reklama

Zateplení fasády je pro stavbu jako kabát pro člověka

Pokud chcete zateplovat dům, vsaďte na kvalitu a nesnažte se za každou cenu pořídit co nejlevněji. Při špatně provedené práci, budete velmi brzy zateplovat znovu a ušetřené peníze vám tak nezůstanou. Nemluvě o prodraženém vytápění.

Zateplení fasády je pro stavbu jako kabát pro člověka

Jako u všeho, je i zateplení fasády domu možné provést svépomoci. Má to svá úskalí, ale pokud máte dostatek odhodlání a času, můžete se do toho pustit. Nejdůležitější je tady pečlivá příprava. Zhodnocení stavu domu, nalezení tepelných mostů a určení vhodné izolace. V naší krajině se nejčastěji používají pláty z minerální vaty nebo levnější a lehčí polystyrenová desky.

Izolaci je nutné provést důkladně od podlah až po střechu
Izolaci je nutné provést důkladně od podlah až po střechu

Vyberte typ a způsob zateplení

Oslovte odborníka a poraďte se jak a čím zateplit právě váš dům. Vypadá to jednoduše, ale pro správné fungování zateplení a skutečnou úsporu financí za vytápění, je důležité zvážit více faktorů. Do úvahy je nutné vzít provedení a konstrukci celé stavby, místa kolem oken a balkónů, zateplení podlah, střechy, vnitřní umístění vytápění a mnoho dalšího. Na základě všech faktorů vyberte vhodný typ a tloušťku zateplení.

Zateplování polystyrenovými deskami je velmi častý způsob izolace
Zateplování polystyrenovými deskami je velmi častý způsob izolace

Nákup a uskladnění materiálu

Výhodné je nakupovat v e-shopu s dodávkou až na stavbu. Nabídka na trhu od jednotlivých značek je velmi podobná. Vybírejte střední a vyšší cenovou relaci, tedy vyšší kvalitu. Nakupujte ideálně vše uceleně od jednoho dodavatele. Množství nakupte určitě s přesahem, něco málo spotřebuje například řezání. Raději ať něco zůstane, než se zdržovat sháněním chybějícího materiálu. Izolaci můžete uskladnit venku, stačí ji přikrýt fólií. Vše ostatní skladujte raději pod střechou.

Nezapomeňte na potřebné a kvalitní nářadí, bez kterého se také neobejdete. Zvažte také, zda budete dávat zpátky původní přídavné prvky, jako jsou okapy, parapety a ostatní, nebo budete dávat nové. Pokud nové, nakupte si je také dopředu a mějte je již připravené.

Nakonec budete potřeba celou fasádu omítnout. Barvu omítky zvolte světlejší. Pokud chcete přidávat zdobné prvky jako je obklad ve spodní části domu apod., zvažte to dopředu a přizpůsobte tomu i zvolenou izolaci.

Dobře umístěné lešení se odrazí i na lepší kvalitě zateplení fasády
Dobře umístěné lešení se odrazí i na lepší kvalitě zateplení fasády

Postavení lešení

Dobrou volbou jsou půjčovny lešení, které vám lešení také postaví. Pokud si budete lešení stavět svépomoci, tak správně se staví 30 cm od zdiva. Při zateplování je nutné připočítat tloušťku izolace. Pokud jste zvolili izolaci s tloušťkou 14 cm, postavte lešení od zdiva ve vzdálenosti 44 cm apod. Není nutné stavět lešení kolem celého domu. Můžete postavit lešení na dvou stranách a v rozích. Pokud se na jedné straně práce protáhnou, ušetříte za pronájem poloviny lešení, které již můžete vrátit.

Minerální vata se musí na zdech upevňovat pomocí kotvících prvků
Minerální vata se musí na zdech upevňovat pomocí kotvících prvků

Příprava na realizaci

Podrobně si nastudujte postupy jednotlivých kroků, ať vám pak jde práce bez zbytečných prostojů. Překontrolujte si znovu, zda máte vše k dispozici, ať vás nezdržuje dodatečné shánění a práce vám nestojí. Pokud možno, přizvěte na pomoc šikovného zedníka nebo aspoň stavební dozor, který vám jednotlivé kroky průběžně zhodnotí.

Více sehraných pracovníků odvede práci rychleji
Více sehraných pracovníků odvede práci rychleji

Technologický postup zateplení fasády

 • Sundejte všechny přidané prvky na domě, které by mohly vadit instalaci izolačního materiálu. Většinou se jedná o hromosvody, okapy, parapety u oken, světla, odvětrávací mřížky, různé stříšky a podobné části. Také je obcházení takových částí izolací a novou stěrkou hodně nevzhledné.
 • Zdivo zbavte staré uvolněné omítky a všech uvolněných částí. Celý povrch vyrovnejte, veškeré díry a spáry je nutné zacelit. Podklad musí být suchý, pevný a rovný. Pokud je to nutné, je potřeba povrch i odmastit.
 • Naneste penetrační nátěr, který zajistí dokonalé spojení mezi základním povrchem a lepícím materiálem. Nanášejte nejlépe zednickou štětkou.
 • Namontujte soklové lišty podél celého domu, kde budete instalovat izolaci.
 • Nalepte po celém obvodu vybraný fasádní izolační materiál. V případě vaty počítejte s větší nasákavostí lepící hmoty. Lepící tmel naneste na celou plochu zdi a také na izolační desku v třech bodech formou bochánků. Lepte vždy odspodu směrem nahoru.
 • Kolem různých otvorů, například kolem oken je nutné izolaci umístit tak, aby jednotlivé rohy otvorů vycházely do plochy desky. V rozích musí být deska vyřezaná do tvaru L. Spáry mezi deskami musí být od rohů vzdáleny minimálně 10 cm.
 • V rozích budovy se desky skládají střídavě na vazbu. U okenních otvorů roh ostění nebo nadpraží tvoří hlavní izolační deska nebo lamela. Izolace ostění a nadpraží se vlepí do vzniklé mezery.
 • Jednotlivé desky ukotvěte talířovými hmoždinkami, které zamezí nadzvednutí vůči povrchu podkladu. To by mohlo vzniknout důsledkem sání nebo teplotního vlivu. Také se tím zamezí posunutí izolace do stran. Použijte minimálně 4 kusy na m2.
 • Více namáhané místa, jako jsou podhledy, parapety nebo nároží, vyztužte pomocí rohových hliníkových či PVC lišt s výztužnou tkaninou. Lišty zajistí pevné spojení s další vrstvou a chrání před poškozením.
 • Překontrolujte celou plochu, zda izolace drží na místě, a případné mezery vyplňte pomocí přířezů izolačního materiálu. Mezery mezi izolačními deskami, zejména u kamenné vlny, nevyplňujte montážní pěnou ani montážním či stěrkovým tmelem.
 • Poté celou plochu vystěrkujte směrem shora dolů, minimální vrstva je 2 až 5 mm, a vtlačte do ní výztužnou tkaninu, tzv. perlinku. Tkanina musí být z obou stran krytá stěrkovou hmotou. Při napojování jednotlivých pruhů perlinky dodržujte překrytí minimálně 10 cm. Na více namáhaných místech fasády použijte dvě vrstvy.
 • Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy (ideálně 24 hodin), naneste penetraci jako podklad pro finální stěrku.
 • Teprve teď instalujte zpátky veškeré klempířské osazení, jako jsou parapety, oplechování a další podobné komponenty. Vraťte zpátky také odvětrávací mřížky, pokud byly vstupy zachované.
 • Zatmelte spáry kolem oken pružnými akrylátovými tmely.
 • Nakonec vystěrkujte celou zateplenou fasádu bílou nebo barevnou omítkou podle vašeho výběru.
 • Schéma ukotvení izolačního materiálu talířovými hmoždinkami
  Schéma ukotvení izolačního materiálu talířovými hmoždinkami

  Publikováno: 23. 8. 2019, Autor: Silva Pokorná (text), Depositphotos (foto)