reklama

Jakou izolaci zvolit pro zateplení rovné či šikmé střechy?

Jakmile musíme začít řešit zateplení domu, je dobré se zaměřit nejprve na střechu. Zde ale vyvstává problém, jaký systém zateplení zvolit. Rozdíl je samozřejmě i u zateplení rovných a šikmých střech. Na trhu je nepřeberné množství nabídek izolací, někdy dochází ke kombinaci materiálů. Pokud nevíme přesně, který druh i způsob zvolit, je lepší se obrátit na odbornou firmu. Ta ví vše o paropropustnosti, tepelných mostech a dalších pojmech.

Jakou izolaci zvolit pro zateplení rovné či šikmé střechy?

Nejprve celou problematiku musíme rozdělit na střechy ploché a šikmé. U těch plochých je to jednodušší. Máme několik variant: klasický jednoplášť , kde se používá opět ETICS, či PIR nebo obrácený (inverzní střecha – tepelná izolace je vystavena povětrnostním vlivům), či dvouplášť, který ale již nejde více tepelně izolovat. Lze však použít novinku – zafoukávanou izolaci. Její předností je rychlost. U šikmých střech se zatepluje mezi krokve a pod krokve.

U šikmých střech je zateplení jednodušší než u střech plochých a často je také méně nákladné. Existuje opět mnoho postupů a parametrů, podle čeho vybrat správnou tepelnou izolaci. Vždy vybíráme kvalitní a lety ověřené izolace a používáme pouze ty nejlepší postupy.

Střecha konstrukčně

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak zabránit únikům tepla během zimních měsíců, v letních měsících zpomalit prostup tepla od slunečního záření dovnitř budovy a také způsob, jak využít podkrovní prostor k bydlení. Použitím minerálně vláknitých materiálů, lze dosáhnout tepelně izolační vrstvy dle stávajících požadavků, akusticky vyhovujícího prostředí i požárně bezpečné konstrukce, která nepřispívá k rozvoji požáru.

Šikmá střecha

Často se při zateplení šikmé střechy stává, že si samostavitelé nakoupí všechny potřebné materiály a komponenty pro zateplení šikmé střechy a stejně se zateplení mine účinkem, jelikož byl zvolen nesprávný postup. Nebo se něco, co vypadalo jako nedůležité, opomnělo a neprovedlo. Ono někdy na detailech záleží a u zateplení šikmé střechy to platí obzvláště.

Při zateplování střech by se mělo vždy dbát na kvalitu, protože by mohly vzniknout tepelné mosty. U tepelných mostů následně kondenzuje voda a konstrukci může především na povrchu obohatit plíseň. A to nechce nikdo. Proto využíváme tepelnou izolaci ve dvou vrstvách. První úrovní je zateplení šikmé střechy mezi krokvemi. Tím zabráníme prostupu tepla pravděpodobně nejvíce. Poté se zabýváme tepelnou izolací pod krokvemi - tedy směrem do interiéru. Tak získáme správně odizolovanou konstrukci a tepelné mosty by měly být nanejvýš minimální.

Nebojte se dát do šikmé střechy půl metru tlustou izolaci. Šetření zde vůbec není na místě. Rozhodnutím o správné tloušťce izolace určujete již nyní své náklady na vytápění pro příští desetiletí. Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3 – 5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví, které se vám již za několik let vrátí díky nižším nákladům na vytápění. Potom již počítáte jen čistý zisk, který lze ještě zvýšit využitím některého z dotačních programů.

Optimální tepelnou ochranu a nejvyšší pohodu prostředí dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,10 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu).

Aplikace nadkrokevní izolace
Aplikace nadkrokevní izolace

Pod, mezi i nad krokve

Pokud máme stávající tepelnou izolaci mezi krokvemi (na plnou výšku krokví), pak můžeme zvýšit její tloušťku přidáním pod krokve (ubrat si prostor z interiéru) nebo nad krokve. Tento způsob přináší i technické komplikace, protože střešní konstrukce musí splňovat požadavky na parotěsnost, vodotěsnost a minimalizaci tepelných mostů. Riziko nedokonalosti při tomto způsobu se zvyšuje s počtem zabudovaných vrstev a pracovních kroků. Proto se od způsobu zateplování mezi krokvemi, pod nebo nad krokvemi upouští a začíná se stále více používat nadkrokevní zateplení, které je z hlediska stavební fyziky lepším řešením, než zateplování mezi a pod nebo nad krokvemi.

Pro splnění nákladového optima dle vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov je nutná tloušťka tepelné izolace 260 mm či více, a to bez vlivu krokví. S uvažováním jejich vlivu jakožto tepelného mostu se směle dostáváme k hodnotám 300 mm či více.

Předpokladem pro bezchybnou funkci zateplených střešních konstrukcí je parotěsné, a tím i vzduchotěsné uzavření konstrukce ze strany interiéru. Vzduchotěsnost je závislá na dokonalém utěsnění parotěsné vrstvy, jak ve vzájemných spojích folií, tak v návaznosti parotěsné vrstvy na okolní konstrukce (štítové zdi, okna, prostupy…).

Pokud se nelze stoprocentně spolehnout na dokonalé provedení všech detailů, je z hlediska dlouhodobé životnosti střechy bezpečnější navrhovat větranou vzduchovou mezeru mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolací.

Projektant pak musí kompenzovat sníženou tloušťku izolace (o tuto vzduchovou mezeru) v dalších vrstvách konstrukce tak, aby byla zachována celková doporučená tloušťka izolace. Co nejblíže vnitřnímu povrchu, ale s dostatečnou vzdálenosti od vnitřního obkladu, se umisťuje parotěsná vrstva a nad tepelnou izolaci nebo na plnoplošné bednění vrstva doplňkové hydroizolace.

Pokud není doplňková hydroizolační vrstva dostatečně propustná pro vodní páru, je nutné prostor pod ní provětrávat propojením této vrstvy s vnějším ovzduším (větrací mezerou). Způsob osazení střešní krytiny určuje její výrobce. Je nutno rovněž dbát pokynů výrobců obou fólií – parotěsné i doplňkové hydroizolace. Ve většině případů se vyžaduje, aby vzduchová mezera situovaná pod krytinou byla provedena tak, aby byl umožněn odtok případně proniklé srážkové vody. Vzhledem k tomu, že správný výběr materiálů a správná konstrukce šikmé střechy jsou klíčové pro její celkovou funkčnost a životnost a výrazně ovlivňuje mikroklimatické podmínky v daném objektu, doporučujeme obrátit se vždy na zkušeného specialistu projektanta, který je schopen odborně posoudit navržené řešení dané střechy.

Zateplení nad krokvemi je v módě
Zateplení nad krokvemi je v módě

Tento způsob zateplení se skládá z několika vrstev, kde tou hlavní je tepelná izolace. Ta díky eliminaci tepelných mostů (například vlivem krokví) tvoří nepřerušovanou vrstvu a díky tomu je tento systém v řadě případů vhodnější než klasické systémy zateplení šikmých střech.

Tepelná izolace není kombinovaná s jinými stavebními prvky s rozdílnými tepelně izolačními vlastnostmi, např. dřevo, kov apod. Vliv krokví je eliminován bez vzniku rizika nekontrolovatelných spojů. V klasické skladbě (izolace mezi krokvemi) tvoří krokve zhruba 20% z celkové zateplené plochy a tepelně izolační vlastnosti dřeva jsou 4x horší než běžná izolace.

Důvodů, proč zateplit nad krokvemi, je několik. Ten hlavní ale je, že tloušťka izolace v konstrukci šikmé střechy nám dnes již začíná značně snižovat obytný prostor. Běžná výška krokví je 160 mm, ale doporučené hodnoty na základě vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov se pohybují nad hranicí 260 mm. Taková tloušťka izolace již interiérový prostor značně zmenší.

Nadkrokevním zateplením se vyhneme složité a komplikované skládané konstrukci, kde je vyžadovaná 100% funkčnost parozábrany a dokonalé utěsnění minerální tepelné izolace kolem krokví. Izolace musí být tvarově stálá, aby časem nedocházelo k sesouvání, deformacím a uvolňování kolem krokví. Správné provedení a vodotěsnost podstřešní pojistné difúzní hydroizolace je podmínkou správné funkce střešní konstrukce. Při montáži střešních latí a kontralatí se pojistná hydroizolace nesmí poškodit - protrhnout.

Pokud jste na pochybách, co zvolit, doporučujeme se obrátit třeba na odborníky z webu NejŘemeslníci.cz.

Publikováno: 21. 8. 2019, Autor: NejŘemeslníci (text a foto)