reklama

Zateplení musí řešit celý objekt

Nejdůležitějším materiálem ve skladbě zateplovacího systému fasády je tepelná izolace. Vybraný typ udává izolační schopnost zateplovacího systému a výši odpovídající úspory za energie na vytápění domu. Co si pod tím můžete představit, vám poradí NejŘemeslníci.cz

Zateplení musí řešit celý objekt

Nastala zásadní změna v projektování budov z hlediska energetického a tím pádem i z hlediska tepelných izolací. Obálka budovy nebude problém. Komplikace nastávají ve chvíli, kdy je potřeba získat energetický štítek na celou budovu.

Izolace domu rozdělujeme do více skupin podle požadavku na použití. Jednoduše jde o: hydroizolace jako izolace proti vlhkosti a vodě; izolace tepelné pro snížení prostupu tepla a izolace zvukové zabraňující šíření zvuku stavební konstrukcí.

Evropská směrnice zásadně ovlivňuje navrhování staveb z hlediska energetického i z hlediska stavebních izolací. Jde o to, abychom navrhovali budovy s téměř nulovou spotřebou energie, kdy je tato téměř nulová spotřeba navíc ještě kryta z obnovitelných zdrojů. To znamená, že již nebude možno, aby celý objekt navrhoval jen stavbař, projektant nebo architekt, protože do hry vstupují další složitější kritéria, kterých je, pokud se nemýlím, sedm. Jestliže se jedno z nich nepodaří naplnit, pak objekt nebude splňovat to, co mu směrnice předepisuje. Pak se na něj nepodaří získat již ani stavební povolení a jeho kolaudaci ani nemluvím.

Běžný projektant, který si doposud všechno dělal sám, se buď bude muset fantastickým způsobem přeškolit, nebo si musí uvědomit, že dál to bez týmové práce již nepůjde. Nejde pouze o to dům zaizolovat, ale vyřešit celou techniku prostředí včetně pohledu na environmentální záležitosti.

Kolik energie ušetří zateplení jednotlivých částí domu?

  • Výměna oken ... 7 %
  • Zateplení fasády ... 32 %
  • Zateplení stropu/ podlahy půdy ... 30 %
  • Zateplení podlahy ... 10 %
  • Větrání se zpětným získáváním tepla ... dalších 20% (po zateplení)
  • Komplexní řešení dle doporučení normy ČSN 730540 ... 70-80%
  • Komplexní řešení dle doporučení pro nízkoenergetické případně pasivní standard ... 80-90 %

Začít od základů

Hned zpočátku je nutné trochu problém rozdělit na stavby, kterou jsou podsklepené a na ty, co nejsou. Pokud budeme uvažovat o rezidenční výstavbě a občanské vybavenosti, která nebývá podsklepená, pak musím nejprve vytvořit vodorovnou izolaci v podlaze. Rovněž se musíme rozhodnout, jestli ji dám pod nebo nad hydroizolaci. Z technického hlediska je zajímavější varianta pod hydroizolaci. V tomto případě musím volit nenasákavý materiál, který má konstantní součinitel lambda: extrudovaný polystyren nebo pěnové sklo.

V případě, že musím izolovat sklep a jeho boční stěny, pak nejčastěji zvolím venkovní izolaci, kterou umístím před hydroizolaci a jsem opět nejčastěji u extrudovaných polystyrenů.

To, co je vidět

V případě zateplování venkovní obálky jsou v zásadě dvě možnosti: kontaktní zateplovací systém, kterému se krásně česky říká ETICS a nebo provětrávané fasády, které vytvářejí navíc i samotný vzhled budovy. Lze zvolit vláknité materiály nebo pěnoplasty. I zde existují další varianty. Kupříkladu výrobci ve snaze eliminovat chyby na stavbě, již dodávají tyto materiály s aplikovanou horní uzavírací vrstvou stěrky. Jsou i další materiály, například polystyren s grafitem, ale zde již dramaticky roste cena. Stejně jako v případě PIR materiálů.

Doporučuje se nekoukat pouze na vstupní investiční náklady. Jestliže do rovnice připočtu údržbu, provozní spolehlivost a další faktory, pak se ty provětrávané fasády stávají minimálně konkurenceschopné. Navíc v případě extrémně křivé fasády nemohu ETICS vůbec použít. Je nutné ale vymyslet kotvení celého systému, aby došlo k eliminaci tepelných mostů. Budoucnost mají právě provětrávaní fasády.

Běžný a účinný způsob izolace - polystyren
Běžný a účinný způsob izolace - polystyren

Vlákna versus polystyrén

Diskuse o tom, jestli stavba dýchá nebo nedýchá, jsou asi věčné. Při použití minerálních vláken má obálka budovy sice lepší difúzní vlastnosti než polystyren, ale ten rozdíl není nijak dramatický. Spíše je vhodné se zamyslet nad nebezpečím šíření požáru. Předpisy zde hovoří jasně, a proto nelze hovořit o bezbřehé volnosti použití. V této souvislosti lze však i zmínit polystyrénu, který má na sobě vrstvu z minerálních vláken a z něj již lze vyřešit celou stavbu.

Vnitřní izolace

Jde zhruba o jedno až dvě procenta staveb, které nelze zateplit z vnějšku. Hlavním problémem vnitřního zateplení je difuze a kondenzace vodní páry. Nelze postupovat tak, že se použije stejný systém, který se dává na budovu. Jedinou jistotou v tomto případě je, že to dopadne špatně. Realitou je to, že z krabic od elektriky začne vytékat voda a na stěnách se objeví plíseň. Musí se použít hydrofilní materiály, které dobře vedou vlhkost v obou směrech. Výsledkem je větší finanční náročnost. Navíc místnost musí být dobře vytápěna a větrána.

Obecně zde platí pravidlo: čím více tím lépe, ale i to má své pravidla a důvody. Pokud jste na pochybách, co zvolit, doporučujeme se obrátit třeba na odborníky z webu NejRemeslnici.cz.

Publikováno: 19. 8. 2019, Autor: NejŘemeslníci (text a foto)