reklama

Výběr vhodné izolace pro zateplovací systémy

Vybraný typ udává izolační schopnost zateplovacího systému a výši odpovídající úspory za energie. Podívejme se tedy na v současnosti nejpoužívanější trendy v zateplování domů i střech. Obecně platí pravidlo: čím více, tím lépe, ale i to má své pravidla.

Výběr vhodné izolace pro zateplovací systémy

Bílý pěnový polystyren

Nejběžněji se používá bílý pěnový polystyren EPS70F, EPS100F. Jde o nejoblíbenější tepelný izolant pro zateplení fasád. Bílý pěnový polystyren má výborné tepelněizolační vlastnosti, je lehký, tvarově stabilní, nenasákavý, do určité míry odolný proti stlačení, samozhášivý, velmi dobře se s ním pracuje, řeže a tvaruje. Je naprosto hygienicky nezávadný. Pěnová hmota polystyrenu se skládá asi ze 2 % polystyrenu a 98 % vzduchu. Tady je uzavřený vzduch v jednotlivých kuličkách nejlepším tepelným izolantem. Důvodem, proč je bílý fasádní polystyren tak oblíbený a mezi stavebníky hodně využívaný tepelněizolační materiál je jeho nízká pořizovací cena a vysoká životnost při správném použití a zabudování. Odborníci doporučují pro zateplení fasád používat EPS100F, je to jednoduše kvalitnější výrobek s lepšími parametry. Pro zateplení fasád se doporučují pouze výrobky EPS70F a EP100F renomovaných českých výrobců, kde jsou jejich výrobky zapsány do příslušných ETICS fasádních systémů např. (Styrotrade, Bachl, Isover, DCD-Ideal, Rapol).

Podstatnou nevýhodou polystyrenu je jeho možná sublimace (smršťování do původního stavu, ubývání na objemu, ztrácení se), které vzniká při trvalém působení teploty nad 85 °C. Z toho plyne nevystavovat trvale polystyren teplotám nad 70 °C, nevkládat ho pod tmavé parapetní plechy, neaplikovat tmavé fasádní barvy, nezateplovat na místech, kde se zvyšuje okolní a povrchová teplota (např. průmyslové výrobní linky a provozy) a nevystavovat přímému ohni, popřípadě nepoužívat do protipožárních stěn.

Aplikace izolace Knauf
Aplikace izolace Knauf

Minerální (kamenná) fasádní vata

Tento materiál za jeden z nejlepších fasádních izolantů. Důvodem je velmi dobrá paropropustnost, dobré tepelněizolační vlastnosti, nehořlavost a akustický útlum. Nevýhodou fasádní kamenné vaty je vysoká objemová hmotnost a její náročnější montáž na fasádu a podstatně vyšší cena oproti EPS izolacím a to i přes naprosto stejnou tepelně izolační vlastnost jako EPS fasádní izolanty. Díky vyšší ceně je fasádní kamenná vata používána výhradně na zateplení požárních pásů fasád a u celoplošného zateplení budov s výškou nad 30 m. Nutnost zateplovat plochy fasádní vatou je nad 22,5 m výšky objektu.

Podstatnou výhodou zateplení stěn fasádní vatou s ohledem na paropropustnost vnější povrchové úpravy (omítky) je, že ve stěně nedochází ke kondenzaci vodních par a to při jakékoliv použité tloušťce vaty. Vata je schopná postupně přenášet a vyrovnávat tok vodní páry. U zateplení fasádní vatou by měl být dodržen postupný zvětšující se tok vodních par směrem z konstrukce do exteriéru. (tj. jednotlivé skladby omítkového a zateplovacího souvrství od zdiva směrem do exteriéru by měli mít menší a menší difuzní odpor). Z toho vyplývá nutnost odstranit z fasády všechny souvrství, které by mohly bránit pozvolnému průchodu vodních par z konstrukce. Pak má zateplení vatou své opodstatnění.

V současnosti existují na trhu tyto produkty, které lze použít na kontaktní zateplení fasád, které se vyrábějí z kamenné vaty. Jedná se o produkty s rozdílnou orientací vláken kamenné vlny: příčná (kolmá) orientace vláken; podélná orientace vláken a podélná orientace vláken s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou.

Příčná (kolmá) orientace vláken (tuhé lamely 200x1000 mm, 333x1000 mm) má součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 - 0,042 W.m-1.K-1. Příklady produktů: Isover NF, Nobasil FKL, Rockwool Fasrock LL. Výrobek je vhodný pro fasádní systémy, na které je aplikovat těžší obklad. Materiál má vysokou pevnost v tahu.

Podélná orientace vláken (tuhá deska 500x1000 mm, 600x1000 mm) má součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W.m-1.K-1. Příklady produktů: Isover TF, Nobasil FKD, Rockwool Fasrock. Výrobek je předurčen pro aplikaci do vnějších stěn, přesněji do kontaktních zateplovacích systémů, pro svou zvýšenou tuhost, pevnost a pro své tepelně-izolační, zvukově-izolační a protipožární vlastnosti.

Podélná orientace vláken s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a má vylepšené tepelněizolační vlastnosti (tuhá deska 500x1000 mm, 600x1000 mm) disponuje součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,036 W.m-1.K-1. Příklady produktů: Isover TF profi, Nobasil FKD S, Rockwool Fasrock MAX E. Výrobek je předurčen pro aplikaci do vnějších stěn, přesněji do kontaktních zateplovacích systémů, pro svou zvýšenou tuhost, pevnost a pro své tepelně-izolační, zvukově-izolační a protipožární vlastnosti.

Jsou sice investičně náročnější, než ETICS (zhruba třikrát) a než minerální vata (asi dvakrát), ale poskytují největší komfort pro uživatele. Jak již bylo řečeno, mají největší budoucnost.

Tohle není pohádka O třech prasátkách, ale efektivní izolace přírodním materiálem
Tohle není pohádka O třech prasátkách, ale efektivní izolace přírodním materiálem

Zateplení střechy

V podkroví pod střechou v pohodlí a v bezpečí. Pro zajištění komfortního bydlení v podkroví je nutné, aby střecha splňovala požadavky tepelné i akustické pohody a zároveň zajišťovala požární bezpečnost. Správná volba systému izolace střechy a výběr kvalitní izolace je rozhodujícím faktorem, který zásadně ovlivní mj. energetickou náročnost budovy.

Správně zateplená střecha je základem každého domu. Až 30 % energie na vytápění může unikat šikmou střechou, pokud je nezateplená nebo zateplená nekvalitně. Proto bychom zateplení střechy neměli brát na lehkou váhu. Je to investice, která se vyplatí. Větší tloušťka kvalitní izolace přinese výrazné úspory za energie a zároveň umožní dosáhnout nízkoenergetický nebo pasivní standard.

Správná volba systému izolace střechy a výběr kvalitní izolace je rozhodujícím faktorem při zateplování střechy. Tepelné izolace, které jsou nedílnou součástí celého střešního souvrství, mohou ovlivnit funkčnost a životnost celé konstrukce. Proto je velmi důležité používat kvalitní izolace, které mají výborné tepelné, akustické i protipožární vlastnosti. Všechny tyto požadavky lze zajistit použitím izolací z nehořlavé kamenné vlny ROCKWOOL, které jsou osvědčeným materiálem pro zateplování. Díky vyšší objemové hmotnosti jsou tvarově stálé, pružné, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně funkční po desítky let. Jejich vyšší objemová hmotnost přináší vyšší užitnou hodnotu právě v oblasti tepelných, akustických, protipožárních i mechanických vlastností.

V souvislosti s rostoucími požadavky norem na zateplování dochází i ke zvyšování tlouštěk izolací. Aplikace větší tloušťky izolace ve střeše je možná pomocí zateplení nad krokvemi. Tento způsob izolace střechy je z hlediska tepelněizolačních vlastností nejvýhodnější variantou. V případě nízkoenergetických domů celková tloušťka izolace v konstrukci šikmé střechy činí kolem 300 mm, u pasivních domů je ještě vyšší.

Pro izolaci střechy nad krokvemi nabízí ROCKWOOL systémové řešení TOPROCK. Součástí tohoto systému jsou nehořlavé izolace z kamenné vlny ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS a nadkrokevní kovové držáky o výšce 120 mm nebo 180 mm. Použití systému TOPROCK umožní aplikovat izolaci v tloušťce až do 300 mm. Systém lze rovněž kombinovat se zateplením mezi a pod krokvemi, takto je možné použít podstatně vyšší tloušťku izolační vrstvy. Tento systém nadkrokevního zateplení je používán stále častěji jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. Je ideální pro energeticky úsporné i pasivní domy.

Pokud jste na pochybách, co zvolit, doporučujeme se obrátit třeba na odborníky z webu NejŘemeslníci.cz.

Publikováno: 23. 8. 2019, Autor: NejŘemeslníci (text a foto)