reklama

Máte stále vlhké stěny? Poohlédněte se po zateplení

Zateplení by se mělo provádět vždy na suché zdi. V případě, že máte zdi vlhké, je potřeba nejdříve najít a odstranit příčinu. Až poté zdi zateplujte, ať už zvenku nebo zevnitř. Použijte paropropustné zateplení, abyste zamezili dalšímu vzniku vlhkosti.

Máte stále vlhké stěny? Poohlédněte se po zateplení

Zateplení jakékoliv stavby se provádí za účelem šetření energií a tím i finančních prostředků. Kvalitní zateplení může sice stát více peněz, ale časem se nám tato investice vrátí a za energii budeme už jenom inkasovat peníze zpět. Také tím od začátku šetříme životní prostředí a energií již celkově neplýtváme. Pokud však máme zdi vlhké, musíme vyřešit nejdříve tento problém. Zateplení vlhkých stěn není možné. Voda by se ještě více kondenzovala uvnitř zdí, vytvářela větší a větší vlhké mapy a následně nám vykvete nepříjemná plíseň. To je jednak pro naše zdraví hodně škodlivé, ale také to degraduje stavební materiál a může vážně poškodit celý dům.

Před samotným zateplením stěny překontrolujte a pokud najdete vlhká nebo dokonce přímo mokrá místa, musíte zasáhnout. Najděte příčinu vzniku vlhkosti, a tu odstraňte. Pokud se jedná o rozsáhlejší problém, obraťte se na odborníka a s opravami neotálejte. Voda ve zdech může nadělat opravdu veliké škody.

Pokud je okno neodborně usazené, vzniknou mezery, kudy bude zatékat dešťová voda
Pokud je okno neodborně usazené, vzniknou mezery, kudy bude zatékat dešťová voda

Možné příčiny vlhkých stěn

  • zatékání dešťové vody
  • kondenzace vodní páry
  • prasklé vodovodní potrubí
  • prosakování spodní vody
  • špatně provedené zateplení
Prasklé okapové potrubí může časem také vážně poškodit zeď domu
Prasklé okapové potrubí může časem také vážně poškodit zeď domu

Dešťová voda

Pokud zatéká dešťová voda ze stropu, je jasné, že bude potřeba opravit střechu a střešní krytinu, a zamezit tak dalšímu zatékání do domu. Dešťová voda může prosakovat také trhlinami ve fasádě., nebo kolem oken. To můžeme opravit použitím fasádní omítky nebo nátěru, který nepropustí srážkovou vodu dovnitř, ale zároveň je prodyšný a nezadržuje vodní páru vznikající v domě. Okna je potřeba dobře utěsnit po obvodu a kolem parapetů.

Kondenzace vodních par

Pokud máme zdi zaizolované tak, že nepropouštějí vlhkost z obytných částí domu ven, tak se tato voda začne kondenzovat na zdech. V bytech a domech se pravidelně dostává do ovzduší přirozená vlhkost díky vaření, praní, koupání a sprchování, a také přímo z nás – dýcháním a pocením. Místnosti je potřeba pravidelně větrat, v zimě můžeme využívat mikroventilaci, nebo zavést cirkulaci vzduchu v domě některým moderním systémem. Zbytečné šetření za topení je také důvodem kondenzování vody ve zdech, protože se vlhkost nemá jak vysušit. Šetřete na správných místech a dopřejte sobě i domu dostatek tepla. Odmění se vám suchými a zdravími stěnami.

Na vlhkých stěnách se časem vždy vytvoří nepříjemná plíseň
Na vlhkých stěnách se časem vždy vytvoří nepříjemná plíseň

Prasklé vodovodní potrubí

Prasklé vodovodní potrubí je potřeba včas opravit, přizvěte si na pomoc odborníka. Počítejte s tím, že budete do zdi muset sekat a poté ji také opravit. Pokud bydlíte v bytovém domě a prosakuje vám voda ze společných prostor nebo od sousedů, nemusí to být snadné, ale s řešením také neotálejte. Vysvětlete všem, že vlhkost v domě se dříve nebo později potáhne zdivem dál a stane se mnohem větším problémem celého domu.

Prosakování spodní vody

Při prosakování spodní vody je nutné dům odizolovat a tím zajistit, aby se spodní voda opětovně nedostávala do zdiva domu. Toto je už vážnější problém a jeho odstranění je náročnější a nákladnější. Pokud je jinak dům v dobrém stavu, tak se taková investice rozhodně vyplatí. Před samotnou sanací zdí si nechte udělat kvalifikovaný rozbor, který specifikuje zdroj vzlínání vlhkosti, určí nejvíc postižená místa a navrhne adekvátní způsob sanace.

Vlhkost z půdy viditelně poškozuje zdivo domu, omítka časem úplně opadá
Vlhkost z půdy viditelně poškozuje zdivo domu, omítka časem úplně opadá

Nadměrná izolace

Pokud se fasáda zaizoluje až příliš, může také způsobovat potíže s vlhkostí ve zdech. Vodní pára nemá jak se odpařovat, případně jsou ve fasádě trhliny, kudy protéká dešťová voda dovnitř a zadržuje se mezi izolací a zdivem. Toto většinou způsobuje zateplení obyčejným polystyrenem bez dalšího odvětrávání. Neodborné nebo zbytečně levné zateplení vám sice naoko ušetří peníze, ale velice rychle nadělá nové vrásky a stejně budete muset sáhnout do kapsy pro další finance na opravy. Při zateplování domu proto myslete dopředu a ekonomicky. Raději investujte do kvalitního materiálu a dobře odvedené práce, a budete mít na dlouhou dobu klid a peníze pod kontrolou.

Sanace před zateplením vlhkých zdí

Jednoznačné příčiny, jako je zatékání poškozenou střechou, prasklé potrubí nebo špatné větrání, odstraníte docela snadno. Opravíte, co je potřeba, naučíte se lépe používat mikroventilaci a pravidelně v zimě topit aspoň v minimální míře a máte v podstatě vyřešeno. Pak už jenom stačí zdi vysušit, ošetřit vhodnou penetrací, v tomto případě se hodí protiplísňová penetrace, a můžete vymalovat a poté zvenku podle potřeby zateplit.

Pokud je problém větší a prosakuje vám spodní voda ze země, máte několik možností, jak zabránit dalšímu prosakování. Vždy se jedná o způsob, jak zamezit, aby zdivo natahovalo do sebe vlhkost. Radikálním řešením je podříznutí zdiva a dodatečná aplikace hydroizolace. Toto řešení je velmi spolehlivé. Zdi se postupně podřezávají a do vzniklé spáry se po částech vkládá asfaltová hydroizolace nebo ocelové nerezové plechy. Tato metoda je hodně spolehlivá a můžete ji využít u zdí do šířky 60 cm.

Stěna poškozená vlhkostí uvnitř domu je také známkou nutné sanace obvodových zdí
Stěna poškozená vlhkostí uvnitř domu je také známkou nutné sanace obvodových zdí

Snadnější možnost je dodatečná hydroizolace chemickou cestou. K dispozici je několik tmelů, které jsou schopny ve zdivu vytvořit hydrofobní souvislou vrstvu. Zdi se navrtají nad podlahou v osových vzdálenostech zhruba 12 cm a do těchto děr se aplikuje speciální tmel. Po několika dnech se samovolně rozpustí do okolního materiálu a vytvoří tak potřebnou izolaci, která je schopná zamezit postupu vody. Pro výběr vhodného tmelu se raději poraďte s odborníkem, popř. si zjistěte informace a reference o více značkách.

Další možnost je odizolování příkopem, který vykopeme z vnější strany kolem vlhkých zdí. Takové dno musí být vyspádované jak podélně, tak i příčně a musí chránit základy před promrzáním. Dno se musí upravit tak, aby voda co nejsnadněji odtékala pryč. Může se vybetonovat, nebo se použije cementová slupka, která zajistí rychlý odtok vody. Provedení by se mělo volit i s ohledem na estetickou stránku budovy.

Podobným způsobem je použití podélné průběžné drenáže. Opět se vykope příkop, odstraní se degradovaný materiál a zdi se opraví vhodnou omítkou. Pod úrovní základové spáry se vykope rýha a do ní se umístí drenáž obalená geotextilií. Nakonec se obsype štěrkem a zahází do požadované úrovně. Pokud se ponechává část příkopu, je vhodné jeho dno zpevnit, aby nedocházelo k dalšímu vsaku a voda byla efektivně odváděna od zdiva pryč.

Hydroizolace je další z možností, jak omezit vzlínající vlhkost do zdí
Hydroizolace je další z možností, jak omezit vzlínající vlhkost do zdí

Pro méně poškozené zdi je vhodné zaházení příkopu kvalitním jílem, který má skvělé izolační vlastnosti. Šířka takového záhozu bývá od 20 do 40 cm. Ve zbylé části příkopu se také tady provede na dně drenáž. Příkop se zahází až do úrovně okolního terénu, a nakonec se umístí dlažba.

Možností je opravdu hodně a často se kombinují podle konkrétní specifikace problému, typu stavby, podloží a dalších faktorů. Vždy se poraďte s odborníkem a takto rozsáhlou opravu vlhkých zdí raději svěřte práci kvalifikované firmě. Budete mít zároveň i možnost případné reklamace a záručních oprav.

Pro zateplení zdí, které byly poškozené vodou, je následně rozhodně vhodnější vyhnout se zateplení polystyrenem a podobnými materiály. Zvolte raději paropropustné izolace jako jsou minerální nebo skelná vata. Nezapomeňte na dostatečné odvětrávání a kvalitní pohledovou omítku.

Publikováno: 24. 8. 2019, Autor: Silva Pokorná (text), Depositphotos (foto)