reklama

Zbavte se nebezpečné eternitové střechy co nejdříve

Eternit byl kdysi velmi oblíbeným stavebním materiálem. Díky svým vlastnostem se používal převážně na zastřešování. Šikovný kutil s ním zvládl vytvořit i oplocení nebo dokonce obvodový plášť domu. Navzdory skvělým vlastnostem je jeho použití již zakázáno. Azbest obsažený v materiálu může mít velmi vážné škodlivé následky na naše zdraví. Nikdy s eternitem nemanipulujte volně, poškozenou střechu se nesnažte opravit. Bez odborníka a ochranných pomůcek neprovádějte raději ani ťuk!

Zbavte se nebezpečné eternitové střechy co nejdříve

Název eternit se běžně používá pro vlnitou cementovláknitou desku určenou pro stavební práce. V minulosti se využíval převážně jako kvalitní a dlouhotrvající střešní obležení. Zároveň se také jedná o registrovanou ochrannou značku stejnojmenné společnosti Eternit Gmbh. Rakušan českého původu, Ludwig Hatschek, hledal levnější a lehčí materiál než jsou pálené tašky, ale zároveň chtěl, aby byly stejně trvalé a nehořlavé. Smícháním cementu a azbestových vláken v poměru 9:1 a vody vytvořil novou směs, kterou zpracoval na stroji pro výrobu kartonu. V roce 1900 si tento výrobek dal patentovat pod názvem „Výroba desek z umělého kamene s hydraulickými pojivy“. Později mu dal obchodní název eternit, z latinského aeternus, co znamená věčný. Materiál se stal velmi oblíbeným a později se z něj začaly vyrábět i různá potrubí.

Bohužel se časem ukázalo, že použití azbestu nebylo tak šťastné. Jeho skvělé vlastnosti vysoce předčily škodlivé účinky na lidský organizmus. Azbestová vlákna, která se při manipulaci a mechanickém poškození desek uvolňují do ovzduší, způsobují velmi vážná plicní onemocnění, včetně rakoviny. Příznaky se nemusí projevit hned, většinou nemoc naplno propukne až za dlouhou dobu, často až za 20 až 40 let. Tyto závažné a nebezpečné potíže nebylo možné naštěstí dlouhodobě podceňovat a přehlížet. V roce 1999 bylo použití azbestu pro jakoukoliv výrobu a materiály na našem území zcela zakázáno a vstupem do Evropské unie se tato oblast řídí i evropskými zákony a nařízeními, které zakazují používání a obchodování s azbestem a azbestovými materiály ve všech členských zemích.

Mech na eternitové střeše nesundávejte, uvolnil by se nebezpečný azbest
Mech na eternitové střeše nesundávejte, uvolnil by se nebezpečný azbest

Je možné zlikvidovat eternit svépomocí?

Možné to samozřejmě je, ale musíte dodržet velmi přesná a přísná pravidla. Laická samostatná manipulace a likvidace s eternitem a jakýmkoliv jiným materiálem obsahujícím azbest je zákonem zakázána. Pokud tedy chcete sami sundat starou eternitovou střechu, nepočítejte s tím, že ji jednoduše strhnete a vyhodíte do kontejneru. Musíte se připravit na řadu opatření, bez kterých jednak porušujete platné zákony, ale hlavně vystavujete sebe i své okolí nebezpečnému zdravotnímu riziku.

Před manipulací je vhodné starý eternit nastříkat ochrannou penetrací
Před manipulací je vhodné starý eternit nastříkat ochrannou penetrací

Budete potřebovat ochranný oděv a další ochranné pomůcky, včetně ochrany uší, ale zejména dýchacích cest, protože azbest je pro nás nejnebezpečnější vdechováním. Zabezpečit musíte také okolí, a zamezit vstup dalším osobám až do skončení všech prací. Pláty střešní krytiny musíte sundávat hodně opatrně a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k poškození. Ideální je, použít speciální postřik, který zamezuje uvolňování azbestu. Nebezpečné částečky se do prostředí uvolňují řezáním, praskáním i zvětráním. Ihned, a to ještě na střeše je uložte do neprodyšných pytlů a pevně uzavřete.

Pokud byla krytina na latích, odstraňte je také. Nikdy neházejte jednotlivé části na zem ani do kontejneru přímo. Pytle je nutné označit příslušným štítkem, aby bylo jasné, o jaký odpad se jedná a jednoznačně vyznačit, že se jedná o materiál obsahující azbest. Poté ho bezpečně odvezte na skládku určenou pro likvidaci nebezpečného materiálu. Tam bude okamžitě uklizen a zatížen. V průběhu všech prací musíte mít u sebe odborný dozor a doba práce musí být nahlášená na příslušné úřady. Vše si dokumentujte a nechte si průběh a správnost provedených kroků potvrdit. Potvrzení si pečlivě uschovejte.

Před manipulací s eternitovou střechou si pečlivě sepište potřebné kroky
Před manipulací s eternitovou střechou si pečlivě sepište potřebné kroky

Likvidace eternitové střechy odbornou firmou

Mnohem snadnější a hlavně bezpečnější je oslovit odbornou firmu, která vše potřebné zařídí a za správnost provedených prací by měla nést také zodpovědnost. Firmu si proto pečlivě vyberte a prověřte si, zda je opravdu odborníkem a postupuje podle zákonných ustanovení. Společnost, která se specializuje na odstraňování azbestových střech, má k dispozici profesionální techniku a dokáže si s odstraněním azbestové krytiny poradit v krátkém čase. Jednotlivé kroky, které budou provádět, s nimi můžete dopředu konzultovat.

 • Předloží vám povolení pro zacházení s nebezpečnými odpady.
 • Zabezpečí odsouhlasení pracovního postupu likvidace příslušnou KHS.
 • Vymezí kontrolované pásmo a zamezí přístup nepovolaným osobám.
 • Všechny osoby pohybující se ve vymezené oblasti musí být vybavené ochrannými oděvy a pomůckami, zejména ochranou dýchacích cest osazenou hepafiltry.
 • Použije vhodný enkapsulační postřik, který zamezuje polétavosti azbestových vláken.
 • Části krytiny odstraňuje opatrně, s maximálním zamezením mechanického poškození.
 • Odstraněné části krytiny neprodleně ukládá do neprodyšných pytlů.
 • Všechny pytle s odstraněnou krytinou, včetně použitých ochranných oděvů a pomůcek bezpečně odveze na specializovanou skládku s povolením ukládat azbestové materiály.
 • O provedených pracích a odvezení odpadu vám předloží písemné potvrzení, které si uschováte.
 • V případě, že si nebudete jistí správnosti prováděných činností, máte právo informovat příslušnou hygienickou stanici (odbor hygieny práce) a na dané skutečnosti upozornit. Hygienická stanice má možnost postupy a činnost firmy a pracovníků prověřit. V případě, že došlo k hrubému porušení pracovního postupu schváleného KHS, nařídí zjednat nápravu a také může uložit vysokou pokutu. V případě nakládání s azbestovým materiálem se nejedná jen o správnost pracovního postupu jako takového, ale zejména o bezpečnost a ochranu zdraví a životního prostředí.

  Eternitové zbytky s azbestem nikdy nesmí volně ležet v okolí
  Eternitové zbytky s azbestem nikdy nesmí volně ležet v okolí

  Publikováno: 13. 8. 2019, Autor: Silva Pokorná (text), Depositphotos (foto)