Zateplením stropu zabráníte úniku tepla

Zabránit úniku tepla je třeba a kromě jiných oblastí je nutné přikročit také k zateplení stropu. Tím může unikat až 12 % tepla. Podle situace to lze udělat dvěma způsoby, které jsou ovlivněny tím, zda máte možnost zateplit strop z prostoru nad ním či jak ho plánujete v budoucnu využívat, nebo musíte přistoupit k zateplení stropu v dané místnosti. Kromě samotné tepelné izolace dosáhnete i izolace zvukové a lze zohlednit i zvýšenou požární bezpečnost.

Zateplením stropu zabráníte úniku tepla

Co je důležité před zateplením

Než se pustíte do zateplení stropu, je třeba znát několik důležitých věcí, které vám pomůžou k tomu, aby zateplení bylo provedeno dokonale.

 • zjistěte aktuální skladbu střechy,
 • zvolte vhodnou tloušťku izolace. Ta se odvozuje od skladby a materiálu, který strop tvoří. Dle aktuálně platné normy je třeba dosáhnout jedné ze dvou hodnot – požadované a doporučené. Hodnota požadované je 0,3 W/m2.K, doporučené 0,2 W/m2.K s tím, že čím je nižší, tím jsou tepelně izolační vlastnosti lepší. Pro dosažení těchto hodnot je třeba použít izolaci o tloušťce minimálně 20 centimetrů,
 • nezapomeňte na parozábranu a položte ji důkladně – parozábrana je hydroizolační fólie, která zabraňuje pronikání vlhkosti do konstrukce střechy a musí být řádně utěsněna, a to jak ve spojích, tak ve všech místech, kde je napojována na stěny či prostupy (například okna).
Parozábrana je důležitou a nezbytnou součástí zateplení
Parozábrana je důležitou a nezbytnou součástí zateplení (Zdroj: )

Zateplení z horního prostoru

V rodinném domě, kde se nachází nevytápěná půda a chcete zateplit strop pod ní, je možné položit tepelnou izolaci na její podlahu. Je možné použít různé druhy izolací, jejich výhodou je u některých vzhledem k systému zateplení pouhou pokládkou jejich snadné odstranění.

 • vyrábí se ve formě desek nebo rolí,
 • izolaci položenou na půdě, kterou chcete mít pochozí, je třeba ještě opatřit záklopem z prken nebo OSB desek, v opačném případě budou stačit úzká prkna, která umožní údržbu potřebného,
 • použitou vatu je dobré chránit před prachem a studeným větrem použitím lepenky, kterou se překryje.
Vhodným materiálem pro zateplování stropu je minerální vata
Vhodným materiálem pro zateplování stropu je minerální vata (Zdroj: )

 • vhodný polystyren pro zateplení stropu nese označení EPS 100Z nebo S, pro nejlepší výsledky je vhodný šedý polystyren o tloušťce minimálně 200 milimetrů,
 • je vhodné volit izolaci ve dvou vrstvách, kdy se druhou překryjí spáry spodní vrstvy,
 • vzhledem k pevnosti materiálu je možné plochu využívat jako pochozí.

Mezi trámy se nafouká minerální vlna, někdy se používá také celulózová izolace ošetřená proti biologickým škůdcům.

 • Aplikace je rychlá, snadná a dostane se do všech míst,
 • materiál je paropropustný, s dobrými izolačními vlastnostmi,
 • tento způsob zateplení stropu má i své nevýhody – jsou jimi vznik tepelných mostů a častý vznik plísní.
Aplikace foukané izolace je rychlá a snadná
Aplikace foukané izolace je rychlá a snadná (Zdroj: )

 • dá použít z vrchní i spodní strany stropu,
 • dostane se i do všech dutin,
 • po aplikaci je možné ji seříznout na zvolenou tloušťku.

Zateplení zespodu

Zateplení stropu lze řešit také umístěním izolace do místnosti. Je nutné ovšem počítat s tím, že se tím značně sníží strop, což v některých případech není vhodné ani možné, zejména o potřebnou tloušťku. Zateplení ve formě minerální vlny lze vkládat do podhledu, strop lze zateplit také kontaktním způsobem. Je to způsob, kdy se izolace ve formě polystyrenových desek připevňuje na strop z dané místnosti. Ovšem nese sebou jistá rizika, kterým je třeba co nejvíce předcházet:

 • zachovejte světlou výšku místnosti minimálně 2,5 metru,
 • může zde kondenzovat vlhko,
 • dřevěné stropy jsou ohroženy hnilobou a dřevokaznými houbami.
Minerální vlnu lze vkládat i do stropního podhledu
Minerální vlnu lze vkládat i do stropního podhledu (Zdroj: )

 • použijte polystyren klasický s označením EPS 70,
 • nalepte ho k podkladu cementovým lepidlem a ukotvěte talířovými hmoždinkami (pak musí být ovšem strop dostatečně únosný, aby izolaci udržel).
Tepelnou izolaci lze vložit do podhledu
Tepelnou izolaci lze vložit do podhledu (Zdroj: )

Zateplení trámů

Se zateplením stropu souvisí i zateplení stropních trámů. V tomto případě je možné použít skelnou nebo minerální vatu. V každém případě je nutné použít parozábrany, které přijdou do míst nejblíže vytápěné místnosti – tedy do podhledu pod budoucím stropem, nebo přímo pod izolaci.

Autor: Lenka Tajbrová (text), Depositphotos (foto)

Související k tématu