom svůj jedinečný vzhled
Bobrovka se dá položit několika způsoby, každá střecha má potom svůj jedinečný vzhled

Zásady pokládky

Při pokládce pálené střešní krytiny, kterou je i bobrovka, je třeba dodržovat několik zásadních pravidel.

  • Bezpečný sklon - zajistěte, aby byl dodržen minimální bezpečný sklon určený pro danou střešní krytinu. U bobrovky je to dle způsobu pokládky minimálně 30 až 40°.
  • Laťování – podle způsobu pokládky je nutné také dodržet hustotu laťování. Navíc u neposuvných tašek, do kterých spadá i bobrovka, je třeba být při umisťování latí ještě důslednější, protože tyto tašky mají vůli na hlavovém zámku pouhých několik milimetrů. Minimální průřez latí je 50/30 mm, většinou se používají latě s průřezem 60/40 mm. Větší průřez zajišťuje větší pevnost a tedy větší zatížení. Na latě je také nutné použít impregnaci proti hnilobě, houbám a dřevokaznému hmyzu.
  • Zkracování tašek – nelze-li na střechu položit tašky v celých řadách, je nutné je zkrátit. Zkracování se provádí za pomoci vysokorychlostní úhlové brusky a vhodného řezacího kotouče. Tašky se odřezávají vždy na horní části a pokládají se jako poslední do řady k hřebeni a uříznutou hranu skryje hřebenáč. Nezkracují se nikdy tašky, které jsou v první řadě u okapu.
  • Kotvení – podle sklonu střechy je nutné zvolit také vhodné ukotvení tašek. Do 45° se tašky kotvit nemusí, při sklonu 45 – 60° se kotví každá třetí taška v ploše pomocí vrutu či stranové příchytky, sklon 60 – 70° vyžaduje kotvení každé tašky v ploše pomocí stranové příchytky nebo vrutu a nad 70° se kotví každá taška za použití vrutu v hlavové části a také stranové příchytky. Bez ohledu na sklon střechy se kotví rovněž všechny okrajové tašky, poslední řada tašek u hřebene a první řada nacházející se u okapu, rovněž je nutné ukotvit všechny tašky, které jsou řezané.

Publikováno: 27. 8. 2019, Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto)